ponedeljek, 21. november 2011

Inovacijska infrastruktura (I2) - model množičnega inoviranja

Množično inoviranje postaja eden ključnih orodij za vzpostavljanje trajnostnega razvoja. Izkušnje iz razvoja inovacijskih ekosistemov nas učijo, da samo okolja, katere deležniki se uravnoteženo skupaj razvijajo z nabojem progresivnih in naprednih sil, dosežejo trajnostni uspeh in osebno blaginjo.

Različni pristopi za razvoj množičnega inoviranja se pojavljajo vsepovsod po svetu. V njih lahko prepoznamo prve skupne značilnosti:
- vezani so na kulturo in socialne značilnosti prostora v katerem so nastali
- v sebi nosijo značilnosti organizacijske evolucije in (poslovnih) odnosov organizacije za katero so bili razviti
- ves čas se vsebinsko prilagajajo in razvijajo glede na razmere v katerih delujejo
- bolj je prisoten sistemski pristop, večja je verjetnost za uspešno, dinamično prilagajanje in razvoj
Nosilka modela »Inovacijska infrastruktura (I2)«, ki je bil uvrščen med 55 najuspešnejših slovenskih inovacij za leto 2011 v okviru JAPTI razpisa, je mag. Violeta Bulc. Kot sama pravi, je v resnici le tista, ki je uspešno povezala številne impulze prostora v novo celoto in nagovorila iskreno potrebo organizacij. Sama upa, da bo s svojo rešitvijo lahko pripomogla tudi k ustvarjanju prave vrednosti. »Hvala strankam, kjer smo model lahko prenesli v prakso (BTC, PETROL, Elektro Maribor, LEK), hvala InCo gibanju, ki me je ves čas izzivalo s svojim razvojem, rezultati in priložnostmi, hvala vsem kolegom/icam, ki soustvarjajo ta bogat, turbulenten poslovni prostor, hvala vsem, ki soustvarjajo okolje, kjer se lahko vidi dlje, globlje, v dobro posameznika, organizacije, družbe, planeta in še dlje«.
Tudi model “Inovacijska infrastruktura (I2)” nagovarja omenjene značilnosti. Njegova struktura je dinamična iz dveh razlogov:
1. ker ni predpisanih korakov za implementacijo vsebine modela. Pot je lastna (poslovnemu) okolju, kateremu je namenjena in se izvaja glede na stanje kolektivne zavesti, npr. apsorpcijsko sposobnost okolja.
2. ker se sama vsebina gradnikov, vzvodov in rezultatov prilagaja glede na dinamičen razvoj okolja, v katerem se uporabljajo in glede na njegovo evolucijsko fazo razvoja (stopnjo hierarhije, nivo sodelovanja z zunanjim okoljem, tip odnosa s trgom, stopnje sodelovanja in generiranja idej, ipd.; knjiga “Ritmi poslovne evolucije”.

Slika: Osnovni nivo inovacijske infrastrukture (I2)

Miselni preskok, ki smo ga v modelu uspeli narediti je skrit v horizontalni strukturi in sistemskem pristopu. Da se v organizaciji lahko izpostavi množično inoviranje, je potrebno zagotoviti veliko stopnjo kredibilnosti, preglednosti in odzivnosti, tako na strani nosilcev, kot modela samega. Za aktivne generatorje inovacijskih predlogov pa je pomembna visoka stopnja varnosti, spoštovanja in zaupanja. Slednje dosegamo v modelu z možnostjo enakovrednega vključevanja vseh zaposlenih v inovacijski proces in z močnim inovacijskim komuniciranjem, ki spremlja vsak korak razvoja projekta I2, kot tudi vse faze inovacijskega procesa po uradnem zagonu projekta.
Inovacijska infrastruktura (I2):
Potreba, ki jo nagovarja: dinamična, pravočasna in proaktivna odzivnost
Vrednost, ki jo ustvarja: generirani inovacijski predlogi na vseh področjih delovanja organizacije, ki ustvarjajo gospodarsko in/ali družbeno korist
Elementi: 7 korakov, 7 vzvodov, 15 gradnikov, 4 produkti, 3 poslovni učinki
Poseben izziv pri implementaciji I2 je absorpcijska sposobnost (zaznavanje informacij od zunaj, njihova uspešna implementacija v lokalno okolje in sposobnost prilagajanja) na vseh nivojih delovanja organizacije, vključno z vodilnimi in vodstvenimi ljudmi. Zato je priporočljivo, da je uvajanje postopno z uporabo participativnih modelov v fazi oblikovanja, uvedbe in nadgrajevanja I2, npr. vključevanje čim večjega števila zaposlenih v oblikovanje I2. Priporočljiva je uporaba orodij za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti. Prav metode generiranja inovacijskih predlogov so namreč tisti del infrastrukture, za katerega je priporočljivo, da se vsako leto spreminja, sicer pozornost ljudi upade in z njo generiranje inovacijskih predlogov.

Srčno upam, da vam je razmislek o množičnem inoviranju sprožil zanimiv miselni proces. Upam, da bomo naslednje preboje so-ustvarjali skupaj, ali pa se o njih vsaj obveščali in gradili dalje na obogateni zavesti.

Veliko dobrega in pravega, Violeta
Poiščite nas na Gospodarskem razstavišču na Slovenskem forumu inovacij 22. in 23.11. 2011. Morda lahko skupaj poiščemo učinkovito rešitev za vaš pristop k množičnemu inoviranju. Ali pa nas poiščite preko spleta www.vibacom.si, vibacom@vibacom.si ali po telefonu (0)1 517 41 28.

Ni komentarjev: