torek, 6. november 2012

BIN@PORTO 2012

BIN@PORTO 2012, srečanje, ki je potekalo od 23. do 26. oktobra 2012. To je bil še en od tistih dogodkov, za katerega sprva nisem povsem vedela, zakaj sem se odločila, da bom  sodelovala. Toda takoj ko je moje letalo pristalo na letališču v Portu, mi je bilo jasno, da sem se prav odločila. BIN@PORTO 2012 je bil namreč pravo srečanje za to, da se ga udeležiš. Pritegnilo je veliko ljudi, ki »živijo« tako inovacije kakor mednarodno povezovanje in se želijo še tesneje povezovati. Veliko sem pridobila, navezala pomembne stike s kolegi iz Portugalske, Brazilije, Urugvaja, Anglije in Belgije. Upam, da se bodo nekateri »stiki po elektronski poštni kot točke povezave«, ki sem jih ustvarila med udeleženci in izbranimi firmami v Sloveniji, izkazali kot pozitivne poslovne priložnosti. Poleg že vzpostavljenih stikov se ponujajo še druge možnosti za vse, še posebej za tiste, ki jih zanimata obe Ameriki (še posebej Brazilija). Ob vsem drugem pa mi je uspelo vzpostaviti tudi nekaj pomembnih dolgoročnih povezav za Vibacom. Toda najvažnejše je, da so ti trije dnevi scela potrdili to, v kar sem bila ves čas prepričana. Namreč, da naj bi poslovne dejavnosti v prihodnosti oblikovale odprt prostor, ki bi temeljil na spoštljivih in prijateljskih odnosih, na globoko segajoči izmenjavi izkušenj in vizij, medkulturnim sodelovanjem med poslovnim in raziskovalnim sektorjem, med neposrednimi izvajalci in teoretiki, med mladimi in tistimi z izkušnjami. Močno delovanje, ki povezuje ljudi in »uresničuje ter živi inovacije« in ustvarja inovacijske ekosisteme za odprt, med seboj povezan in sodelujoč svet. Srečanje so pod vodstvom Dr. Pedra Coelha organizirali SICC/DCoop – Divisão de Cooperação/Urad za sodelovanje na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto in njegova delovna skupina. V nadaljevanju bom na kratko predstavila njegovo delo in ideje, povzela pa bom tudi odzive nekaterih udeležencev.

V: Kaj je BIN@PORTO?
Pedro:
Naš cilj je BIN@ (Business & Inovation Network - Poslovna & inovacijska spletna mreža) in njej podobne dogodke organizirati v različnih mestih po svetu. Prvo srečanje je potekalo v Portu. Naslednje leto bo potekalo v Ribeirão Preto v São Paulu v Braziliji. Letos je srečanje BIN@PORTO potekalo štiri dni pod pokroviteljstvom Fakultete za Inženiring Univerze v Portu (FEUP), ki vključuje široko pahljačo dejavnosti kot so na primer tehnološka razstavišča, poslovne delavnice (vključno z B2B srečanji, celostnimi predstavitvami različnih ustanov in njihovimi promocijami), raziskovalnimi seminarji o praktičnem delovanju, pogovori o temah, ki se medsebojno poslovno dopolnjujejo, za javnost odprte okrogle mize in mnoge druge medmrežne dejavnosti. 

 Slika: Dr. Pedro Coelho
 Vir: Vibacom arhiv
V: Zakaj ste začeli s projektom?
Pedro: Na FEUP smo s projektom začeli, ker smo hoteli oblikovati trajnostno  mednarodno mrežo sodelavcev tako s področja industrije kakor iz akademskega raziskovalnega sektorja, da bi okrepili izmenjavo dobrega prakticiranja, prenos znanj in vzajemno promocijo prostih inovacij. Naš cilj je povezati partnerje iz različnih raziskovalnih področij in industrijskih panog ter tako ustvariti priložnosti za sodelovanje, skupno delo, kar bi omogočilo, da, tako upamo, podpremo različne oblike partnerstva, ki ustvarjajo novo vrednost in kvalitetne učinke. BIN-mrežno povezovanje je pobuda od spodaj navzgor in v bistvu temelji na povezavah zaupanja. In ponuja brezplačen, prost dostop za vse, ki bi se radi priključili.
“I came to bin@porto to let Uruguayan Biomedical Engineering prototypes, to be known, looking for partnerships for some of the prototypes to be adopted by industry and thus try to prove their benefit for medical use, and give rise to economic activity. I was also interested in learning how Europeans did actually transfer technology to industry. I am glad. Finally, I was happy that Dr. Paulo Coelho found me in 2011 at Hospitalar fair in Sao Paulo sitting in the Uruguay stand showing our work as the University with Uruguayan firms.
Dr. Franco Simini, professor, coordinator of the “Nucleo de Ingenieria Biomedica (NIB) at the Universidad de la Republica (UR), Uruguay
 Slika: Dr. Franco Simini
 Vir: Vibacom arhiv
Naši cilji so, da:
•    promoviramo inovacije in nudimo konkretne podatke o povezanih univerzah, ki podpirajo grozdenje, skrbijo za verižni razvoj in se povezujejo z domačimi in mednarodnimi omrežji in ekonomijami;
•    podpiramo in vzpodbujamo raziskovalno sodelovanje med različnimi oddelki in zunanjimi organizacijami;
•    promoviramo priložnosti, ki omogočajo prenos znanja;
•    promoviramo ustanavljanje na tehnologiji temelječih firm, ki nastajajo na univerzah;
•    oblikujemo orodja za mednarodno uveljavljanje malih podjetij (SME);
•    povečujemo sodelovanje z industrijo in skupno delovanje z njo;
•    najdevamo potencialne možnosti za financiranje;
•    se aktivno povezujemo z malimi podjetji (SME) in razvijamo dejavnosti, ki so posebej oblikovane za njihove potrebe
•    podpiramo vse ukrepe v regiji, ki vzpodbujajo inovacije in poslovno rast;
•    razvijamo tesnejše stike s ključnimi domačimi in mednarodnimi partnerji;
•    podpiramo vse, kar je potrebno za širše oblikovanje podjetništva.

V: Kako ste izbrali začetne partnerje?
Pedro:
Kakor omenjeno zgoraj, mrežno povezovanje pomeni pobudo od spodaj navzgor, ki v bistvu temelji na povezavah in zaupanju. Trdno sem prepričan, da je to najpomembnejši dejavnik, ki ga lahko dosežemo v trajnostnem mreženju. Na zaupanju temelječi odnosi med posamezniki bodo zagotovo privedli do zavzetega institucionalnega povezovanja. Zato smo najprej izbirali ljudi, ne pa institucij. Gre za posameznike, ki neverjetno dobro promovirajo inovacije v svojih ustanovah po vsem svetu. Govorim o borznih posrednikih, o ljudeh, ki so odgovorni za povezovanje v industriji ali skrbijo za prenos tehnologij, o ljudeh, ki nadzorujejo razvoj in raziskovanje ter inovacije in mnogih drugih.
The mission of our communication and cooperation service at FEUP is "to build trust relationships with stakeholders that foster the virtuous circle of knowledge valuation and brand reputation". We intended the event to be open and free for everyone, in order to allow for genuine collaboration.The main idea was to use the brand and network of the core universities involved to support an ecosystem where entrepreneurs, researchers, students, policy makers, investors, liaison officers, (…) could share and exploit common goals.
Carlos Cardoso Oliveira, Co-organizer of BIN@PORTO, Director of communication and cooperation services. Invited assistant professor in multimedia. Faculty of Engineering at the University of Porto.
V: Ali ste že opazili kakšne neposredne koristi srečanja?
Pedro:
Zato, da bi prišli do otipljivih koristi, bo moralo preteči še nekaj časa. Pobuda trenutno samo promovira in omogoča sodelovanje, toda na koncu je vse odvisno od udeležencev, da se povežejo in dejansko začnejo skupaj delati. Kljub temu imamo kar nekaj prepoznavnih rezultatov s prejšnjih dveh srečanj. Udeleženci so oblikovali nove poslovne povezave, predloge za raziskovalne in razvojne konzorcije (grupe), ki pripravljajo vloge za EU sklade, »mehke« (dogovori o skupnem postopnem sodelovanju) sporazume med institucionalnimi partnerji (npr: Sheffield Innovation Centre in FIPASE), organizacijo drugih podobnih srečanj (delavnic, seminarjev) in številne druge pobude …
“This year we had a couple of important meetings with a few companies. We had the opportunity to discuss our issues and concerns with experts of certain fields. For sure we are going to apply some of the advices we got to improve our business development in the future.
Patricia Ranito, Tecla Colorida (a spin-off of the University of Porto (Faculty of Engineering) and INESC Porto. Founded in December 2008, it specializes in softwere development and solutions for educational purposes. Its main product is schoooools.com, an educational and social platform, especially developed for elementary school.
V: Ste dobili še druge pozitivne odzive na BIN@PORTO na Univerzi v Portu ali v Centru za inovacije?
Pedro:
Verjamem, da z dejavnostmi BIN@PORTO, s tem da prebujamo zavest o nujnosti sodelovanja, izmenjavanja znanja in pomembnosti inovacijskih mrež, prispevamo svoj delež k širjenju mednarodnega partnerstva. Rezultati se že kažejo, naše delo so pozitivno ocenili tudi naši starejši kolegi in vodstvo univerze.
Good morning, Mr. Pedro Coelho,
Many thanks for your invitation to participate in BIN@Porto and also for the kind accompany during the event. The participation has been a huge success to me to get in touch with some key people involved in Innovation & Strategy Consultation and also for the business of Green Pai Energy. Now it is up to me to explore the full potential of these contacts but without your suggestion to participate in BIN@Porto this would not have been possible.
I will also be in touch with Fatima @ UPTEC Creative Industry to reduce the illumination energy consumption in some areas of the building to half.
With best regards,
Rajesh Pai, Green Pai Energy Audit Lda., www.green-pai-energy.com
V:Kakšen bo naslednji korak? Kako načrtujete razviti idejo?
Pedro:
Naslednji korak pomeni oblikovanje spletne strani za mrežo, ki nam bo pomagala strukturirati posamezne vloge, naše poslanstvo, različna partnerstva, dejavnosti in tako dalje.
Naslednje leto bosta Agencija za inovacije na Univerzi Sao Paolo in FIPASE pripravili podobno srečanje BIN@BRASIL (od 12. do14. novembra 2013). Od tega dogodka veliko pričakujem in prepričan sem, da bo skupina, ki jo vodi prof. Vanderlei Bognato, razrešila možne ovire in našo dejavnost dvignila na novo raven.

 Slika: Brigita Jurišič, Violeta Bulc, Carlos Cardoso Oliveira, Pedro Coelho
 Vir: Vibacom arhiv
V: Kaj vam pomeni sodelovanje s Slovenijo?
Pedro:
Vključenost slovenskih predstavnikov je rezultat dogodkov iz preteklih let. Prek enega od naših predstavnikov sem srečal Brigito Jurišič, ustanoviteljico in direktorico firme Bridge Partner, svetovalne in mednarodne poslovne agencije za podporo mednarodno uveljavljanje slovenskih podjetij na Špansko-Iberskem trgu. Brigiti je bilo naše delo všeč in takoj je začela promovirati vključevanje slovenskih predstavnikov. Zahvaljujoč njenemu trudu smo delovanje razširili v Slovenijo in ponosni smo, da imamo v odboru Violeto Bulc, ustanoviteljico firme Vibacom. Mislim da imamo (Portugalska in Slovenija) veliko skupnih točk. Obe sta majhni državi in oboji zelo trpimo zaradi evropske gospodarske krize, v obeh državah je veliko inovativnih ljudi z podjetniškim duhom, ki se zlahka prilagodijo spremembam. Glede na inovacijske mreže ima Slovenija dobre delovne izkušnje in menim, da se lahko veliko naučimo od slovenskim kolegov. 
“I find BIN@PORTO an important platform where business can be linked with academia and also with other businesses. I was honored to be invited to cooperate with University of Porto at this event and help them promote the event in Slovenia. It is of a high importance for knowledge-based businesses to be able to participate in the events like BIN@PORTO, since it enables us to develop important networking and exchange relationships. Based on that service companies like mine can grow and innovate, and serve clients needs. Portugal is interesting for Slovenia, because it offers access to Portuguese-speaking countries like Angola, Mozambique, Brazil, and Portugal itself. On the other hand Portuguese SMEs often need a partner to have the capacity to give response to big projects surging in African markets, in Brazil, and also to access the Balkan region.
Brigita Jurisic is an international business developer, a member of the VSI Consulting worldwide network, and a Director of VSI Consulting Portugal being responsible for Portuguese and Slovene market since 2010. www.bridge-partner.pt
Slika: Gostje in predavatelji, BIN@PORTO 2012
Vir: Arhiv dr. Franco Simini

V: Ali je še kaj takega, kar bi radi posebej poudarili?
Pedro:
Rad bi podčrtal, da BIN pomeni kolektivno prepričanje v moč inovacijskih mednarodnih mrež. Vključuje delo in vizijo ljudi, kot so na primer Mark Sanderson z Univerze v Sheffieldu, prof. Vanderlei Bagnato z Univerze v Sao Paolo, Carlos Oliveira z FEUP, Clara Gonçalves s TEC Univerze v Portu in mnogi drugi.


Naj nas tovrstni dogodki popeljejo naprej po poti proti novemu, cvetočemu planetu, ki neprestano raziskuje možnosti za nove SMART innovation (S – smart/bistre, M – manageable/obvladljive, A – accessible/dosegljive, R – re-usable/večkrat uporabne, T - thrivable/cvetoče).

To je naša pot, Violeta.

p.s.: Avtentične izjave udeležencev so podane v izvorniku. 

Dodatne povezave in obvestila:

Ni komentarjev: