torek, 7. junij 2011

Maj vabi v inoviranje struktur

Včasih se mi zdi, da še preden oblikujem stavke v povezano zgodbo, se le-ti izgubijo v razširjeni zavesti. Ostrina se razblini. Že zdavnaj ne usmerja več poti. Plemeniti pa vibracijo trenutka. Nekje v gostoti zavesti.

Tako je tudi z vsebinami in dejanji, ki so sledila Mednarodni InCo konferenci v Državnem Svetu o inovacijskih ekosistemih v aprilu 2011.


Slika: Udeleženci InCo konference

Razmišljanja in predlogi konference vibrirajo dalje na različnih kontinentih in v različnih sredinah. Z njimi je svet drugačen, bolj transparenten, z jasnejšimi razvojnimi alternativami.

Maj je bil poln dogodkov, ki sklepe konference potrjujejo in jih s svojimi sporočili krepijo, nadgrajujejo, ozaveščajo.

Na primer, na konferenci Zlati kamen, kjer je že drugič v tem letu, potreba po blaginji in varnosti v lokalnih skupnostih presegla strankarske interese in prizadevanja za inoviranje na področju struktur v Sloveniji še tesneje povezala. Za trenutek so se vzdramile ideje in pogledi za ljudem prijazno ekonomijo in sobivanje (ethonomics). Začutili smo, da so strukture v katerih živimo ustvarjene zato, da služijo ljudem, njihovemu razvoju in razcvetu. Naj to postane naše razmišljanje tudi za jutri.

Slika: Violeta Bulc s predavanja Zlati kamen
Vir: GV Planet

Impulz InCo konference se je povezal tudi z zaključkom evropskega Medossic projekta na temo eco-inoviranja. Potreba po organizacijskem in družbenem inoviranju je bila prisotna v večini referatov, klic po akciji in novih oblikah vodenja, organiziranja, medstrukturnem sodelovanju, pa odločen in iskren. Presežek dogodka je nastal ob potrditvi realnih možnosti sonaravnega, okolju prijaznejšega gospodarstva in modernem naboru potrebnih korakov za njegovo izvedbo v praksi.


Slika: Utrinek s predavanja v okviru Medossic projekta
Vir: Razvojni center Novo mesto

Razvojno partnerstvo Srca Slovenije (16 občin) je na InCo konferenci dobilo dodatno podporo za nadaljnji razvoj mrežnih struktur in strukturnega inoviranja pod enakovrednimi pogoji vseh partnerjev. Partnerstvo se je v maju razširilo za 2 nova člana (občina Šentrupert in Ivančna Gorica). Člani so podpisali dogovor o skupnem sodelovanju na projektu lokalne samooskrbe in potrdili razvojno strategijo, ki temelji na potrebi ljudi, danih virih, ključnih sposobnostih in jasni zavezi k ustvarjanju družbene blaginje.

Slika: Srečanje občin Srca Slovenije

Na TRIMO-vi »Petki« v počastitev 50 let njihovega uspešnega poslovanja, se je okrepila vibracija o pomenu prebujenih ljudi, novih oblikah vodenja (članek mag. Violete Bulc / članek Sonje Klopčič), proaktivni drži in tehnoloških prebojih, ki jih danes vzpodbuja prodor človeka v vesolje.


Slika: Trimova "Petka"

Poseben impulz je v prostoru sprožil tudi nov razvojni zalet enega najbolj množičnih trajnostnih gibanj v Sloveniji Ne-odvisen.si. Ustanovitev strokovnega sveta: nov svež program, še več vključenih odraslih, otrok in mladostnikov v proces ozaveščanja in osveščanja o pasteh odvisnosti in možni preventivni drži. Gibanje izhaja iz resničnih potreb ljudi. S svojim načinom dela samo potrjujejo ugotovitve konference, da je gibanje verjetno naslednji korak pri oblikovanju politične in družbene zavesti. Je neposredno. Na terenu. Med ljudmi. Z močno komunikacijsko platformo, ki povezuje, obvešča, osvešča.

Slika: Utrinek z dogodka gibanja Ne-odvisen.si
Vir: Neodvisen.si

Prej omenjeni šibek signal nakazuje potrebo po inoviranju v političnih strukturah, v modelih za porazdelitev kapitalske blaginje in po krepitvi srednjega razreda. Slednje je dobilo dodatne razsežnosti na mednarodni konferenci Building an European network of CSR &Philanthrophy o socialnem podjetništvu. Socialno podjetništvo je močno orodje za bolj pravičen in človeka vreden razvoj. Pomembna alternativa za gospodarski in družbeni razvoj. Poznavanje njegovih temeljev lahko pomaga tudi že uveljavljenim podjetnikom pri iskanju celostnih modelov razvoja.

Pomembno povezavo med miselnim ustrojem našega prostora in mednarodno skupnostjo pa je naredila tudi novinarska delegacija (oddaja Prava ideja 31.5.2011, Prava ideja 7.6.2011), ki se je v maju udeležila konference o inovacijskem komuniciranju in novinarstvu na Univerzi Stanford in vmestila naš impulz tudi v globalne miselne vzorce (dobitniki InJo nagrade).

In še mnogo več. Vibracije maja so bile resnično močne. Manifestirale so številne šibke signale in jih ozaveščale na konkretnih projektih. Leto še zdaleč ni reklo zadnje besede. Gosti se naprej. Gosti našo zavest, dejanja, obzorja.

Sklepni komentar: Inovativnost je dozorela v ozaveščen vzvod družbenega in gospodarskega preporoda. Vzpodbuja, spreminja, poziva k spremembi našega videnja sveta, političnih, gospodarskih in družbenih struktur. Da bodo ponovno služile človeku. V vzpostavljanju njegovega notranjega miru in uravnoteženega odnosa do narave, sočloveka, vesolja. Vsega kar je v nas in okoli nas. Kaj pa vi?

V imenu Vibacom tima,
mag. Violeta Bulc

Mednarodna InCo konferenca 2011 o inovacijskih ekosistemih

Business evolution

Density of Consciousness

Leadership within


Ni komentarjev: