torek, 11. november 2008

Svetovne univerze se »selijo« v Slovenijo

Priznana ameriška univerza MIT (Massachusetts Institute of Technology) je v oktobru svojo celotno izobraževalno spletno storitev z video vsebino prenesla na slovenski spletni portal VideoLectures.NET, ki postaja vodilni svetovni portal te vrste.

Storitev VideoLectures.NET je plod slovenskih raziskovalcev na Centru za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, ki deluje v okviru Instituta Jožef Štefan. MIT-u bodo sledili še Berkeley, Yale, pa CERN, Oxford, Cambridge in Harvard, s katerimi že potekajo dogovori. Uporabnost portala je prepoznala tudi Univerza v Ljubljani, s katero bo v naslednjih dneh Center podpisal pismo o nameri. O tem izjemnem uspehu slovenskih raziskovalcev smo se pogovarjali z vodjo Centra, Mitjo Jermolom.


Mitja Jermol (vir: arhivi Vibacom)

VIBACOM: Kaj je CT3? Kateri so vaši največji dosežki?
MJ: Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij (CT 3) na Institutu “Jožef Štefan” izvaja izobraževalne, promocijske in druge infrastrukturne dejavnosti, ki povezujejo raziskovalce in industrijo. Poslanstvo CT3 je prenos znanj, raziskovalnih dosežkov in novih dognanj v industrijsko, raziskovalno, izobraževalno in civilno okolje preko različnih distribucijskih modelov in kanalov. Cilj CT3 je postati pomemben in prepoznaven dejavnik na področju prenosa in promocije vrhunskih naravoslovno-tehniških znanj v Evropi in svetu.
Gradimo virtualno učečo se skupnost in prispevamo k učinkovitejšemu povezovanju znanosti in industrije ter večji prepoznavnosti domačega znanja tako v slovenskem kot svetovnem merilu. Predvsem sta to projekta VideoLectures.NET in IST World.
VIBACOM: Svetovne univerze se odločajo, da bodo prenesle vse svojo izobraževalne video vsebine na vaš spletni portal VideoLectures.NET. Zakaj je vaša spletna storitev zanimiva za tako prvovrstna univerzitetna središča, kot so MIT, BERKELEY, YALE?
MJ: Predvsem je storitev izredno zanimiva zato, ker nihče na svetu ne združuje tovrstnih tehničnih rešitev, ki so hkrati podkrepljene z veliko količino visoko kakovostne akademske vsebine. In vse je dostopno vsem in zastonj.

VIBACOM: Kaj je torej ključna konkurenčna prednost vaše storitve?
MJ: Rešitve in tehnologije na portalu, ki jih razvijamo skupaj z zunanjimi sodelavci, povezave do nosilcev kakovostnih predavanj, dovolj finančne podpore, ki jo pridobivamo skozi EU raziskovalne projekte in pa prepoznavnost, ki smo jo zgradili v zadnjih dveh letih. V razvoju so povsem nove rešitve, ki smo jih razvili v vrsti raziskovalnih projektov in ki so edinstvene v svetu. Čez nekaj mesecev, je v načrtu razdelitev video predavanj po poglavjih in samodejno ustvarjanje transkripcij video posnetkov, tehnologije, ki je nihče nima, formati primerni za mobilne telefone, aplikacija s sinhronizacijo posnetka in prezentacije za mobilne telefone, in še bi lahko našteval.

VIBACOM: Komu je storitev namenjena?
MJ: Predvsem svetovni učeči se skupnosti; dijakom, študentom in učiteljem, profesorjem. Univerzalno in vzporedno s tehničnim aspektom delamo na tem, da bi vzpostavili mrežo strežnikov po svetovnih univerzah, ki bi preko našega (slovenskega) portala omogočili lažji ogled predavanj študentom v Afriki, Južni Ameriki in povsod tam, kjer so izobraževanje na znanih univerzah predvsem sanje.
Storitev VideoLectures.NET pojmujejo tudi kot »Znanstveni YouTube«. Osnovna funkcija obeh portalov je sicer podobna – oba delujeta kot spletni portal za nalaganje video vsebin. Vendar je temelj VideoLectures.NET visoko kakovostna akademska izobraževalna vsebina, podana v obliki predavanj različnih strokovnjakov. Dovoli se nalaganje samo tistih vsebin, ki imajo odobreno vsebino, se pravi, da je vsebina šla skozi določen postopek odobritve (npr. na univerzi skozi učni načrt, na konferenci skozi odobritev programskega sveta, itd.). Portal omogoča več funkcionalnosti in vsebuje več inovativnih vsebin.
Ekipa CT3 (vir: arhivi CT3)

VIBACOM: Koliko časa je trajal razvojni cikel storitve in kako je potekal?
MJ: Razvoj portala šteje tri obdobja, in sicer od entuzijastičnih začetkov pred osmimi leti in prvih poskusov držanja kamere v rokah. Od leta 2005 sledi inkubacijsko obdobje, ko smo postavili portal s pomočjo sredstev, namenjenih za izobraževanje v okviru EU projektov, v katerih je CT3 sodeloval. Kot zadnje obdobje štejemo leto 2007, ko je portal dobil današnjo podobo, »softwersko« osnovo in željo po sodelovanju vodilnih svetovnih univerz, kot so MIT, Yale, Berkeley, Harvard, Oxford, Cambridge, in slovenskih, kot je Univerza v Ljubljani.

VIBACOM: Kam gre nadaljnja razvojna pot vaše storitve?
MJ: Konceptualno nadaljnja pot pelje v dovršen model podajanja vsebin in znanja, ki so združene v inteligentne objekte znanja in skoncentrirane okoli video predavanj. Inovativno želimo podpreti ponujanje video vsebin s pomočjo vrste popolnoma novih semantičnih in kontekstualnih spletnih storitev. Strateško želimo ostati vodilni na tem področju in se kot ponudnik naprednih izobraževalnih storitev postaviti ob bok Youtube-u in iTunes-om. Partiotsko, želimo povedati svetu, da ima Slovenija vrsto zanimivih ljudi, odličnih predavateljev in norih idej.

VIBACOM: Kaj vaš uspeh pomeni za slovensko znanstveno sfero?
MJ: Za slovensko znanstveno sfero naš uspeh pomeni predvsem priznanje, da Slovenci zmoremo marsikaj, da je znanost pri nas tudi vrhunska, da je vredna in prisotna na svetovni sceni. Potrjuje, da Slovenija v miselnosti in aktualnosti ne zaostaja za svetom, še več, da je z nami v poziciji aktivnega usmerjanja svetovnih izobraževalnih trendov. Ali kakor so se izrazili partnerji na MIT: „Od teh fantov smo se obilo naučili!“

Fantje in dekleta na CT3 s svojim entuziazmom in izvirnostjo odpirajo vrata slovenski inovativnosti na globalni trg. Njihov uspeh je v globalnem povezovanju različnih deležnikov inovacijskega prostora (znanstvene in akademske sfere, gospodarstva, države in EU struktur,…) na področju resnično kakovostnih izobraževalnih vsebin. Njihova storitev ima tudi širši družbeni značaj, saj omogoča dostop do znanstvenih dognanj tudi tistim na drugem koncu sveta, ki do njih drugače ne bi mogli. Se pa lahko od Centra naučimo tudi, kako uspešno pridobivati finančna sredstva – očitno trkanje na prava vrata z izvirno vsebino v žepu in jasnim ciljem v glavi obrodi sadove.

Vse dobro naprej,

za Vibacom tim
Violeta in Estera

Reblog this post [with Zemanta]

Ni komentarjev: