ponedeljek, 18. november 2013

BIN@BRAZIL – nova globalna izkušnja

Nova dežela. Novo vznemirjenje. Nova presenečenja. Nova prilagoditev globalne slike. Brazilija je ponudila vse to in sprejela sem njene vibracije s hvaležnostjo in radovednostjo. Prinesla pa sem jim naše izkušnje, poglede in primere dobrih praks. Slovenske zgodbe, ki temeljijo na trajnostnem razvoju, družbeni odgovornosti in inovativnosti: zgodbo projekta Challenge:Future, InCo gibanja, BTC poslovnega sistema. Na njihovo povabilo. Čeprav Slovenija ni prisotna v nobenih njihovih gospodarskih statistikah, so pogovori izničili velikost, razdaljo, neznano. Prevladovali so resnični izzivi inovativnosti, gospodarskega razvoja, tehnoloških priložnosti, ovir in odgovornosti. Angažiranje množic in vsesplošnega družbenega razvoja vznemirja mnoge (Čile, Portugalsko, Brazilijo, Slovenijo, Švedsko, Peru, Veliko Britanijo, ipd.). Prevzela so nas ugibanja o novem svetu, novih globalnih premikih, internacionalizaciji. Vesela sem, da se mi je ponudila ta priložnost. Čutim, da to ni moj zadnji obisk.  To je zgodba mojih poslovnih izkušenj. Obrigada Brazil!

Slika: Violeta Bulc na BIN@BRAZIL 2013
Vir: Vibacom arhiv

Ključna spoznanja:
1. Do sedaj največja raznolikost ljudi na vseh nivojih in okoljih vsakdanjega življenja. Celo do te mere, da mi ni uspelo prepoznati prevladujočega izgleda. Še danes ne vem, kako izgleda človek iz Brazilije, kako ga prepoznati v množici vseh različnih skupin narodov. Seveda to velja za mesta.  Mesta, ki se pospešeno razvijajo kot samostojne celote sredi naravnih prostranstev. Hkrati pa moram izpostaviti prijaznost in ustrežljivost ljudi. Vidi se, da je stopnja brezposelnosti nižja od 5%. To pa ima tudi negativne vplive, saj ljudje veliko krožijo med službami, ne da bi pri tem utrdili in preizkusili nova znanja.

Slika z ulice; Ribeirão Preto
Vir: Vibacom arhiv
2. Brezmejnost podeželja. Stotine kilometrov polj (plantaže sladkornega trsa, pomarančevcev, kavovcev, kakavovcev, ipd.) in gozdov. Ceste so ravne, tu in tam kmetija in bencinska postaja z restavracijo. Mnoge nianse zelene te kar posrkajo vase. Podeželje ima drugačno duhovno dimenzijo. Imam občutek, da nevidne moči Brazilije še niso vključene v njihova poslovna razmišljanja. Poslovni jezik je zelo stvaren, logičen, tehnološki.

Slika: podeželje na poti iz Ribeirão Preto v São Carlos
Vir: Vibacom arhiv

3. Izjemen poudarek je na gospodarskem razvoju. Glavni cilj – preboj na globalne trge in umestitev med najmočnejša gospodarstva na svetu. Vodilna pozicija je velika motivacija, še posebej za zvezdno državo São Paulo, ki je gonilna gospodarska sila v Federativni Republiki Braziliji (lokacija naše konference). To je sicer v nasprotju z njihovo notranjo politiko, ki dovoljuje v večini primerov vstop na brazilski trg le tako, da pri njih razviješ proizvodnjo preko partnerstva z lokalnimi predstavniki. Tovrstna samozadostnost, ki ni enkratna le Braziliji, vzpodbuja razvoj poslovnih modelov, ki ne delujejo v smeri odprtih, vključujočih sistemov in cvetočega Planeta. Upam, da bo Brazilija našla svojo lastno pot razvoja, vzpodbujala nove poslovne modele, ki kapitalizirajo izjemno imigrantsko tradicijo in raznolikost, ki je še vedno podprta z močnim prilivom svežega znanja iz vseh koncev sveta.

Slika: skupinska slika na zaključku
Vir: Vibacom arhiv

4. Pomanjkanje izobraženih ljudi. Primanjkuje jim več kot 40.000 inženirjev vseh profilov. Vidno je pomanjkanje znanja tujih jezikov. Celo v hotelih, kjer se neprestano izmenjujejo tuji gosti, govorijo in razumejo angleško le redki. To prepoznavajo kot izziv internacionalizaciji. Izkušnje portugalskih podjetij, ki so tu množično prisotne, kažejo na številne izzive za razvoj stabilnega, trajnostno-naravnanega poslovanja: visoka stopnja administracije, pomanjkanje znanj, visoka stopnja že omenjene fluktuacije ljudi.  A nasmeh in dobra volja, ki so povsod prisotni omehča tudi tovrstne izzive.
5. Inovativnost prevladuje v vseh strateških usmeritvah, tako pri razvoju gospodarstva, kot tudi občin in administracije. Kot že omenjeno, prevladuje orientiranost na tehnološke inovacije, še zlasti na področju nafte in zemeljskega plina (država jih zavezuje, da investirajo 1% prihodkov v R&R), medicine, zobozdravstva, farmacije (še posebej tu v Ribeirão Preto), poljedelstva in naprednih tehnologij. Velike količine denarja se preusmerja v vzpodbujanje inovativne miselnosti in podjetništva. Na obisku v enem od razvojnih centrov v São Carlos-u, ki je del Univerzitetnega kompleksa, ki sodi pod okrilje Univerze São Paulo, me je prijetno presenetil podatek, da jih mesto podpira z 5% GDPja. V zameno so lansirali razvojni projekt do 2022, ki bo mestu omogočil 1011 novih podjetij oziroma tehnoloških transferov v obstoječa podjetja. Država in občine zelo veliko vlagajo v razvoj še zlasti skozi podporna okolja. Slednja so podobna našim (inkubatorji, podjetniški centri, razvojne agencije, pospeševalniki). Ključna razlika je v neprestanem pritoku denarja in intenzivni internacionalizaciji. Brazilija je rastoča ekonomija.

Slika: na kampusu, São Carlos
Vir: Vibacom arhiv

6. Brez zavestne verbalizacije trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti ali odgovornega inoviranja. V prezentacijah iz lokalnega okolja sem pogrešala prisotnost eko zavesti in povezavo predlaganih rešitev s potrebami strank (B2B ali B2C). Ugotovitev me je zmedla in sem potrebovala kar nekaj časa, da sem jo uspela umestiti v mojo podobo sveta. Še posebej po izkušnji v Vietnamu in Taiwanu, kjer je stopnja sistemskega razmišljanja, trajnostnega razvoja in eko zavesti jasno komunicirana v javnosti na vsakem koraku.  Hkrati pa me je, po moji končani prezentaciji, ki je povezala inovativnost, trajnostni razvoj in družbeno odgovornost, poiskalo mnogo mladih ljudi, ki v sebi že čutijo klic ekocivilizacije in bolj odgovornega razvoja. Mnogo je različnih poti do razvoja cvetočega Planeta. Mnogo različnih poti. Pomembno je, da so.

Slika: še zadnji pozdrav narave ob zaključku konference
Vir: Vibacom arhiv
Upam, da ste začutili del vibracij, ki sem jim bila izpostavljena, jih tudi sama vzpodbudila in vsaj rahlo povezala izkušnje in razmišljanja dveh svetov: Slovenije in Brazilije na temo inovativnosti.

Naj se vezi krepijo dalje.

Obrigada BIN@BRAZIL! Osti Jarej, SlovenijaPriporočamo ogled:

Kako lahko sodelujemo 
Kje se lahko srečamo
Novice

Ni komentarjev: