ponedeljek, 6. januar 2014

Ob prehodu iz 2013 v 2014

Spoštovane, spoštovani!

Iskrena hvala za vse priložnosti, ki smo jih uspeli skupaj nagovoriti, razviti in uspešno udejanjiti v letu 2013.


Iskrena hvala za pripravljenost skupnega odkrivanja novega, neznanega in drugačnega.


Tudi zaradi vas je Vibacom segel v roke še enemu izjemnemu, inovativnemu, produktivnemu in uspešnemu letu:


-    predstavitev primerov naših dobrih praks in poslovnih modelov (BTC, InCo gibanje, Challenge Future, Srce Slovenije, evolucijski modeli, modeli za množično inoviranje, inovacijsko komuniciranje, inovacijsko infrastrukturo, celostno odločanje, metodologije za trajnostni razvoj) v sedmih (7) državah: Avstrija, Nizozemska, Vietnam, Tajvan, Črna gora, Brazilija, Litva;
-    soustvarjanje prebojnih razvojnih projektov z: BTC d.d., TPV d.d., Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. na osnovi sistematičnega, celoletnega sodelovanja
-    8 manjših kratkotrajnejših projektov, 20 delavnic, 24 predavanj
-    strokovni predmeti na Fakulteti MCI (Salzburg), Fakulteti DOBA (Maribor) in Fakulteti za dizajn (Ljubljana), gostujoče predavanje na University of Applied Science Upper Austria;
-    soorganizacija svetovne konference sistemske znanosti Vietnam 2013 (The 57th World Conference of the International Society for the Systems Sciences)
-    izid knjige “The magic of contribution” www.themagicofcontribution.si in njen uraden vstop v mednarodni prostor julija 2013 v Vietnamu;
-    celoletna polna podpora InCo gibanju pri razvoju vsebin,
organizaciji dogodkov in komuniciranu njegovih izjemnih rezultatov: 7 dogodkov,  24 (zaznanih) medijskih objav o InCo gibanju, 16 srečanj, 212 udeležencev www.incogibanje.si 


Slika: utrinki Vibacoma 2013

-    mednarodne publikacije:
• Bulc, V. (2013, julij) Connecting Evolution and Involution to Create a Positive Foundation for an Eco-Civilization. Tajvan: International Conference on Social Environmental Education for an Emerging Eco-Civilization (angl)
• Bulc, V., & Wilmshurst., J. (2013) Education for emerging societies. Vietnam: Mednarodna konferenca sistemske znanosti in sistemskega razmišljanja (angl)
• Bulc, V., & Kovačič, V. (2013, junij) Intuitivno odločanje - korak k sistemskemu razmišljanju in celostnemu inoviranu. Revija HRM, letnik II, (53) (slo)
• Bulc, V. (2013, 24. -26. junij) Mass participation in innovation – the foundation of a modern organization and beyond. Hag: ICE & IEEE-ITMC konferenca 2013 (angl)
• Rangus, K. & Drnovšek, M. (2013). Open innovation in Slovenia: A comparative analysis of different firm sizes. Economic and Business Review, 15(3), 175–196. (angl)
•Rangus, K. & Drnovšek, M. (2013). Proclivity for Open Innovation: Construct Conceptualization and Empirical Validation. V: Academy of management Proceedings 2013, 11.-13. Avgust 2013 Lake Buena Vista (Orlando), Florida. (angl)
-    21 (zaznanih) medijskih objav o podjetju Vibacom
-    28.700 zadetkov na spletu na besedo vibacom in 7.800 zadetkov na besedo inco gibanje (ter 2.140 zadetkov na besedo incomovement)

                                 HVALA leto 2013


In že je tu leto 2014. Leto iskrenih povezovanj in videnja dobrega v drugih. Naj vas navdahne in napolni z energijo svetlobe, ki vedno znova prebije temo in v nas prebuja najžlahtnejše dimenzije.

Morda vas poveže ponovno tudi z nami v mrežo ustvarjalnega zanosa, ki v prostoru oblikuje novo vrednost in krepi nasmeh.  Lepo je sobivati z vami, čutiti vašo prisotnost, vaše navdihe in se učiti od vaših dejanj; lepo je prepletati in manifestirati z vami vse kar čutimo, vidimo, vemo, v konkretne rezultate, ki odgovarjajo na konkretne izzive.


“Črta se umika krogu, planiranje modeliranju, oddelki miselnim ustrojem, vrednostne verige prepletenim vrednostnim mrežam; človek prepoznava višji smisel življenja in z ljubeznijo sprejema raznolikost, lepoto,  naravne ritme, samega sebe.”


Na krilih modrosti, globine in radosti bomo leto zaužili z vsako celico naše biti. Naj bo dober partner tudi vam!


                               DOBRODOŠLO LETO 2014!


Vibacom timKako lahko sodelujemo 
Kje se lahko srečamo
 Naši partnerji priporočajo

Zanimive povezave

Ni komentarjev: