torek, 17. junij 2014

Kakšna čudovita izkušnja

V četrtek, 12. junija 2014, se je v Ljubljani odvijala InCo izkustvena konferenca skozi 12 tehnik z naslovom Od inspiracije do inovacije. Dogodek je v kulturnem spomeniku D125 (nekdanji Merkur) organiziralo podjetje Vibacom d.o.o., iniciator in koordinator InCo gibanja za inovativni preboj Slovenije, s soorganizatorji Združenjem Manager, Društvom moderatorjev Slovenije, Centrom Arhitekture in strokovnimi skupinami ter posameznimi nosilci strokovnih znanj. Konferenca je udeležencem omogočila edinstveno izkušnjo sistemskega doživljanja celostnega inovacijskega procesa skozi 12 različnih tehnik ter s tem nakazala prihodnost načina učenja in pridobivanja kompetenc.

Slika: Srbnik fizičnega prostora in  vzdušja Raphael Duret-Nauche
Vir: Pina Maja Bulc
Na dogodku so udeleženci doživeli celoten inovacijski proces. V vsaki fazi inovacijskega procesa (ideja, invencija, inovacija) so uporabili različne tehnike, orodja, modele in pristope za uspešno izvedbo posamezne faze, izmenjali izkušnje ter postavljali nov rob odkrivanja priložnosti. Poleg slovenskih udeležencev so bili na konferenci prisotni tudi predstavniki organizacije Beyond Leadership iz Avstrije in Nemčije.

Violete Bulc, pobudnica in koordinatorka konference, direktorica podjetja Vibacom d.o.o.: »Konferenca je bila že od samega začetka pospremljena z izjemno energijo radovednosti, čudenja in želje po biti del. To je bil tudi v resnici naš največji cilj, da bi lahko vse udeležence konference  motivirali, da bi začutili moč kreacije, ki je  podprta tako s strani prostora kot s strani tehnik in ljudi, ki sodelujejo z njimi na konferenci ter s strani članov timov, v katere so vključeni. Prvi vtisi po prvem delu izvajanja konference kažejo na to, da vsi ljudje zelo aktivno sodelujejo in so polno prisotni….Zagotovo je ta način učenja in pridobivanja kompetenc način prihodnosti. Tudi sami smo prepoznali, da je to lahko ena od korporativnih prednosti Slovenije, ker je prostor tako majhen - med sabo se praktično vsi akterji poznamo in se lahko zelo hitro zorganiziramo. Upam, da nam bo to uspelo v bodoče preoblikovati v neko tržno storitev, ki se bo umestila tudi v mednarodni prostor in bo pripomogla k povečanju internacionalizacije slovenskih storitev.«

Slika: Model konference
Vir: Vibacom
Spodaj posredujemo nekaj utrinkov s konference v obliki izjav udeležencev in organizatorjev. Natančno poročilo o konferenci z vsemi vtisi, izkušnjami in novimi spoznanji pa bo na voljo še pred jesenjo.

Uvod v konferenco na osrednjem trguVIDEO 1: Violeta Bulc, pobudnica in koordinatorka konference, direktorica podjetja Vibacom d.o.o.


VIDEO 2:  Kaja Rangus, Vibacom, d.o.o., koordinatorka konference

Tatjana Fink, udeleženka konference: »Kreatorjem, organizatorjem in izvajalcem konference od inspiracije do inovacije želim izraziti čestitke za idejo in izvedbo konference. Vrednost, ki  smo jo udeleženci dobili je v predstavitvi kar dvanajstih tehnik inoviranja, ki smo jih lahko v nekaj urah primerjali med seboj in ugotovili njihovo uporabnost v procesu od ideje do plasmaja na trg. Še posebej pa je bila neprecenljive vrednosti konkretna izkušnja uporabe predstavljenih tehnik.«

Slika: Uvodni posvet organizatorjev
Vir: Pina Maja Bulc
Tičo Zupančič, predsednik Beyond Leadership Slovenije, nosilec tehnike The Power of Connecting za oblikovanje idejne rešitve: »Navdušen sem nad tem, kako je uspelo skupini slovenskih organizatorjev ustvariti tako inovativen dogodek Svetovnega razreda, edinstvenega v Svetu, morda model prihodnosti. Če nam je uspelo navdihniti in svetovati Robinu Hoodu kako zgraditi svojo novo družbo, zakaj ne bi mogli pokazati pot Robinom 21. stoletja? Kakšen naziv »Izkustveno konferenca« »Od inspiracije do inovacije!« Ja, to je bilo to, konferenca kot neverjetna izkušnja. Velik vir navdiha za vse udeležence, ta konferenca je Svetovna inovacija. V imenu celotne organizacije Beyond Leadership lahko rečem »To je privilegij, da smo lahko prispevali«.VIDEO 3: Marjeta Novak, CPF, nosilka in moderatorka vozlišča IDEJA, predsednica Društva moderatorjev Slovenije

Razumevanje potreb in ustvarjene vrednosti za trg (inovacija)

Osrednji namen faze Tržne manifestacije je, da na osnovi tržnih potreb in obnašanj omogoči oblikovanje inovativne ideje. Ključno vprašanje, na katero so odgovarjali udeleženci v tem vozlišču: Kdo je naša stranka?
Slika: Izvajanje tehnike "Segmentacija strank po MABS metodi"
Vir: Pina Maja Bulc

Mojca Štepic, Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o., nosilka tehnike Segmentacija strank po MABS metodi za razvoj inovacije: »InCo konferenca je bila velik izziv, tako za organizatorje in izvajalce kot tudi za udeležence. Prvi tovrstni poskus igrifikacije pri reševanju poslovnih izzivov v okviru konferenčnega dogajanja se je izkazal kot fascinanten, prijeten, sproščen, predvsem pa koristen in učinkovit. Po dolgem času konferenca, ki ni bila dolgočasna, ki je izzvala miselne procese in katere rezultati bodo s pridom lahko uporabljeni tudi po njenem zaključku.«

Slika: Izvajanje tehnike "Delaj vitko intervju s kupci"
Vir: Pina Maja Bulc


VIDEO 4: Nastja Mulej, deBono.si, nosilka tehnike Lateralno razmišljanje za design idejne rešitve

Design idejne rešitve (ideje)

Slika: Pogostitev za kosilo
Vir: Pina Maja Bulc
Osrednji namen faze Design-a idejne rešitve je, da svojo inspiracijo (navdih) čim bolj kakovostno razgradimo in pogledamo s pomočjo različnih tehnik; iščemo možne smeri razvoja naše ideje (v našem primeru poslovnega modela – strateškega načrta za Robin Hooda). Ključno vprašanje, na katero so odgovarjali udeleženci v tem vozlišču: Zakaj smo se aktivirali kot tim? Čemu služi naša rešitev?

Slika: Spominek s konference
Vir: Pina Maja Bulc
Sonja Klopčič, udeleženka konference: »Navdušena sem bila nad tem koliko dobrohotnosti, predanosti in soustvarjanja je bilo prepletenega v ustvarjanju dogodka. Sinhronizirano delovanje izvajalcev, vozlišč moderatorjev, pobudnikov intuicije in na prvi pogled nevidnih podpornikov energije so odlično dopolnili dogodek. Udeleženci so lahko soustvarjali v odprtem in kreativnem okolju in imeli priložnost, da izkusijo različne tehnike za odpiranje potencialov, kot tudi različne tehnike za posamezne korake v inovacijskem procesu. Vzporedno s tem smo oblikovali ekipo od sprva naključno zbranih udeležencev, ustvarili lastno dinamiko skupine, razvijali in opazovali dinamiko celotne skupine, evolucije igre, doživeli učinke različnih ureditev prostora za osebno dobro počutje in sodelovanje ... Izkušnja te kompleksnosti je bila čudovita. Hkratno učenje in soustvarjanje v različnih dimenzijah je bil pravi kvantni preskok.« 
Slika: Udeleženka konference Sonja Klopčič
Vir: Pina Maja Bulc
Priprava prototipa (invencije)

Osrednji namen faze Prototipa (Invencije) je, da poskušamo razgraditi našo idejo na osnovne obvladljive elemente/gradnike in preverimo, če naš pogled na reševanje izziva sploh deluje (v našem primeru poslovni model). Ker na konferenci nismo mogli na teren in preko testne ponudbe testirati idejo v živo, smo si pri tem pomagali s simulacijskimi orodji, s pomočjo katerih smo zgradili poslovni model in preverili, če je vizualno/fizično sploh izvedljiv (ali imamo povezane vse elemente, ki morajo biti povezani, ali so v pravih razmerjih, ipd.). Ključno vprašanje, na katero so odgovarjali udeleženci v tem vozlišču: Ali je problem rešljiv? Ali je naša ideja izvedljiva? 

Slika: Izvajanje tehnike "Metoda U - Skulpture"
Vir: Pina Maja Bulc

Vesna Kovačič, SrCi Inštitut Maribor, nosilka tehnike Metoda U za pripravo prototipa: »Izkustveno konferenco sem doživela kot proces spontanega in igrivega učenja. Z metodo U smo pozornost obrnili vase, se dotaknili globljih osebnostnih ravni in aktivirati svoj notranji potencial. Učenje skozi igrifikacijo je bilo koristno, sproščeno in hkrati zabavno.«VIDEO 5 : Udeleženec konference

Marjetka  Kastner, udeleženka konference: »Čeprav sem že osvojila dejstvo, da pri tebi (op. Violeti) "naletim" znova in znova na nove oblike podajanja rešitev, sem bila včeraj spet presenečena. Odkrivanje rešitev preko gamifikacije je ne samo dobra, zabavna in kreativna, temveč tudi učinkovita metoda. Verjamem, da je tovrstni način razumevanja, kreiranja in pridobivanja rešitev, ki jih lahko uporabimo tudi v poslovnem svetu odprl tudi ostalim udeležencem nova obzorja. Še v naprej želim veliko kreativnih idej in se zahvaljujem tebi in tvojemu timu za odlično pripravljene vsebine.«

Slika: Predstavniki organizacije Beyond Leadership, Violeta Bulc
Vir: Pina Maja Bulc
InspiracijaVIDEO 6: Daniela Taleh, Beyond Leadership Austria

Slika: Detajl prostorske ureditve
Vir: Pina Maja Bulc

Polona Pergar Guzaj, udeleženka konference: »Moja pričakovanja o konferenci so bila velika, ampak je bilo še boljše, saj je bilo čisto drugače kot smo navajeni in se že prav veselim vseh interakcij v prihodnje, ki bodo drugačne, ki bodo, upam, da tako dobre kot ta. Udeleženci smo se super spoznali med sabo...super je, ker smo spoznali več različnih tehnik. Slaba stran konference je le ta, da nismo mogli izkusiti vseh tehnik.«VIDEO 7 : Udeleženka konference

Ivana Davidović, udeleženka: »Radovednost je na enem prostoru združila managerje, podjetnike  in posameznike, različnih poklicev, zanimanj in karakterjev. Razdeljeni v skupine, smo združili moči v  iskanju rešitev  za  predstavljeno zgodbo na inovativen način. Pri prehodu iz ene tehnike v drugo se je pojavljalo vse več idej, vprašanj, dvomov, ki so postavili pred preizkušnjo nekatere že izoblikovane skupne ugotovitve. Tim se je povezal v timingu, ampak brez pritiska. Vsaka naslednja tehnika nas je spoznala z drugačnimi načini delovanja na različnih področjih in izzivala željo po poglobitvi in povezovanju znanj. Z nekaterimi tehnikami smo se vsaj na splošno že srečali, nekatere pa šele spoznali. Tako izbrane in strnjene, pa dajejo popolnoma drugačen efekt. Inovacijsko zastavljen koncept konference, s pomočjo igrifikacije, je našo koncentracijo neprestano držal na maksimumu. Simulacija inovacijskega procesa združuje sanje, znanje, timsko delo. Odpre prostor za drznost in prepričanje »skupaj zmoremo najti prave rešitve.« Doživeli smo veliko izkušnjo v enem samem dnevu.«
Slika: Izvajanje inspiracijske tehnike
Vir: Pina Maja Bulc
 Igrifikacija

Ozadje celotne konference je predstavljala poslovna igra na osnovi zgodbe Robin Hooda, ki je bila prenešena v žargon in izzive poslovnega sveta. Celotno dogajanje je bilo hkrati tudi prikaz metode “igrifikacije/poigravanja”, s številnimi zasuki v zgodbi, selektivnimi dodatnimi informacijami, zavajajočimi informacijami ipd., s čimer so bile simulirane vsakdanje tržne razmere v katerih se razvijajo inovacije.


VIDEO 8: Sonja Šmuc, dirigentka konference, izvršna direktorica Združenja Manager

Blaž Branc, Baltazar marketing, so-avtor koncepta igrifikacije: »Robinhoodovski izkustveni preskok: Igrifikacija izobraževalnega dogodka "Od inspiracije do inovacije," je bila zahteven in drzen podvig; procesa kreiranja 1) osnovnega dizajna konference (kot izkustvenega dogodka) in 2) igrifikacija sta deloma tekla vzporedno. Danes se zdi, da je bila igrifikacija nujna, saj smo za udeležence potrebovali enoten izziv, na katerem so v skupinah delali. Izziv je ponudil element narative (zgodbe) Robina Hooda, ki smo ga dopolnili še z nekaterimi drugimi elementi igre (igralni svet, timi, kanvas, deloma LARP). Udeleženci in izvajalci so že tekom dogodka potrdili, da sta izobraževalni in igralni del konference smiselno povezana in ponujata vsem sodelujočim angažirajoče (an. engaging) in napeto igrišče, v katerem je inventivni rezultat skoraj neizogibna posledica.«


ORGANIZATORJI KONFERENCE


Organizacijski odbor: Violeta Bulc (ideja/(inovacija), Blaž Branc (gamification), Sonja Šmuc (marketing), Tanja Maljevac (prostor), Petra Treven Bernat (moderatorji), Bogo Seme (energijski potencial)

Nosilci prostora in pravil:

Gostiteljica projekta konference: Violeta Bulc
Dirigentka konference: Sonja Šmuc

Koordinatorke konference: Kaja Rangus, Petra Svetina, Petra Jerina
Skrbnica virov: Barbara Ogrinc
Pripovedovalec zgodbe (video povzetek): Filip Bračevac
Fotografinja: Pina Maja Bulc

Skrbniki energije prostora:  Bogo Seme, Jože Žmavc, Urška Lan, Alex Lan
Skrbniki fizičnega prostora in vzdušja: Raphael Duret-Nauche, Andreja Cepuš, Tanja Maljevac, Barbara Viki Šubic , Špela Kuhar, Uroš Zajec
Skrbnika igre: Blaž Branc, Gregor Kamnikar
Prostovoljci: Žiga Bulc, Eva Reichmann

Slika: Andreja Cepuš in Raphael Duret-Nauche
Vir: Pina Maja Bulc

Nosilec in moderator vozlišča IDEJA: Marjeta Novak
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za design idejne rešitve (ideje):
1. The Power of Connecting, povezovalna metoda Beyond Leadership: Tičo Zupančič
2. Brainstorming: Mateja Drnovšek
3. Lateralno razmišljanje: Nastja Mulej

Slika: Povezovalna metoda Beyond Leadership
Vir: Pina Maja Bulc

Nosilec in moderator vozlišča INVENCIJA: Petra Treven Bernat
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za pripravo prototipa (invencije):
1. LEGO simulacija: Tadej Pugelj
2. Metoda U – Skulpture: Reševanje situacije obtičanosti s spontanim (intuitivnim) odzivanjem skupine: Vesna Kovačič
3. Zmajevo sanjanje: Helena Černej in Špela Kuhar

Slika: LEGO simulacija
Vir: Pina Maja Bulc
Nosilec in moderator vozlišča INOVACIJA: Tadej Petek
Nosilci tehnik inovacijskega procesa za razumevanje potreb in ustvarjene vrednosti za trg (inovacija):
1. Segmentacija strank po MABS metodi: Mojca Štepic
2. Running Lean / Delaj vitko intervjuje s kupci: Geni Arh in Meta Arh
3. Kanvas poslovnih modelov: Marko Savić

Slika: Kanvas poslovnih modelov
Vir: Pina Maja Bulc
Nosilci tehnik inspiracije:
1. Metoda 4D: Darja Cvek Mihajlović
2. Postavitev in uglasitev namere (intencije): Breda Kovačec Mencej
3. Somatično prebujanje: Aleš Kranjc Kušlan

Slika: Ogled rezultatov vozlišč
Vir: Pina Maja Bulc

HVALA slovenskemu prostoru in vsem nam, da lahko delamo tako vznemirljive stvari. In že ustvarjamo naprej...

Violeta

1 komentar:

Anonimni pravi ...

http://hci.usask.ca/uploads/324-135_Camera_Ready_Effects_of_Gamification_on_Participation_and_Data_Quality_in_a_Real-World_Market_Research_Domain.pdf