sreda, 21. april 2010

Ustvarjanje inovacijskega prostora

Dragi prijatelji!


Uspešno smo zaključili še eno konferenco InCo gibanja za inovativne preboje – "InCo konferenca 2010". Samo nekaj dni pred našim letnim dogodkom sem prispevala InCo duh na LIFT.AT konferenci in nekaj dni po naši konferenci tudi na srečanju »Change the Game« v Salzburgu. Nekaj se dogaja na tej naši ljubi Zemlji. Ljudje smo pripravljeni dati svoj čas, denar in druge lastne vire, da srečujemo na različnih koncih sveta ljudi z izvirnimi pogledi, lastnimi razmišljanji, da postavljamo na vpogled svoja razmišljanja in skupaj iščemo nove preboje. Zdrava jedra se povezujejo. In prav to je tudi namen InCo gibanja – povezovanje inovacijskega prostora: inovativnih projektov, posameznikov, timov, organizacij, skupnosti... da se začutimo, slišimo, povežemo in zgradimo nekaj kar je več kot smo mi sami, v dobro naših organizacij, skupnosti, in višjega jaza. Vabim vas, da se sprehodite skozi nepozabne trenutke InCo konference 2010, izjave, sklepe in iniciative. Če so vam sporočila blizu, ste vabljeni, da se nam pridružite. Vpnite tudi vaše vizije, ideje, projekte v gibanje, ki krepi! Povežite zdrava jedra! Širite inovacijski prostor! To je InCo zgodba.


VB: Katera konferenca?

O: InCo konferenca 2010, v Ljubljani, na Gospodarskem razstavišču.

VB: Kdo jo je organiziral?
O: Vibacom (med drugim je praznoval nekaj dni prej 10 let) s številnimi partnerji in člani InCo gibanja.

VB: Kaj pa je bilo posebnega na tej konferenci?
O: Vsaj štiri stvari.
1. Ponovno smo vzpostavili poligon za medstrukturni dialog med različnimi sferami družbenega življenja in pripravili kar nekaj presežkov. Že uvodna predavanja so bila pronicljiva, neposredna in vizionarska. Podala so nova razumevanja civilnih iniciativ in nakazala nove pristope za razvoj inovacijskega prostora. Nekaj izsledkov: "... Ustvarjalnosti in inovativnosti si ne moremo na hitro pridobiti takrat, ko nam gre slabo, pridobimo si ju lahko samo skozi dolgotrajen proces, kajti obe kategoriji sodita med trajnostne dejavnosti človeka, pridobljene z učenjem, vzgojo, izmenjavo izkušenj in talentom.", "... Oblikuje se univerzalna, sistemska zavest, ki predstavlja vidik, ki izhaja iz novega, sistemskega, celostnega, holističnega razumevanja delovanja evolucije (biološkega, zgodovinskega in vidika človekovega zavedanja)...", "...Inco gibanje je družbena inovacija, na vodoravni ravni povezuje različnost, odpira dialog in ustvarja priložnosti za inovativne preboje...", in nenazadnje "... iz so-delovanja prehajamo v so-ustvarjanje...".

2. S podelitvijo tradicionalnih InJo nagrad, "InJo 2010", smo javnosti predstavili najboljše inovacijske novinarje in komunikatorje vseh starosti in iz različnih medijskih sredin in s tem ozavestili, da je inovacijsko novinarstvo in komuniciranje kot ključni vzvod za razvoj inovacijske družbe, prisotno tako med šolarji, študenti kot tudi med profesionalci. Napredek v medijih je opazen. Novinarji in pisci vse bolj razumejo inovacijski prostor, inovativne procese in inovacije same. Zato so prispevki vse bolj celostni, kritični, konstruktivni in raznoliki.

3. Popoldanski del pa je bil sploh nekaj posebnega. Inovacija v nastajanju, inovacijski proces v živo. Preko interaktivnih vozlišč so udeleženci na štirih aktualnih temah doživljali načine za demokratični zajem idej, se urili v medstrukturnem dialogu in soustvarjali inovativne preboje.

4. Že od jutra je potekala na isti lokacija tudi InCo konferenca za najmlajše (osnovna in srednja šola), ki je pokazala, da mladina presega vsa naša pričakovanja, prebija meje znanega in so-ustvarja pomembne inovativne preboje.

V: Uou, a lahko tudi kaj vidimo?
O: V nadaljevanju....

UTRINKI Z INCO KONFERENCE 2010

Konferenco je odprl mag. Blaž Kavčič, predsednik Državnega sveta Republike Slovenije in pobudnik Sveta za inovativno družbo v okviru DS RS.

»/…/ Današnja tretja letna konferenca je dokaz odličnosti inovativne podjetniško-civilne iniciative, ki jo vodi poslanstvo spodbujanja aktivnega medstrukturnega dialoga na podlagi komuniciranja o inovacijah in za inovacije, kar vse lahko na inovativen način pripomore usmeritvi v trajnostni razvoj. Ustvarjalnosti in inovativnosti si ne moremo na hitro pridobiti takrat, ko nam gre slabo, pridobimo si ju lahko samo skozi dolgotrajen proces, kajti obe kategoriji sodita med trajnostne dejavnosti človeka, pridobljene z učenjem, vzgojo, izmenjavo izkušenj in talentom. Vse to pa je na podlagi dobrih komunikacijskih orodij mogoče uspešno povezati v učinkovito sistemsko celoto.«
Več: Govor predsednika Državnega sveta
Foto: Andrej Schara, Državni svet RS

Sledila je predstavitev InCo gibanja kot družbene inovacije, o čemer je govorila pobudnica gibanja, mag. Violeta Bulc iz Vibacoma.

»InCo gibanje za inovativne preboje je primer družbene inovacije, ki služi kot platforma na treh dimenzijah: kot platforma za medstrukturni dialog, platforma za spodbujanje ter razvoj inovacijskega in inovativnega komuniciranja ter platforma za pridobitev osebne izkušnje na področju inovativnih storitev in medstrukturnega dialoga«.
Več: InCo gibanje za inovativne preboje
Foto: Andrej Schara, Državni svet RS

Glavno predavanje na temo »Sistemski pristop k zavestnemu soustvarjanju družbe prihodnosti" je izvedla doktorica teorije sistemov, Tadeja Jere Lazanski, prodekanja za mednarodne odnose na Fakulteti za turistične študije, med drugim prejemnica nagrade The Best Paper Award CASYS'09.

»Sistemski pristop je način razmišljanja in oblikovanja rešitev problema s celostnega vidika obravnavanja procesov in faz problema in z upoštevanjih zunanjih in notranjih povezav ter vplivov. Cilj je razumevanje in primerno oblikovanje rešitve, ki temelji na orodjih, kot so modeliranje, simulacija. /…/ V sistemski prihodnosti človeka govorimo o človeku, ki vidi veliko sliko, ustvarja partnerstva in povezave ter uporablja sistemski pristop, prepoznava ravnovesje sodelovanja, vodenja, sledenja - soustvarjanja./…/Oblikuje se univerzalna, sistemska zavest, ki predstavlja vidik, ki izhaja iz novega, sistemskega,celostnega, holističnega razumevanja delovanja evolucije (biološkega, zgodovinskega, in vidika človekovega zavedanja). Univerzalna zavest govori o tem, kako ljudje uporabljamo spoznanja sistemske filozofije in prepoznavamo rast vrednot preko ciklusov zgodovine ter kako ti ciklusi razvoja danes živijo v razumu vsakega človeka.«
Več: Sistemski pristop k zavestnemu soustvarjanju družbe prihodnosti
Foto: Andrej Schara, Državni svet RS

Konferenco je povezovala predsedujoča na konferenci, Sonja Šmuc iz Združenja Manager.
"Energija vsakega gibanja se meri v širno, globino in višino – koliko posameznikov je neka ideja pritegnila, kako globoko se jih je dotaknila in kako visoko v družbeni strukturi je segla. InCo izpolnjuje vse tri dimenzije, saj vsako leto prepriča več ljudi, ki ji namenjajo več časa in notranjega razmisleka. Slovenija potrebuje inovativnost in inovativnost potrebuje Slovenijo. Inovativnost, ki ni nujno vezana samo na nove izdelke, ampak je lahko tudi odraz drugačnega, celovitejšega in učinkovitejšega razmišljanja, je tisto, kar poganja pozitivno prihodnost. Z inovativnostjo, ki ima moč, da prispeva k boljšemu razvoju, želimo prežeti slovensko gospodarstvo. Zato v Združenju Manager z navdušenjem podpiramo projekt InJo/InCo."
Foto: Andrej Schara, Državni svet RS

Posebnost konference so predstavljala interaktivna vozlišča v popoldanskem delu. V vozliščih so nastopili strokovnjaki iz posameznih področij, ki so v uvodu predstavili eno izmed uspešnih, inovativnih zgodb na posamezno temo, ki je njih navdušila. Pod vodstvom profesionalnih moderatorjev so udeleženci razpravljali o štirih temah, vse skupaj pa je povezoval krovni moderator Robert Kržišnik (Humus, Društvo moderatorjev Slovenije).


»Popoldanski del je imel namen izkoristiti potencial ustvarjalnih posameznikov, ki preko leta v svojem delu in življenju premikajo meje inovativnega razmišljanja in delovanja. InCo konferenca je tudi letos združila izjemne posameznike, in naloga moderatorjev popoldanskega dela je bila, da jih poveže v ustvarjalen in ploden dialog. To nam je uspelo skozi moderirano delo v štirih vozliščih, kjer so si udeleženci izmenjali pozitivne zgodbe o velikih in majhnih inovativnih prebojih, identificirali neizkoriščene notranje in zunanje moči ter skupno ustvarjali vizijo inovativne družbe. Še več – skozi sproščeno, plodno in navdihujočo interakcijo so se povezali in zavezali za konkretne pobude, kako do naslednje konference – ko se spet srečamo v živo – uresničiti nekaj ključnih pobud za inovativni preboj Slovenije.«


• DRUŽBENE INOVACIJE - vloga civilne družbe pri razvoju inovativnega prostora.
Tu so kot uvodničarji sodelovali mag. Simon Delakorda (INePA), Aleksandra Gradišek (Srce Slovenije), Rupert Gole (Občina Šentrupert), Pika Kofol (Očistimo Slovenijo v enem dnevu!).

Ključni sklepi:
1. Spodbujanje mentorstva v različnih okoljih
2. Družba kreativnih in socialnih odnosov ter vračanje znanja in entuizma v držbo
3. 10% BDP – raziskave, razvoj in inovacije


"Na InCo konferenci sem letos sodeloval prvič in moram reči, da mi je zelo všeč celoten koncept in predvsem to, da sem se družil s tako pozitvino mislečimi ljudmi, ki prihajajo iz zelo različnih področij. To dokazuje tudi to, da je inovativnost dobrodošla povsod in ne le v poklicih, kjer je kreativnost nujna kvaliteta; kot recimo v arhitekturi, kjer je mojej profesionalno področje delovanja. Kot župan ene izmed manjših slovenskih občin, občine Šentrupert, pa lahko rečem le to, da je še kako pomembno razmišljati inovativno, delati na inovativnih in prepoznavnih projektih, kar krepi blagovno znamko samega kraja. InCo konferenca pa ni bil začetek in konec mojega sodelovanja s celotnim timom, ki že vrsto let živi in dela za širjenje tega pogleda in načina razmišljanja med ljudi, saj smo skupaj zanovali tri delavnice v naši občini skozi katere bomo poskušali v naša društva, šolo in občinsko upravo vnesti duh inovativnosti."
Rupert Gole, arhitekt in župan občine Šentrupert

Moderatorka vozlišča je bila mag. Natalija Vrhunc (Društvo moderatorjev Slovenije):
»Udeleženci vozlišča Civilna družba so se že v izhodišču identificirali kot posamezniki, ki že uresničujejo in na vsakem koraku iščejo možnosti za inovativne preboje v civilni družbi. Kot ključno točko premika v želeno inovativno družbo vidijo samomotiviranost z željo po ustvarjanju bolj kvalitetnega življenja. Pridobitniška miselnost, po mnenju skupine, ne spodbuja inovativnih prebojev, bolj so le ti zasluga visoke ozaveščenosti o povezanosti ljudi med seboj in z okoljem ter prepoznanja, da negativnost (kriticizem, pasivnost, materializem) ni ustrezen način za doseganje večje kakovosti.
Delo v vozlišču je potekalo maksimalno sodelovalno, z veliko dobre volje in odprtosti do drugačnih mnenj in kot je vidno iz rezultatov dela, tudi s sinergijskim učinkom.«


• POSLOVNE INOVACIJE - vloga inovativnih storitev in poslovnih modelov pri uspešnosti podjetij.
Tu so kot uvodničarji sodelovali dr. Metka Stare (Fakulteta za družbene vede), dr. Maja Makovec Brenčič (Ekonomska fakulteta), mag. Sonja Klopčič (Trimo), mag. Branko Žibret (A.T. Kearney).

»Odprtost udeležencev, pripravljenost na povezovanje in sokreiranje, z ustvarjalno energijo nabito vzdušje… To je identititeta InCo konference, stičišča posameznikov iz gospodarstva, šolstva, umetnosti, znanosti, ki želimo ustvarjati za skupno dobro. Na letošnji konferenci smo se zavezali za širjenje kroga inovativnih posameznikov, ki so pripravljeni soustvarjati, saj bomo tako hitreje dosegli kritično maso in s tem preboj.«
Sonja Klopčič, Trimo d.d.

Moderator vozlišča je bil Tadej Petek, MBA (Develor, Ta 5ek, Društvo moderatorjev Slovenije).
»Udeleženci vozlišča Poslovne Inovacije kažejo že veliko mero 'izkušenj' pri inovativnosti in vpeljavi le te v življenje, posel. Udeleženci so bili aktivni, zagreti in lahko rečemo: strastni!
Primer, ki to potrjuje, se je zgodil med določanjem akcij, ki bodo družbo naredilo bolj inovativno. Sami udeleženci so prepoznali preveč splošne akcijske namene in jih želeli spremeniti in napisati dovolj konkretne, da so mogoči izvedbe v praksi.Po mojem osebnem mnenju smo lahko zelo zadovoljni z konkretnimi akcijami, ki se načrtujejo in po korakih verjetno že tudi izvajajo.«


• INOVATIVNI POSAMEZNIK - vloga izobraževalnega sistema pri razvoju inovativnega posameznika.
Tu so kot uvodničarji sodelovali Irena Kokovnik (Natalija Plajnšek, Đulijana Juričić) OŠ Trnovo; Uroš Strel Lenčič (Fakulteta za arhitekturo), mag. Suzana Antič (Vrtec Trnovo), Mateja Geder (DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor), Vinko Logaj (Direktorat za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih).

Ključni sklepi:

1. Osvoboditi otroke »lažne zaščite«
2. Mešanje sektorjev
3. Živimo vrednote
4. Medgeneracijsko mentorstvo


"V vozlišču, v katerem sem sodeloval, smo s pomočjo odličnega koordiniranja in učinkovitega komuniciranja v relativno kratkem času uspeli pripraviti konkretne predloge s katerimi bi lahko korenito izboljšali izobraževalne sisteme, ki bi pripomogli pri razvijanju inovativnost. Pa naj gre za predšolske otroke ali starejše posameznike, ki se še želijo učiti in izboljševati. Strinjali smo se tudi, da je za razvoj in ustvarjanje inovacijskega prostora oz. družbe izredno pomembno mešanje sektorjev s katerim se lahko dosežejo inovativni preboji posameznikov, skupin in družb.", Uroš Strel Lenčič, Ordo d.o.o


Moderatorka vozlišča je bila Alenka Planinc Rozman (Planinca, Društvo moderatorjev Slovenije)
»V vozlišču Inovativni posameznik so bili udeleženci celotno popoldne zelo aktivni. Od izmenjave dobrih praks do določitve konkretnih korakov so posamezniki poslušali mnenja drugih in nadgrajevali ideje. Udeleženci so izrazili interes za še nadaljnjo participacijo na takšnih konferencah in na konkretnih projektih. Pozdravili so organizacijo InCo konference.»

• INOVATIVNA DRUŽBA - vloga novinarjev pri razvoju inovativne družbe.
Tu so kot uvodničarji sodelovali dr. Marko Milosavljevič (Fakulteta za družbene vede), Ali Žerdin (Dnevnik), mag. Jurij Giacomelli (Delo), Nataša Koražija (Finance).

Ključni sklepi:

1. Inoviranje medijskih, modelov, procesov in orodij
2. Od povprečnosti k izvirnosti medijskih vsebin
3. Nagrade za poročanje o svetlih zgledih
4. »Imam svoje mnenje in ga delim z drugimi!«
5. Predlog za medijsko akcijo »Eko = kul«
6. Delavnice za zavestno starševstvo


"Mešanica profilov ljudi, ki jih Violeti uspe zbrati na konferencah, me praviloma na začetku spravi v rahlo zadrego, kasneje pa se spremeni v osvežitev. V programu me je navdušila Tadeja Jere Lazanski, ki odštekano povezuje teorijo sistemov in majevski koledar in ravno prav kombinira trdo znanost s kreativnim razmišljanjem."
Nataša Koražija, Finance

Moderatorka je bila mag. Marjeta Novak (Humus, Društvo moderatorjev Slovenije).
"Vprašanja, ki si jih bodisi posamično bodisi v skupinah zastavljamo, so že intervencija sama po sebi, saj ključno vplivajo na to, do kakšnih odgovorov oziroma rešitev bomo prišli – ali bomo skupno tarnali in stokali v nedogled, ali pa bomo pogumno zapuščali cone udobja in se podali v nove sfere razmišljanja in delovanja. To nam je v našem – medijskem – vozlišču tudi uspelo, in eden naših sklepov je bil, da bodo mediji odslej ne le poročali o inovacijah, pač pa inovirali tudi procese in pristope, po katerih vsakodnevno ustvarjajo del naše skupne resničnosti."

Pred začetkom konference pa je potekala tudi 2. nacionalna delavnica o inovacijskem komuniciranju za mlade - InCo Jr delavnica, kjer so bile mladim predstavljene številne inovacije.

- 6 dijakinj Poljanske gimnazije je predstavilo socialno inovacijo MakFest, festival mladinske altruistične kulture,
- ekipa dijakov Gimnazije Vič je predstavila projekt odpiranja fizikalno zasnovanih sefov, za katerega so na mednarodnem tekmovanju v Izraelu osvojili 1. mesto,
- fotograf in fotoreporter, g. Bojan Brecelj, je ponudil posebno fotografsko izkušnjo - prenosni fotostudio, za katerega je prejel nagrado za naj podjetniško idejo,
- zavod M-Aleja je predstavil projekt »Igrajmo se in programirajmo z LEGO Mindstorms«, s katerim so udeležence na kreativen, zanimiv in zabaven način navdušili za naravoslovje, tehniko, programiranje in robotiko.

Delavnico je povezovala Mojca Štepic, Vibacom, vodja programa InCo Jr.
"Namen delavnice je bil, poleg odkrivanja inovativnih projektov, tudi povezovanje mladih med seboj in jim ponuditi inovacijske vsebine in komunikacijska orodja v profesionalnem, vendar sproščenem in odprtem okolju. In ravno to je prednost in dodana vrednost tovrstnih delavnic - osveščanje, da se inovacije skrivajo na vsakem koraku, na različnih področjih delovanja in ustvarjanja, med različnimi ljudmi, da so koristne, predvsem pa, da lahko tudi mladi sami postanejo del njih.
Zaradi izrednih odzivov, bomo tudi v prihodnje iskali zgodbe o uspehih mladih inovatorjev, jim zagotavljali okolje, kjer jih lahko predstavijo, se promovirajo, iščejo partnerje za njihovo soustvarjanje in lansiranje na širši trg, predvsem pa rastejo v smislu krepitve lastne samozavesti, dviga komunikacijskih sposobnosti in zagotavljanja drznosti razmišljanja."


O delavnici za mlade s strani udeležencev in sodelujočih:

Bogo Seme, Hedoni, član InCo gibanja
"Ko mladim s srcem odpremo inovativni prostor, jim zaupamo, jim z modrostjo pomagamo, spoznamo, kako čarobno je lahko življenje. In to sem v dobre pol ure lahko začutil na jutranji delavnici z mladimi, ko me je naravna pot zanesla med njih. Hvala Mojca, hvala Estera in hvala Violeta; sanje so na INCO konferenci postale življenje."

Dr. Alenka Malej, prof. mat., direktorica M-Aleja, zavod za izobraževanje, Koper
"Veseli nas, da smo se lahko udeležili InCo konference in predstavili mladim in njihovim učiteljem našo delavnico z LEGO robotki. Navdušile so nas ekipe dijakov in dijakinj, ki so predstavile svoje projekte, ki so čeprav tako različni lahko dali odličen zgled ostalim, tudi nam. Na takih dogodkih se iskrijo nove ideje, širijo obzorja in odpirajo nove možnosti za naprej."

Patrik Caf, učenec 7.a, OŠ Toneta Čufarja, Maribor
"Delavnica in predstavitve so se mi zdele zelo poučne, ker je bilo veliko zanimivih stvari katere smo lahko gledali in jih celo preizkušali. Najbolj všeč mi je bila predstavitev Lego Mindstorms. Bil sem zelo navdušen, ko sem jih dobil v roke in sem si zaželel da bi jih tudi sam imel. Zahvaljujem se za zanimiv dan in pričakujete me lahko tudi naslednje leto."

Urška Bertoncelj, učiteljica in eko koordinator na OŠ Toneta Čufarja, Maribor
"Delavnice in predstavitve so bile vrhunsko pripravljene in vodene s strani ge. Mojce Štepic. Navdušena sem bila nad inovativnostjo dijakov in predstavitvijo Lego Mindstormov. Vesela sem, da sem se lahko udeležila delavnic. Predstavitve in izvedba je bila zanimiva, učenci pa navdušeni. Čestitam za tako dobro pripravljeno prireditev."

Irena Vrhovec, profesorica slovenščine in sociologije kulture, OŠ Litija
"OŠ Litija se je letos že tretjič udeležila inovativne konference, saj naši učenci zelo radi sodelujejo v tem projektu. Izredno smo bili navdušeni nad delavnico, saj smo na lastne oči lahko videli izjemne inovativne izdelke in nekatere celo preizkusili v njihovem delovanju. Vsekakor si želimo še sodelovati in se bomo z veseljem odzvali na povabilo."


Dijaki Gimnazije Vič
"Vabila na koferenco smo bili zelo veseli. Vse je potekalo v zelo sproščenem vzdušju polnim novih idej in radovednosti. Kot bodoči (diplomirani) naravoslovci smo veseli sodelovanja z ljudmi, ki jih zanima naravoslovje. Upamo, da smo z našo predstavitvijo katerega od prisotnih prepričali za naravoslovje. Lepo je videti toliko mladih, ki želijo preseči okvirje šolske snovi in poseči tudi po drugih znanjih."

V sklopu konference se je odvila tudi slavnostna podelitev InJo nagrade 2010 – nagrade za najboljše prispevke o inovacijskem novinarstvu in komuniciranju. Na osnovi ocen strokovnih žirij je bilo podeljeno 8 vrst priznanj in nagrad. Glavno nagrado za najboljši novinarski prispevek o inovativnosti v slovenskih javnih medijih v letu 2009 je prejela Edita Cetinski Malnar iz RTV Slovenija za prispevek o dr. Urošu Mercu, Bisol, v oddaji Prava ideja. V kategoriji najboljši prispevek o inovativnosti v internih medijih slovenskih organizacij v letu 2009 je glavno priznanje prejel dr. Viktor Zaletelj iz Trima za prispevek ArtMe tehnologija je svetovna novost, objavljenem v internem glasilu Trimotim. Podeljeni sta bili tudi dve posebni priznanji za sistematičen pristop k dviganju inovacijske zavesti v slovenskih medijih v letu 2009, in sicer Financam za rubriko Lomilci krize in Dnevniku za sistematično komuniciranje o slovenskih gazelah. Poleg tega so bilo podeljena 4 priznanja za študentske prispevke o inovativnost in 10 priznanj za osnovnošolske in srednješolske prispevke o inovativnosti v kategorijah pisni prispevki, foto zgodba, slika in multimedija.

Seznam dobitnikov priznanj in nagrad
Vir: Vibacom

Dodatne konferenčne zanimivosti:

1. jasno je bil ozaveščen prehod iz vertikalno analitičnega razmišljanja, v sistemsko (celostno) razmišljanje in delovanje;
2. vsi partnerji InCo gibanja so soustvarjali konferenčni splet; tako je konferenca postala tudi poligon za predstavitev inovativnih storitev, pristopov, modelov, povezav;
3. prvič je bil predstavljen nov model moderiranja masovnih dogodkov Društva
slovenskih moderatorjev, kjer je vsak udeleženec aktivni soustvarjalec vsebine konference;
4. podane so bogate izkušnje o razvoju inovacijskega prostora, ki jih je InCo gibanje pridobilo skozi svoje aktivno delovanje v 2009;
5. slišane so bile zgodbe pomembnih soustvarjalcev inovacijskega prostora; omogočeno je bilo srečanje z najboljšimi inovacijskimi novinarji in komunikatorji v letu 2009 (podelitev InJo nagrade);
6. istočasno so mladi soustvarjali svoj inovacijski prostor in spoznavali inovacije svojih vrstnikov (InCo Jr delavnica);
7. vsebina konference je bila povezana z glasbeno in multimedijsko podlago avtorja Lade Jakša (izjava Lada Jakše),
8. prvič je bila na slovenski konferenci uporabljena tehnologija HydraMobiS, ki omogoča enostavno informiranje udeležencev preko mobilnih telefonov;
9. v živo je bil predstavljen prenosni Selffish foto studio (izjava, inovacija Bojana Breclja, PROJA).
10. študenti arhitekture so z mentorji začeli proces raziskovanja o vlogi prostora na ustvarjalnost ljudi.

Ostale izjave udeležencev InCo konference 2010:

Miha Mermal, BTC d.d.
InCo konferenca 2010 je bila moja prva InCo konferenca. Na konferenci sem spoznal, kako pozitivno je bilo razmišljanje in kako velika je bila želja udeležencev v soustvarjanju, brez katerega pri inovativnosti ne gre. Presenetilo me je tudi to da je v samo 5 letih delovanja InCo gibanju v Sloveniji uspelo narediti tako velik preboj, saj gibanje podpira že več kot 37.

Več podrobnosti o sklepih vozlišč na linku: Sklepi
Izjave moderatorjev vozlišč: Izjave
Več podrobnosti pa lahko v nadaljevanju spremljate tudi preko InCo spletnih strani, ki se bodo postopoma bogatile: www.incogibanje.si. Vabljeni!

InCo konferenca 2010