petek, 21. marec 2014

Alkimija vodstva in organizacije

Inovacije so v sodobnem svetu spoznane kot ključno sredstvo za ustvarjanje novih vrednosti. Njihove značilnosti danes prispevajo k razvoju globalne ekonomije. Še več, zaradi značilnosti lastnih inovativnosti, vstopamo v nove dimenzije gospodarskih in družbenih odnosov, ki kažejo na nove možnosti sodelovanja in sobivanja na tem planetu.
Pojmovanje inovativnosti je ponudilo veliko priložnosti za uspešen razvoj vseh členov sodobne družbe. Toda, da ga lahko uspešno izkoristimo, potrebujemo dinamične, raznovrstne sisteme z nehierarhičnimi in horizontalnimi strukturami.

Vir: Dirk Oellibrandt
Inovacije nam omogočijo, da raznovrstne vidike in večplastne zmožnosti izražamo v vedno znova novih oblikah izdelkov, uslug in rešitev, ki ustvarjajo vrednost in vzpodbujajo trajnostni ter uspešni razvoj družb. Vendar smo za njihovo uporabo in aplikativnost v praksi, odgovorni ljudje z razumevanjem posledic dejanj, ki te novosti manifestirajo v naše življenje. V obratnem primeru lahko te iste novosti enako učinkovito povzročijo uničenje in trpljenje.
Priporočeno branje:
Bulc, V. (2013, 24. -26. junij) Mass participation in innovation – the foundation of a modern organization and beyond. Hag: ICE & IEEE-ITMC konferenca 2013 (eng)

You tube: Jef Staes Red Monkey, marec 2014
V naprednih, inovacijsko usmerjenih družbah vedno bolj spoznavamo, da voditelji v organizacijah in delovnih skupinah znova igrajo sicer pomembno, vendar povsem drugačno vlogo kot v preteklosti. Namesto hierarhizirane avtoritete, ki vse ve najbolje in v delovni skupini ali organizaciji odločitve sprejema v imenu vseh, uspešni sodobni voditelji vidijo svojo vlogo:

•    v oblikovanju ustreznih pogojev, ki ljudem omogočijo, da lahko uspešno delujejo;
•    v prepoznavanju zmožnosti in osebne zavzetosti vsakega posameznika;
•    v ustvarjanju raznovrstnih zvez med sodelavci, ki omogočijo, da se učinkovito in dejavno odzovejo na potrebe posameznih skupnosti.

Voditelji se aktivno priključijo ustvarjanju organizacijskih, družbenih in poslovnih inovacij. S tem navdihujejo in nudijo prostor ljudem, ki si upajo seči onstran utečenih meja.

Priporočeno branje:
•    Bulc, V. (2013, julij) Connecting Evolution and Involution to Create a Positive Foundation for an Eco-Civilization. Tajvan: International Conference on Social Environmental Education for an Emerging Eco-Civilization
•    Bulc, V. (2011, april). "Leadership Within". A leadership style for evolving organisations. Ljubljana: InCo International Conference 2011
•    YouTube: Leadership Within (Do we still need to lead), 2011
Toda kako in kje lahko spoznamo in razvijemo tovrstne vodstvene sposobnosti? Dirk Oellibrandt, naš današnji gost, nas vabi in predlaga, da o njih razmišljamo v luči alkimije.

Sodobno usmerjenim voditeljem pritrjuje, da v poslovnem svetu vedno bolj potrebujemo voditelje, ki so sposobni gledati, razmišljati, čutiti, se sporazumevati in voditi na način, ki se razlikuje od utečenih pristopov. Vendar ne glede na to le poredkoma naletimo na metode, ki so res drugačne in hkrati praktično koristne.

Slika: Dirk Oellibrandt
Vir: osebni arhiv
Več o Dirk-u
Alkimija se morda sliši kot „pravljica v oblakih“, ki se ji je treba v poslovnem svetu na daleč izogniti. Toda alkimija preprosto pomeni polno izrabiti obstoječe možnosti in na pravi način uskladiti vse nujno potrebne vsebine, da dobimo želeno kakovostno višjo stvaritev (npr. zlato)

Takšno celovito sposobnost najlažje ustvarimo, ko združimo in uskladimo delovanje vseh štirih človeških prvin (telesnih, čustvenih, umskih in duhovnih). Voditelj, ki obvlada te štiri potenciale vodenja, na direktorskem položaju deluje prominentno in pomeni magnet za nove poslovne priložnosti.


Izvirnost pristopa programa „Življenjski projekti“ (Life Projects) omogoči, da lahko dve od teh domen, ki jih drugače le redko upoštevamo pri razpravi – namreč fizično in duhovno dimenzijo, praktično in donosno izkoristimo tako v organizaciji kakor pri uvajanju. To dokazujejo naše izkušnje v firmah Microsoft, Nacional Police Holland in mnogih drugih.

Načelo “Organizmacije” v vaši organizaciji uporablja princip delovanja živih organizmov. Vaše delovanje vam pomaga preobraziti iz napol mrtvega in dolgočasnega poslovanja v živo organizacijo. Pokaže, kako v vašo delovno skupino in podjetje spet pripeljati nazaj pravo naravo. 

Vabilo na „Delavnico o alkimiji vodenja in organizacije“:
Ste voditelj oziroma strokovnjak, ki bi rad prebudil speče moči v sebi, v vaši delovni skupini, v organizaciji ali pri vaših strankah? Naučite se, kako izdelati zlato. Obudite in prinesite na površje najboljše v sebi ali v drugih okoli sebe. Naravni način kako učinkovito zgraditi trajnostno poslovnost in družbo višje kvalitete.

Kje & kdaj & kaj:
1.    Celodnevni program v nedeljo, 6. aprila, 2014 v Ljubljani
2.    Triurni pregledni program v ponedeljek, 7. aprila, 2014 v Ljubljani
Dva voditelja, ki sta izvajala naš program, sta jasno izjavila: “Spet sem dobil nazaj svoje življenje.”

V tovrstnem pristopu se življenje in vodenje prepleteta. To omogoči, da postanete navdih tudi za svojo okolico, saj jo boste vzpodbujali s trdnejšimi vrednotami, modrostjo, ustvarjalnostjo in razumom.

Svoje vodstvene dejavnosti boste opravljali z notranjo lahkoto. Globlje kvalitete in sposobnosti bodo počasi izplavale na površje. Že prej osvojene umske in čustvene sposobnosti seveda pomenijo dodano vrednost temu stanju.
Vir: Dirk Oellibrandt

Čas je, da se ozremo navznoter, se pridružimo velikemu podjetju/materi (naravi) in se naučimo, kako razpoložljive moči presojati na podlagi notranjih potencialov naše delovne skupine ali organizacije. Tako se bo prikazal svet neskončnih možnosti, v katerem se bosta medsebojno zlila tako svetovni uspeh kakor osebno zadovoljstvo.

Prikaz na Youtube: http://youtu.be/eRPvewi8BoI

Vir: Dirk Oellibrandt

Hvala Dirk, za to globoko in tako človeško sporočilo. Da, vodenje je scela povezano z ljudmi, ljudmi in spet ljudmi. Tako preprosto, a tako pogosto pozabljeno.

Osti jarej, Violeta

Kako lahko sodelujemo
Kje se lahko srečamo
Zanimive povezave

Ni komentarjev: