torek, 18. oktober 2011

Ko nas namesto strahu, napolni radost življenja

Ali se vam kdaj zazdi, da je naše življenje en velik paradoks? V medijih, v javnih ustanovah, v moralno etičnih parolah, se borimo proti kajenju in prekomernemu uživanju alkohola, naša država pa proračun, ki naj bi zagotavljal našo socialno varnost, polni ravno z davki od prodanih cigaret in alkohola?! Ljudi poskušamo vzpodbujati, da živijo zdravo, da preživijo čim več časa v naravi, da se posvečajo drug drugemu, hkrati pa ustvarjamo virtualni svet, kjer tehnologija prevzema vse pomembnejšo vlogo pri delovanju v strukturah in posredno vse bolj vpliva na naše dojemanje sveta?! Ta norost našega časa v nekaterih ljudeh prebuja tudi plemenite ravni, dejanja, akcije. Nosilci gibanja ne-odvisen.si so gotovo prav to. Nosilci nečesa lepega. To je njihova zgodba.

VB: Kdo je Bojan Kodelja? Kdo je ekipa ne-odvisen.si?
BK: Človek, ki je sprožil prvi impulz za začetek gibanja. Praktičen, realističen, a ves čas na sled vizionarja v sebi. »Nenehno se učim, stremim k dejanjem, ki me dopolnjujejo do te mere, da zmorem še več. Delujem v vzgibu življenja, ki ga poznam kot sin in predvsem oče, odkrivam dinamične plati starševstva in verjamem v povezovanje generacij. Ekipa deli te vrednote. Vero v sončne odnose prenašamo tudi v naše projekte in med ljudi, ki delijo potrebo po razbijanju teme in stisk z nami. Na terenu smo vsak dan od jutra do večera. Prebudili smo že veliko nasmehov in razbili tabuje o zasvojenosti. Še več je pred nami.«
Foto: Bojan Kodelja
Vir: osebni arhiv

VB: Kaj je ne-odvisen.si? Katero potrebo v slovenskem prostoru nagovarja?
BK: Je družbeno odgovoren program, ki na svež, odkrit in zelo praktičen način razgrinja in demistificira tematiko zasvojenosti in spodbuja posameznika, da pristopi in izbere zdrav način življenja. S konkretnimi vprašanji in odgovori. S primeri, situacijami. S pomočjo ljudi, ki se s problematiko zasvojenosti srečujejo vsak dan, oziroma tistimi, ki s svojim delom v srca selijo smeh, upanje, vizije.
Program ne-odvisen.si nagovarja posameznika in družbo. Vzpodbuja k celostnemu razvoju in spremembi delavnih navad, oz. razvade, ki uničujejo svet v nas samih in okoli nas.
»Vsi zmoremo in smo del celote«
Družbeno odgovoren program ne-odvisen.si je poln barv! Sestavljajo ga prijetni ljudje, ki znajo sočloveka poslušati in slišati ter na jasen in nedvoumen način podati bližnjice do sebe. Snovalci programa s številnimi prijatelji in z rednim izvajanjem različnih programov v ospredje postavljamo človeka, ki zna in zmore živeti brez balasta, ki nas vsakodnevno obkroža in ustvarja navidezno zadovoljstvo.

Vsi, prav vsi zmoremo in smo del celote. Vsak na svoj način razume, dojema in daje in prav zato je svet tako barvit. NARIŠI NOV DAN!

Bojan Kodelja, vodja družbeno odgovornega programa ne-odvisen.si
VB: Kaj tebe in tvojo ekipo hrani za vodenje takega podjetja?
BK: Mirno lahko rečem, da nas poživlja nešteto pisnih in ustnih odzivov, ki jih prejmemo, sprejetost bistva našega programa pri mladih in tistih malo manj mladih, način s katerim ga skušamo približati ljudem, čas, ki ga preživimo s programom po krajih in vtisih, ki jih puščamo za sabo. Nenazadnje, program ne-odvisen.si ustvarja in ne uničuje, spodbuja in ne zatira, vztraja in se ne preda, nenehno se spreminja in posamezniki ter družba vzporedno z njim.

VB: Vaš poslovni model je nekaj izvirnega, posebnega. Kaj je njegova ključna vsebina?
BK: Bistvo vsega našega delovanja so dogodki na terenu. Neposredna srečanja z ljudmi, ki želijo o odvisnosti zvedeti več. Vsebine so prilagojene različnim ciljnim skupinam - otrokom, mladostnikom in staršem, odraslim. Program ne-odvisen.si odpira vrata medgeneracijskemu stiku in odgovornemu ter usklajenemu starševstvu ob hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih postavk. Tako zasnovani poučno interaktivni programi so posebnost in prednost, ker ne moralizirajo in utrujajo, temveč iskrivo podajajo vsebine vsem ciljnim skupinam. Dogajanja se namenoma zvrstijo v enem samem dnevu, kajti takšno zaporedje, izmerjeno, ustvari zadostno kritično maso, da udeleženci in udeleženke, otroci in njihovi starši spregovorijo o podobno prikazanih vsebinah ter o njih razpravljajo še isti večer ali v naslednjih dneh.
VB: Kdo vse soustvarja vaš uspeh?
BK: Strokovni svet, ustanove in znane osebnosti še dodatno prispevajo k programski nadgradnji in obstoju družbeno odgovornega programa ne-odvisen.si
Soustvarja ga neizmerna potrpežljivost, upanje, moč, ki veje iz ekipe in tistih, katerih se je ne-odvisen.si že dotaknil, ter jih premaknil v tok zadovoljnega življenja. Uspeh je v rokah človeka, vsi imamo kakšen talent in trohico moči, da dosežemo uspešno življenje – takšno, kot si ga zasluži sleherni posameznik, ki se ne vda pod težo prepričanj ali zablod, temveč v tej navidezni zmedi najde rešitev. Rezultat je uspeh, ki ga je vedno imel na dlani.

VB: Kam naprej?
BK: Želimo še dopolniti in utrditi vsebino programa ne-odvisen.si, strokovnost pomoči pri soočanju odvisnosti približati širši družbi, a ostati zvesti svojim vrednotam - strokovnosti, odgovornosti, spoštovanju, verodostojnosti, poštenosti, iskrenosti, zanesljivosti in doslednosti. Razvijamo pristope in različne modele učinkovitega in inovativnega učenja za ciljno skupino mladostnikov, s pomočjo katerih bodo sproščeno, iskrivo, sami in v timu, učinkovito razvijali lastno razmišljanje, gradili na svojih idejah in ciljih.


Program ne-odvisen.si letno nagovori, navdahne, mobilizira preko 20.000 ljudi po vsej Sloveniji. Vidi se, da verjamejo, da je potrebno nekaj storiti. Osebno, konkretno. Da bo svet prijaznejši, bolj vesel. Z manj strahu. Njihova srečanja razblinjajo dvome in odgovarjajo na konkretna vprašanja ljudi, ki ne vedo kako, zakaj, kje. Naj se njihova energija še krepi. Tudi zaradi njih je ta svet tako čudovit! Kaj pa mi?

Ni komentarjev: