ponedeljek, 21. december 2009

InCo gibanje in MANIFEST InJo-InCo 2009

Leto 2009 je izzivalo naše poglede na življenje, vrednote, razumevanje podobe sveta. Vseh odgovorov nismo našli, ozavestili pa smo dejstvo, da do njih lahko pridemo le preko odprtega dialoga in povezovanja med vsemi strukturami v družbi.

Slednje je uspešno manifestiralo tudi InCo gibanje za inovativni preboj Slovenije, ki ga koordinira Vibacom. V okviru gibanja smo povezali več tisoč judi, prepletli razmišljanja in drug drugega obogatili z izkušnjami, znanjem in modrostjo.

Zato vam tokrat v navdih in spodbudo, da lahko, poklanjamo decembrsko številko naše publikacije Aktualno 2.0, v kateri predstavljamo zgodbo InCo gibanja, ki je pravkar izšla v publikaciji Manifest InJo-InCo 2009. Čestitke in hvala vsem soustvarjalcem in podpornikom za bogate vsebine.


Foto: Naslovnica Manifest InJo-InCo 2009

O INCO GIBANJU

AKTUALNO 2.0: Kaj tebi predstavlja InCo gibanje?
VIOLETA BULC: InCo gibanje je platforma za manifestacijo aktivnega dialoga med različnimi deležniki inovacijskega prostora, za medgeneracijsko povezovanje, za soočanje mladostne drznosti in modrosti pri iskanju novih rešitev. Zato je odprto za vse, ki jih zanimajo pogledi drugih, teža lastnih razmišljanj in možnosti za njihovo aktivacijo. Hkrati prek projektov ves čas testiramo različne oblike mrežnega delovanja, odločanja, organiziranja, vodenja, ki so temelj učinkovitih inovacijskih sistemov in procesov. S svojo proaktivno držo in profesionalnim pristopom pa akumulirane izkušnje, spoznanja in razmišljanja vpenja v evropsko in svetovno zakladnico znanj.

AKTUALNO 2.0: Čemu bi se sploh ukvarjali z inovativnostjo, njenim komuniciranjem in ustvarjanjem pogojev za njen razcvet?
VIOLETA BULC: V trenutni evolucijski fazi razvoja družbe kot celote smo prav inovativnost postavili kot ključni vzvod za generiranje dodane vrednosti, le-ta pa je pogoj za ustvarjanje potrebnih virov za razvoj. Razvoj pa pomeni zabavo, dinamiko, veselje, notranje zadovoljstvo in uresničitev, dostojno življenje. Pa ne da v preteklosti ljudje niso bili inovativni. Nasprotno, ustvarjalnost kot vir inovativnosti je stara kot človeštvo. Le da je danes vrhunska tehnologija ustvarila pogoje, ki so premaknili produktivnost in kakovost med vstopne faktorje uspeha, vlogo zmagovalnega faktorja v odnosu do trga pa je prevzela inovacija. In v tej evolucijs
ki fazi bomo še kar nekaj let. Zato bo razumevanje inovativnosti, inovacijskih procesov in inovacijskih okolij vse pomembnejše za trajnostni razvoj in učinkovito sobivanje družbe.

AKTUALNO 2.0: Praviš, da InCo gibanje predstavlja neke vrste socialno inovacijo, v čem je njegov doprinos?
VIOLETA BULC: InCo gibanje je primer socialne inovacije zaradi načina povezovanja različnih deležnikov in aktiviranja civilne družbe ter njenega vodenja. Njegov doprinos je v medstrukturnem in interdisciplinarnem povezovanju, pri čemer igra ključno vlogo komuniciranje, dialog s povratno informacijo med posamezniki, ki sodelujejo; omogoča razumevanje različnih “jezikov”, govoric. S tem se rojevajo nove ideje in nastajajo nove oblike poslovnih modelov, ki omogočajo inovativne preboje. Ves čas pa tudi testiramo nove načine vodenja, še zlasti vodenje “iz sredine”, ki se kaže kot alternativa hierarhičnemu in horizontalnemu načinu.

AKTUALNO 2.0: Kaj je glavno sporočilo InCo gibanja?
VIOLETA BULC: Glavno sporočilo, ki temelji na izkušnjah zadnjih 4 let je, da ko se dovolj ljudi poveže med seboj, se vedno najde rešitev in odkrijejo priložnosti, ki so prave za prostor in čas, v katerem delujejo.

AKTUALNO 2.0: Kako lahko InCo gibanje pomaga Sloveniji, da postane bolj inovativna?
VIOLETA BULC: Kot prvo, že od svojih začetkov ozavešča, da morata ustvarjalnost in inovativnost postati vrednoti, tako posameznikov kot tudi organizacij in družbe kot celote. Drugič, omogoča platformo za hitro izmenjavo medstrukturnih izkušenj in medsebojnega učenja. Zaradi svoje neformalne strukture se lahko zelo hitro odziva na aktualne teme in hkrati deluje dolgoročno.
Pa še to, lepota gibanj je v tem, da obstajajo, dokler je interes in/ali potreba; potem pa tiho, kot so nastala, tudi odmrejo, ustvarjalna energija članov pa se preusmeri na nove izzive.

Več o InCo gibanju, njegovih pobudah in ključnih dogodkih in projektih lahko preberete v letni publikaciji Manifest InJo-InCo 2009, ki ga je izdalo podjetje Vibacom. Publikacijo najdete na strani www.incogibanje.si/manifest2009.

Izjave soustvarjalcev in podpornikov InCo gibanja
(Povzeto iz vsebine Manifesta InJo-InCo 2009)

dr. Danilo Türk, predsednik Republike Slovenije, častni govornik in podpornik InCo konference 2009
/.../ iniciativnost civilne družbe je kritičnega pomena za razvoj. To je razvoj v postindustrijskem obdobju, razvoj, ki zahteva visoko kvaliteto vsakega posameznika, nove oblike angažiranja vsakega posameznika, nove vsebine politike in nove razvojne dimenzije. V tem kontekstu je pomembno povezovanje akterjev v mrežno strukturo, kjer veljajo
pravila soustvarjanja in dopolnjevanja, kjer različna znanja, izkušnje in pogledi pomenijo priložnost za nadgrajevanje, vendar ne izključujejo tekmovanja, zahtevajo pa zrelost in modrost.
/.../ Zaupam, da nekaj te modrosti v Sloveniji imamo in da bomo s pomočjo vašega gibanja in drugih gibanj, kakršno je inovacijsko komuniciranje, uspeli vzpostavljati potrebne mreže v naši družbi, potrebna omrežja, mostove med izjemnimi posamezniki in organizacijami na različnih področjih. Presegati moramo ustaljene vzorce in pokazati inovativnost tudi pri ustvarjanju novih, svežih, času in prostoru odgovarjajočih socialnih in poslovnih modelov, temelječih na temeljnih vrednotah, kot je delo, kot je solidarnost.


mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, govorec na Ozimnici idej 2009 s predstavitvijo Manifesta InJo-InCo 2009
Civilna družba, ki je pravzaprav zaradi svoje bogate raznovrstnosti izhodišče, bazen za nove ideje, invencije, omogoča presežke v razmišljanju, ki se med sabo prepletajo k stvaritvi inovacij, ki za družbo predstavljajo nove razvojne potenciale. Vendar pa civilna družba za svoj preboj potrebuje medij, prenašalca, most za prenos teh zamisli, nek prostor, kjer se lahko izraža in išče nove poti do uresničitve novosti.

Tatjana Fink, MBA, glavna direktorica, Trimo, govornica na InCo konferenci 2009, podpornica InCo gibanja
Moč InCo gibanja je v spodbujanju podjetij kot ključnih generatorjev dodane vrednosti za
sistematično komuniciranje znotraj svojega sistema in z zunanjim okoljem. Tako prek različnih komunikacijskih orodij in kanalov ustvarja inovacijsko kulturo, ki bo spodbujala medstrukturno, medgeneracijsko in interdisciplinarno sodelovanje. Misli posameznikov in ideje skupin so naša moč, ki se združijo v celovitih rešitvah. Inovacije so gibalo napredka in predstavljajo dinamiko razvoja v prihodnosti. To ustvarja novo energijo med generacijami v gospodarstvu, znanosti in umetnosti in daje celotni družbi pozitiven navdih.


Sonja Šmuc, Združenje Manager, partner InCo gibanja
Včasih okoli nas vzklijejo pobude, ki hitro prerastejo začetno idejo in se prerodijo v celovito gibanje. InCo je gibanje, ki navdušuje s svojo pozitivno močjo in željo po nadomeščanju slabih vzorcev z inovativnimi, drugačnimi, svežimi, družbeno koristnimi pristopi - in to ne samo v medijih, ampak tudi v komunikaciji podjetja z vsemi deležniki. Gibanje ima neverjetno zmožnost povezovanja vrhunskih posameznikov z vseh področij.
Wilfried Ruetten, Evropski novinarski center, soorganizator Evropske mreže za inovacijsko novinarstvo:
V evropskih državah razvoj na področju vprašanj inovativnosti poteka z različnimi hitrostmi. Zdi se, da akterji v nekaterih državah hitreje prevzamejo zamisel kot drugje. Zato je Sloveniji, Estoniji, Švedski in Finski potrebno priznati zasluge za vodenje na tem področju in za razumevanje pomembnosti tega vprašanja.


Tevž Korent, soustvarjalec InCo gibanja
Kadar koli pomislim na InCo gibanje se mi v spomin vrne misel, ki sem jo nedavno tega prebral:Kje smo? Tukaj!
Koliko je ura? Zdaj!
Kaj smo? Ta trenutek!
Moč gibanja leži v dejstvu, da nikoli ne vsiljuje lastnih odgovorov, ampak nas vedno znova spodbudi, da odgovore poiščemo znotraj nas samih, saj je tam vse kar rabimo.
dr. David Nordfors, VINNOVA Stanford Research Center of Innovation Journalism, utemeljitelj InJo koncepta
InCo gibanje je osrednjega pomena. Je gibanje, ki združuje različne deležnike, kar je na področju inovacijskega gospodarstva ključno. Bistvo inovacije je združevanje različnih sposobnosti in skupin deležnikov pri ustvarjanju in uvajanju nove vrednosti v družbi. Zadrževanje razprave o inovaciji v okviru lastne skupine, na primer novinarjev, oziroma odločitev, da se o inovaciji ne obvesti ostalih vpletenih, ima nasproten učinek od želenega. Ključ do inovacije je v komunikaciji. In ključ do inovacije v komunikaciji je prav tako komunikacija – in ne le med komunikatorji.Zato je InCo gibanje izredno pomembna pobuda, saj predstavlja najsodobnejši pristop k razvijanju sposobnosti uvajanja novosti v družbi. Slovenska pobuda kaže nov pristop, iz katerega se lahko vsi veliko naučimo.

Erik Blatnik, novinar na RTV Slovenija, pobudnik oddaje Mladi izumitelji
Inovacijsko novinarsko kot novinarstvo, ki javnost obvešča o različnih izumih in inovacijah, lahko pomembno vpliva na razvoj družbe. Že s tem, ko nekomu predstavimo izvirno idejo izumitelja, njegovo realizacijo in kasnejšo uporabo te ideje v praksi, ljudi spodbudimo k razmišljanju. Razmišljanje ter ustvarjalen in napredka (socialnega, tehnološkega) želeč si človek pa lahko premika gore. In takšne ljudi v trenutni krizi svet še kako potrebuje. Potrebuje v smislu, da s svojimi drznimi in inovativnimi idejami vlečejo voz naprej in tako spreminjajo ustaljene norme, ki včasih zavirajo pozitivni napredek družbe.


dr. Metka Stare, Fakulteta za družbene vede, provokatorka v 4. vozlišču InCo konference 2009
Nad InCo konferenco 2009 sem bila navdušena, kako pozitivno je bilo razmišljanje udeležencev glede potencialov medmrežnega sodelovanja. Pokazala se je pripravljenost za sodelovanje med partnerji z različnih področij in z različnimi pogledi. V prihodnje je treba v večji meri vključiti predstavnike javne uprave kot pomembnega akterja v mreženju. Javno-zasebna partnerstva so lahko dobra podlaga za inovacijsko sodelovanje med partnerji, saj v okviru takšnega partnerstva pride do medsebojnega spoznavanja in zaupanja, ki je zelo pomemben element uspešnega reševanja problemov.

Ni komentarjev: