petek, 19. september 2014

Vibracija belih levov v srcu nove dobe

Sodobni čas odpira vse več možnosti za razumevanje drugačnosti pomena posameznika v celoti in vpliva celote na posameznika. Vse pomembnejše postaja sledenje notranjemu klicu, ki zagotavlja avtentičnost in služenje potrebam prostora na osnovi osebnega poslanstva.
Andreja Cepuš je človek ki sledi svojemu klicu v polnem pomenu besede. To je njena zgodba.

Kdo je Andreja Cepuš?
Andreja Cepuš: Sama sebi pravim Social Artist, oziroma soustvarjalka nove kvalitete življenja. Zakaj Social Artist? Ker čutim, da ta koncept najbolje opiše mojo esenco. Kot umetnik vnaša svojo strast in veščine v svojo umetnino, tako Social Artist deluje v prostoru družbene realnosti.  Znotraj tega področja lahko namreč dosežemo srčiko notranjih človeških kapacitet in se ponovno uravnamo z višjim pomenom bivanja na tem planetu. Sama čutim, da s svojim delovanjem prispevam k aktivaciji najglobljega človeškega potenciala, soustvarjam prostor navdiha za inovativne, prebojne korake v sledenju resnični zgodbi posameznika ter aktiviram naš notranji voditeljski plamen.


Slika: Andreja Cepuš
Vir: Stane Jeršič
Sicer pa sem radovedna raziskovalka življenja. Po študiju komunikologije in zaposlitvi ter sodelovanju z različnimi znanimi slovenskimi podjetji na širokem komunikacijskem polju (trženjsko komuniciranje in vodenje, pisanje, urednikovanje, spletni mediji, moderiranje, vodenje pogovornih večerov, oddaj), me je življenje usmerilo na pot izpolnjevanja svojega dušnega poslanstva, ki zajema dvigovanje zavesti skozi različne aktivacijske delavnice, namenjene spoznavanju notranje dimenzije človeka skozi avtentično energijo kreacije.

Andreji Cepuš se lahko pridružite na InCo dogodku "Intuitivna akcija v procesu kreacije" 23. septembra 2014 ob 16.uri.
Kot dolgoletna plesalka sodobnega plesa, občasna poetinja ter ljubiteljica umetnosti, se zavedam pomembnosti združevanja različnih svetov v skupno polje novih možnostih navdiha, iz katerega se lahko porajajo novi principi našega so-bivanja.
Model, ki ga razvijam združuje kreativni ženski princip, meditacijo, gib, poglobljeno komunikacijo, interaktivno delo, umetnost ter inspirativen prostor zaupanja ter podpore. Ker se zavedam, da se inovativnost rodi vedno zunaj okvirjev našega omejenega razmišljanja, delujem na ozaveščanju, navdihu, avtentičnem voditeljstvu, srčni inteligenci in prinašanju novih modelov kreacije v našo zavest.
Slika: Zihra, bele levinje iz GWLT
Vir: GWLT
Kaj je botrovalo odkritju ljubezni do belih levov?
Andreja Cepuš: Sprva morda mističnost, ki jih obdaja. Ob srečanju z njimi pa zagotovo spoznanje, da je ta mističnost resnična, saj te pogled iz oči v oči s temi živalmi dotakne v notranje bistvo in ga za vedno preoblikuje. Ob soočenju z njimi v njihovem domačem, naravnem okolju človek dojame, da se sooča s svojo naravo in kako zelo pomembno je, da jo vključi nazaj v življenje v celoti.

Česa nas uči legenda o belih levih?
Andreja Cepuš: Ljubezni in spoštovanja, če povzamem. Sicer pa legenda govori o tem, da so beli levi zvezdna bitja, ki združujejo zvezdno energijo v zemeljski obliki podobe leva. Po prepričanju prednikov utelešajo solarni logos na Zemlji in so tako otroci boga Sonca, ki sijejo čisto svetlobo na našem planetu. Legenda pravi, da so prišli na Zemljo, da pomagajo rešiti človeštvo v času krize. Ta čas je zagotovo zdaj.
Če gledamo znanstveno, so levi v vrhu eko sistema piramide življenja našega planeta, v vrhu vrha pa beli levi, kralji kraljev. Če odstraniš vrh piramide, se zruši celoten ekosistem planeta, torej če izginejo beli levi, se zruši ravnovesje našega planeta, česar kot človeštvo ne moremo preživeti.  Beli levi kot simbol predstavljajo moč, dostojanstvo, voditeljstvo, pogum in srce. Ko smo ljudje v najboljšem izrazu smo prav takšni: levjesrčni. Kar pomeni, če izginejo beli levi, tudi vrednote, ki jih predstavljajo, padejo iz svojega ravnotežja, to pa lahko sami vidimo, kam nas je pripeljalo.

Slike: Andreja Cepuš "V aktivaciji ženskega potenciala..."
Vir: Darja Grdina

Kako lahko izročila prenesemo na delovanje človeka v sodobnem času?
Andreja Cepuš: Pravzaprav zelo preprosto. Beli levi nas opominjajo, da ponovno obudimo manjkajočo vez z naravo in stopimo v naravni tok življenja, ki podpira rast in razvoj. Kot družba smo namreč zašli v umetni ritem, ta pa vodi v destrukcijo. Na nek način beli levi opravljajo vlogo ambasadorjev, saj s svojo prisotnostjo širijo zavest in nas kličejo v ponovni stik z naravo. Tudi ali predvsem v tisto, v sebi. Ko je ta uravnana z naravnim tokom in v ravnovesju, se lahko zgodi ravnovesje tudi na zunaj. S srečanjem iz oči v oči z vrednotami moči, voditeljstva, poguma in srca v živo v naravnem okolju, se ta del aktivira tudi v nas samih. Spoznanje, da so to kvalitete, ki osmišljajo naše bivanje in tiste, ki so nujno potrebne, da prestopimo iz smeri destrukcije v smer naravnega toka rasti in razvoja, botruje osmišljanju svojega osebnega poslanstva. Če menimo, da ne moremo vpeljati spremembe v družbi, to preprosto ni dovolj dobro. Ta misel izvira iz uma, ne srca. Beli levi aktivirajo spoznanje, da smo tu z namenom in nas opogumljajo, da stopimo na pot srčne osrediščenosti s koraki svojega notranjega voditelja, voditeljice. Kažejo nam princip voditeljstva nove dobe, kjer vsak posameznik živi svoj namen. In samo zamislimo si lahko, kaj se zgodi, ko zares začnemo vsi živeti svoj namen – ah, kakšna sprememba se lahko zgodi v delovanju naše družbe!

Kakšne posledice vidiš v ozaveščanju intuicije v poslovnem svetu?
Andreja Cepuš: Ogromne. Intuicija je tisti del narave, ki spada v trenutno še vedno 'manjkajočo vez' z nami. Je del naravnega toka in brez nje noben sistem ni celosten. Intuitivne zaznave nas vračajo v naravni tok rasti in razvoja, kar pomeni, da bo poslovni svet z uporabo tega dela prestopil na drugačne temelje in bo zato podprt z življenjem. Intuicija odpira v našem delovanju novo polje zaznav, ki omogoča organsko rast, hitrejše in elegantnejše premike, inovativne rešitve, modrejše zasuke in odločitve, čudežne navdihe. Odpira nas kreativni, ustvarjalni naravi in nas postavlja v širšo sliko kot jo je zmožen dojeti naš razum. V poslovnem svetu postaja vse bolj jasno, da stvari ne delujejo več kot so včasih, da so stari temelji odslužili in se rušijo, saj ne podpirajo življenja, temveč slepo ulico razvoja. Da lahko naredimo premik na nove, je nujno potrebna celostnost – in v celostnost spada tudi uporaba intuicije. Ne gre za bavbav, ne za kaj ezoteričnega, temveč za preprosto naravno logiko. In ta ni linearna. Tudi poslovni svet mora biti del te naravne logike, da bo ustvarjalnost privedla do nove družbe in novega načina sobivanja, kjer bodo posameznik, narava in družba vpeti v ekosistem z zavestjo skupnega soustvarjanja za skupno dobro in kjer bo glavno vodilo harmonična kvaliteta življenja za vsakogar.

Slika: Andreja Cepuš z Lindo Tucker, ustanoviteljico in CEO Global
White Lion Protection Trust (GWLT) in avtorico
knjige Mystery of the White Lions
Vir: Osebni arhiv
Kaj prinaša praktična delavnica?
Andreja Cepuš: Odprt prostor navdiha in spoznavanje z naravnim tokom kreacije. S povabilom v globlji skok v svojo lastno naravo osvetljuje notranji osebni potencial in nas vodi v intuitivno zaznavanje prostora okoli sebe. Pred nas ne postavlja odgovorov, temveč odpira nova vprašanja, z namenom, da nas ta navdihnejo k raziskovanju novega polja. Izziva naše ustaljene strukture razmišljanja in nas vabi v sistem celostnosti.

Violeta

torek, 16. september 2014

Naslednja poteza naj bi bila skrivnost

Pogovor z ustanoviteljem CiM Jasperjem Dzuki Jelenom
Intervju izvedel Blaž Branc 

V kakšnem odnosu je CiM do sodobnega plesa? In kakšen odnos ima do psihoterapevtskih disciplin, namreč do izbirne teorije?
Jasper Dzuki Jelen: CiM (Choice in motion / izbiranje z gibanjem) uporablja gibalna spoznanja, ki izvirajo iz borilnih tehnik in različnih oblik sodobnega plesa. CiM iz določenih energetskih zmožnosti teh tehnik črpa tako, da lahko vsak v njih preprosto in dostopno uživa ne glede na starost, telesno pripravljenost ali veščino.
  Teorija izbire (TI, Choice Theory) je psihološki okvir v ozadju „realitetne terapije“, ki ljudem pomaga izbrati učinkovitejše/ bolj zadovoljujoče odločitve v življenju. Običajen postopek TI pomeni določanje ciljev in načina delovanja, ki naj uresniči te cilje, oceni njihovo dosegljivost in možni napredek ter na tej osnovi izdela potrebni načrt.
  Metoda CiM na prvo mesto postavlja samo izkušnjo, razmislek, analiza in ugotavljanje smisla ji sledijo šele potem. S tem nas odreši energetsko zelo drage stopnje spraševanja v duhu: „ne vem, kaj naj storim, zato moram zadeve še bolje premisliti/ analizirati“, in jo nadomesti s spoznanjem, ki izvira iz izkušnje: „to sem naredil in začutil/ razumel sem, kaj je bilo narejeno na pravi način, dajmo, še enkrat premislimo, potem pa gremo naprej in dalje raziskujmo“.

Slika: Jasper Dzuki Jelen
Vir: osebni arhiv
Bi bilo ustrezno reči, da je CiM zgolj splet Teorije Izbire in Improviziranja z dotikanjem (ID)?
Jasper Dzuki Jelen: Ne, pri njegovem poteku sta obe praksi zgolj referenčni točki tako za telesne kakor za psihološke postopke, ki potekajo. Čeprav CiM prav tako temelji na delovanju in izkušnji. Razvoj CiM in to, kar uči, sta eno in isto. Vsako delovanje (gibanje) poraja novo razumevanje, njemu pa sledi novo delovanje. Delujoči posameznik in njegovo početje se tako postopoma neprestano razvijata. Seveda pa pri CiM ni vse novo, veliko sem se naučil od prvih oblikovalcev in od izvajalcev obeh metod, saj poudarjata zdrave odnose in upoštevanje situacije v danem trenutku.

Kaj ima človek od tega, da se ukvarja z CiM?
Jasper Dzuki Jelen: Globlje razumevanje tega, kako 1) opredeliti svoj osebni uspeh, 2) pridobiti in ohraniti stik s to (nalezljivo) energijo v sebi, ter 3) gibanje vzpodbuja bolj učinkovito razmišljanje in reševanje problemov.
Jasper Dzuki Jelen bo z nami v Ljubljani 18. septembra 2014 ob 18:30.uri, ko bo vodil delavnico z naslovom "Choice in motion".
Ali lahko kaj več izvemo o začetkih CiM? Zakaj si sploh razvil metodo? Kaj te je gnalo, da si jo začel razvijati?
Jasper Dzuki Jelen: Zaradi trdne podlage v borilnih veščinah in športu je bilo moje razumevanje plesa vedno praktično, pozemsko in odvisno predvsem od dobro uigrane skupine. Posvetil sem se razvoju delovnih metod, ki krepijo zaupanje, telesno gibljivost in dinamičen pretok med notranjo in zunanjo zavestjo.
Spoznal sem, da so dotik, občutek povezanosti in prostorska sposobnost za delovanje, ne da bi bilo treba vnaprej vedeti, kaj bo zraslo iz njega, tiste vzpodbude, ki udeležencem in plesalcem omogočijo doseči najboljše rezultate. Danes v času vsesplošne digitalizacije čutim močno potrebo, da razvijamo dejavnosti, ki krepijo gibanje, delovanje in eksperimentiranje na vseh ravneh družbe. Pri svojem pedagoškem in umetniškem delu stremim za preprostimi načini, kako priti do bistvenega delovanja in misli, ki gradijo naša občutja in telesna stanja, ter tako oblikujem prostor za dragocene izkušnje, kot sta na primer navdih in intuicija. TI in ID pri teh postopkih pomenita referenčni točki, ki mi pomagata, da pojasnim svoj pristop v odnosu do obstoječih metod in občega poznavanja.

Ali metodo CiM še naprej razvijaš ali pa si izoblikoval ustaljeno obliko sproščanja?
Jasper Dzuki Jelen: Trenutno ima CiM ustaljeno obliko, toda to, kar je za metodo bistveno, pomeni, da se neprestano razvija, je v gibanju.

Kje vidiš možnosti za nadaljnji razvoj CiM?
Jasper Dzuki Jelen: CiM vidim kot dodatno dejavnost, ki jo je mogoče brez težav vpeti v že obstoječa spoznanja, kako uspešno delovati, ustvarjati zdrave odnose in učinkovito poslovati. Okrepila bo vašo energijo, zboljšala dejavnost in mišljenje ter s tem povečala splošno delovno sposobnost in dobro počutje.
Trenutno razvijam vrsto gibalnih raziskav in izkušenj, ki na novo preverjajo moje dojemanje, kaj je CiM. V preteklih letih sem to počel bolj intuitivno, šele lani je metoda dobila ime "Choice in motion". Na tej točki sem se ozrl nazaj na svoje delo in se zavedel, da sem prišel do nekaterih zanesljivih spoznanj.  Čutim, da se možnosti za nadaljnji razvoj kažejo v spreminjanju obstoječih pravil, ki okvirjajo njeno jedro, zato jih bo treba na novo preveriti. Pravila so omogočila ustvariti jasno sliko in določiti sprejemljiva varnostna tveganja pri razvijanju. V stikih s strokovnjaki z različnih področij bom lažje ugotovil, kaj se zgodi, če premaknemo preverjanje mentalne in telesne varnosti. Kam nas bo to pripeljalo, še ni jasno. V skladu z metodo CiM nisem posebno zagret, da bi prehitro sklepal, raje bom pustil, da se možnosti same prikažejo.


Kaj je pravzaprav CiM? Kako bi to pojasnil na preprost, vsakdanji način? 
Jasper Dzuki Jelen: Metoda CiM je podobna vožnji kolesa. Če o njej samo razmišljamo, ga nikoli ne bomo vozili. Toda ko se enkrat spravimo na kolo, pritisnemo na pedale, pri tem pa nam vsaj nekaj časa kdo pomaga, bomo začutili, kaj vse je treba početi za uspešno kolesarjenje. Se še spomnite občutkov in vznemirjenja, ko ste se začeli učiti voziti kolo? In kako ste se počutili, ko vam je končno uspelo speljati? Takšno organsko učenje poraja občutek uspeha, veselo energijo, razširjeno svobodo in spoznavanje novih možnosti.

Slika: Choice in motion paradigma (model)
Vir: Jasper Dzuki Jelen

CiM na podoben način vzpodbuja nove možnosti, nov način razmišljanja in poraja novo energijo. Ljudem, ki ga prakticirajo, omogoči, da vzpostavijo telesni stik s samimi seboj in okolico, in sicer tako, da vnaprej ne razmišljajo o naslednjem gibu. Izvajalec rešitve odkriva sproti med samo vadbo in igro, s konkretno izkušnjo. Nekateri ljudje se lahko na primer hitro naslonijo na druge in jim zaupajo, da se lahko premikajo skupaj, ne da bi padli. Za druge to pomeni izziv. Nekateri brez težav počnejo stvari, ki na prvi pogled nimajo smisla, drugi pa se mučijo s tem. Nekateri hitro najdejo več rešitev, drugi pa nobene ali pa zgolj zelo malo. A to ni pomembno. Ukvarjanje z gibanjem in z drugimi ljudmi prinaša izkušnje, v katerih se smisel in zadovoljstvo pojavita šele ob koncu vadbe. Šele ko zaupanje, medsebojno odvisnost in spremembo/ gibanje tudi telesno izkusijo, se izvajalci naravno in sproščeno prepustijo intuiciji in ustvarjalnemu delu ter se začnejo odločati brez zadržkov. Neposreden stik z lastnim početjem posamezniku omogoči, da se sam odloči za stopnjo intenzivnosti svoje izkušnje. Vaditelj bo posameznikom in skupini jasno predlagal, kaj početi, ampak jih ne bo v nič silil niti jih ne bo uvajal v nekaj, česar nočejo početi.

Jasper, v septembru za InCo gibanje in slovensko-holandsko poslovno platformo (SDBP) pripravljaš delavnico. Namenjena je raziskovalcem in poslovnežem. Kakšno vlogo bo pri tem odigralo CiM?
Jasper Dzuki Jelen: Ko posluješ ali pa stremiš po tem, da bi izboljšal sebe ali odnose z drugimi, ključno energijo za to daje občutek uspešnosti. CiM ponuja telesno pridobivanje izkušenj. Učenje spominja na igro. Vzpodbujamo energijo in zavest o osebni uspešnosti. Ko posameznik kaj takega neposredno izkusi, začne bolj učinkovito delovati in presojati. Njegovo obzorje se razširi za nove misli, zavedati se začne novih možnosti in uravna strokovno in osebno dobro počutje. Namesto, da vso svojo energijo izgublja za oddaljene in težko dosegljive zamisli.

Ali mora biti človek plesalec, da se lahko udeleži CiM delavnice? Je delavnica namenjena samo ljudem z osebnimi problemi, ki zahtevajo, da se jim posvetijo in jih razpletejo?
Jasper Dzuki Jelen: Ne. To velja za obe vprašanji. CiM začenja z gibanjem, iz ŠE ne vem. CiM omogoči naravno (intuitivno) razvijanje raz-umevanja. Pretirano tehnično znanje plesnih tehnik ali utrjene ideje o tem „kaj je problem“, ga lahko celo ovirajo. Razumevanje CiM izvira iz dela na licu mesta, v prostoru, ko si tam, delaš, se gibaš. Delo počiva na tem, kar konkretno počnemo tisti dan, ne da bi si kaj beležili. Izbor odločitev, ki jih posameznik sprejme, njegovo energijo usmeri v organsko in na novo odkrito stanje, rezultat uspešnih rešitev.

Je še kaj takega, kar bi rad povedal udeležencem, preden se srečaš z njimi?
Jasper Dzuki Jelen: Delavnica, ki bo potekala 18. septembra 2014, bo uvod v splošno CiM doživetje. Udeleženec se bo domov vrnil prerojen s svežo energijo, novimi izkušnjami in z novimi pogledi na svet. Običajno sicer delavnice trajajo dva do pet dni, zaradi česar se lahko natančneje osredotočimo na strokovno delo ali zasebno življenje in jih še razširimo s temami, kot so odločanje, intuicija, ustvarjalnost ali izražanje samega sebe.
Po petih letih izkušenj bi tudi dodal, da je od udeležencev odvisno, ali se bodo in v kakšni meri se bodo vključili v delo. Sam jih lahko vzpodbudim in jim posredujem potrebno znanje, ne morem pa jih prisiliti, da počnejo ali razmišljajo o nečem, česar nočejo. Niti ni namen delavnice, da bi se spuščali v tovrstne pogovore. Torej pridružite se, bodite pripravljeni za to, da se bomo razgibali, se učili, se soočili z določenimi izzivi in se zabavali.

Še praktični napotek: oblecite se tako, da vas obleka ne bo ovirala pri gibanju. Ne sme imeti ostrih, kovinskih gumbov ali zadrg. Najprimernejša bosta običajna majica s kratkimi rokavi in hlače za vajo.

ponedeljek, 8. september 2014

Michael Tellinger on Ubuntu philosophy

Zaradi Aktualnosti vsebine in bližnjega dogodka tokrat objavljamo gostujoči intervju v angleškem jeziku. Bil je narejen za Aktualno 2.0 s strani naše kolegice Andreje Cepuš. Predstavljamo vam izjemen koncept nove dobe, ki se kot virtualni virus širi iz Afrike na vse kontinente in je v mnogih državah že dobil tudi oprijemljive strukture. V razmislek in vpogled v nove možnosti!

Pozdrav, VioletaMichael Tellinger is a scientist, explorer and internationally acclaimed author of numerous books, who has become an authority on the vanished civilisations of southern Africa and the origins of humankind. His research and discoveries of an advanced vanished civilisation in South Africa includes a diverse field of research and touches on human origins, spirituality, science & consciousness.

Michael’s work touches critical issues around the subject of Unity Consciousness. “The more we push the boundaries of science, the more we come to understand the universal mind – the creative source of all things in the multiverse and beyond. It seems that the knowledge we gain from quantum physics and space-time studies, brings us closer to understanding the true nature of reality, the meaning of the universe and our place in it as conscious beings.” He believes that quantum physics is a gift from the divine creator to allow humanity to find its way back to source – back to unity – from a deeply divided and manipulated species – not only on Earth but in the entire universe.

Photo: Michael Tellinger
Source: personal archive

Tellinger presents a model for a new social structure called CONTRIBUTIONISM – A World Without Money – based on the African philosophy of UBUNTU and proposes how we should move from a money-driven society to a society driven by people, their talents and their passion for life. Where everyone contributes their natural talents or acquired skills to the greatest benefit of all in their community – and money has no meaning.

He is also the founder of the UBUNTU LIBERATION MOVEMENT and the political party called UBUNTU Party, in South Africa – which contested the national elections in SA on the 7th May 2014.
 
You can find more about Michael Tellinger and his work here: http://michaeltellinger.com/
Since Michael is coming to Slovenia, Ljubljana on September (having the lecture in Cankarjev dom on September, 9th titled Megalithic Sites and Free Energy) is seemed like a nice opportunity to ask him a few questions before his arrival.
Povezava do celotnega intervjuja.

Kako lahko sodelujemo
Kje se lahko srečamo
  • Predstavitev knjige Sintropija, 12. september 2014, ob 18h, Atrij ZRC, Ljubljana
  • Naslednji BIN dogodek: BIN@SHEFFIELD, Velika Britanija, 3. - 5. november 2014

torek, 2. september 2014

Študentski zgled, ki navdihuje

Ko se združijo moči mladosti in izkušnje mentorjev, se dogajajo vznemirljive stvari. Pa kaj bi o tem preveč govorili in iskali oporo v filozofskih razlagah pomena medgeneracijskega sodelovanja, medstrukturnega povezovanja. Današnji Aktualno 2.0 slednje pokaže skozi zgodbo, skozi konkreten primer. Fakultete in Univerze, odprite svoje duri, da zaveje duh inovacijskih ekosistemov in poveže različna znanja v nove, sistemske celote. To je zgodba tistih, ki so to že storili in uspeli. Čeprav v senci zastarelih pristopov in odmaknjeni na rob dnevnega fokusa. Pa vendar, za spodbudo vsem nam.

Vojna zvezd oz.»Star Wars«, legendarna saga, ki je v preteklosti požela veliko slave za svojo inovativnost, se zopet vrača, a pred njenim prihodom v kino smo v Sloveniji že imeli priložnost in še bomo imeli priložnost videti oz. prebrati lastno različico sedmega nadaljevanja. Namreč študentje iz različnih fakultet Univerze v Ljubljani so se združili pod vodstvom doc. dr. Ora Ettlingerja iz Fakultete za arhitekturo in skupaj ustvarili nove svetove in zgodbo, s katero bi se lahko Vojna zvezd nadaljevala.

Slika: Delovna skupina pri delu
Vir: Sašo Jakljevič
To je že četrti projekt, ki je nastal v okviru studia za ustvarjalnost in eksperimentiranje Fakultete za arhitekturo, katerega bistvo je bilo spoznati študente arhitekture s kreativnim procesom in metodologijo razvoja idej. Bistvo projektov je bilo ustvariti podporno okolje, v katerem lahko študenti in študentke okrepijo svoja kreativna znanja in so ob koncu projekta bolj sproščeni in samozavestni, ko se lotijo običajnih arhitekturnih problemov. Del tega je tudi izvajanje zelo navdihujočih projektov, kakršnih sicer ti študentje ne bi mogli ustvarjati; že naloge same po sebi spodbujajo delovanje domišljije.

Kako ste prišli do ideje za ta projekt?
doc. dr. Or Ettlinger:  Ko je leta 2012 Disney kupil Lucas film in najavil nov film Star Wars, mi ni bilo treba niti pomisliti »To je to«. Odločili smo se, da bo tema novega projekta Vojna zvezd. Zaradi širine projekta smo k sodelovanju povabili študente raznih fakultet z različnimi znanji, potrebnimi za izvedbo projekta, in to je bil začetek.

Kakšen je bil načrt za projekt?
doc. dr. Or Ettlinger:
  Glede na nekajletno izvajanje takšnih projektov imamo zdaj že precejšnje zaupanje v sam proces. Ravno zato smo veliko stvari pustili odprtih, tako tudi nismo vedeli, kaj bo končni izdelek. Sam sem vedel, da mora biti izdelek nekaj, kar jasno predstavi rezultat kreativnega procesa in dovoli gledalcu, da si predstavlja, kako bi bil videti film, če bi ga dejansko ustvarili mi. Format, kako naj bo predstavljen, je bil popolnoma odprt, kot tudi sama vsebina. Prva ideja je bila ustvariti filmski napovednik. Ker pa smo se znašli brez sodelavcev iz akademije za film, smo se hitro prilagodili. Veliko idej je prišlo od samih študentov. Sam imam običajno svoje ideje, ampak mislim, da je veliko bolje, da študenti sami pridejo do njih – to je namreč tisto, kar jih poskušam naučiti. Zaupanje v lastno kreativnost namesto točnega sledenja napotkom naloge. In tako smo prišli do ideje za storyboard/strip, ki je prišla iz eksperimentiranja z zgodbo. Čeprav na začetku sploh nismo imeli namena ustvariti celotne zgodbe.

Slika: Ustvarjanje
Vir: Sašo Jakljevič

Lahko malce opišete celoletno dogajanje na projektu?
Sašo Jakljevič:
V prvi polovici šolskega leta smo se v bistvu pripravljali na sam kreativni proces in spoznali, od kod v resnici črpamo ideje. V skupinah smo analizirali zgodovinska obdobja, zgodovinski razvoj filma z znanstveno fantastiko, analizirali vse filme »Star Wars«, svetove in glavne junake v njih. S tem smo se nekako poskušali umestiti v galaksijo sage in uvideti, katere ideje sploh spadajo vanjo. Ob vsem tem delu pa smo se spoznali tudi med seboj. Uvideli smo, kdo so tisti, s katerimi smo zelo produktivni, in kdo tisti, s katerimi delamo nekoliko težje. Tako smo po tem lahko sestavili optimalne dizajnerske skupine.
Med drugim semestrom je potekalo ustvarjanje naše zgodbe, iz katere smo potem lahko razbrali, na katerih planetih oz. delih galaksije se naš film dogaja. Vzporedno z razvojem zgodbe je potekala tudi sama faza dizajniranja naših svetov, njihovih prebivalcev, arhitekture in tehnologije. Skozi semester sta ti dve niti dopolnjevali ena drugo. Vse skupaj smo zaključili s fazo produkcije, pri kateri so nastale končne skice, 3D modeli, plakati, kipi, kostumi, risbe ... ki so se znašli na razstavi in pa kasneje v naši knjigi.
Pri projektu je sodelovalo 16 študentov iz petih fakultet, ki so sestavljali osrednji del ekipe skozi celotno študijsko leto. Poleg njih je bilo še 17 takšnih, ki so na različne načine, v različnih merah in na različnih stopnjah projekta pomagali, da je vse skupaj nastalo. Seveda ne bi zmogli brez treh asistentov, ki so nam občasno priskočili na pomoč, in pa doc. dr. Ora Etllingerja. On nas je podučil in pripravil na kreativni proces, med samim procesom pa nam skušal pustiti čim bolj proste roke.

Slika: Projektna skupina
Vir: Sašo Jakljevič

Kaj sledi?
doc. dr. Or Ettlinger:
  Ne vemo točno, kaj sledi. So pa tu ideje, kako bi lahko vse skupaj še naprej razvijali. Z leti izkušenj, ki smo jih nabrali ob teh eksperimentalnih projektih, in se učili, kako jih voditi, se nam zdi, da smo iznašli nekakšen sistem, ki deluje. Tako je ena smer nadaljnje izvajanje takšnih projektov v okviru izobraževalnega programa na Fakulteti za arhitekturo. Program, ki bi vključeval tudi druga področja, od biologije do inženirskih področij, ne le arhitekture. Druga smer, ki jo raziskujemo, je izvajanje takšnih multidisciplinarnih projektov izven izobraževalnega okvirja, v obliki nekakšne skupine za spopadanje s takšnimi projekti, ki bi morda delovala z industrijo. Zanimiv pogled na to je tudi kombinacija obeh, a nobena od teh smeri še ni odločena, zato nas lahko spremljate in sami vidite, kaj bo nastalo.

Slika: Ustvarjanje
Vir: Sašo Jakljevič

Kje bi si lahko ogledali vaše stvaritve?
Sašo Jakljevič:
V sredini septembra 2014 v novi stavbi Fakultete za računalništvo in informatiko načrtujemo še eno razstavo. Videli pa nas boste morda tudi na konvenciji fantazije in znanstvene fantastike »Na meji nevidnega« v Ljubljani
Nekaj slik iz pretekle razstave in nekatere naše dizajne lahko vidite na Facebook strani  (www.facebook.com/theStarWarsProject ). V bližnji prihodnosti pa si boste lahko še kaj več ogledali na spletni strani projekta, ki pa je še v izdelavi  (www.creativitystudio.net/starwars).

Slika: "Naslovnica" Star Wars
Vir: Sašo Jakljevič

Še nekaj citatov:
»Zame je bilo to leto res super, eno najbolj produktivnih in pa poučnih let, kar sem jih imel na faksu, in bi sodelovanje v takem projektu res priporočal vsakemu.« - Gašper Habjanič

»Zadnji teden je bil res ubijalski, premalo spanja in veliko dela, ampak nekako smo se organizirali in naredili.« - Neja Kaligaro

»Zanimivo je bilo videti, kako ostale stroke drugače razmišljajo in kako enako razmišljajo. Saj v osnovi je bil ta proces enak za vse, vendar s seboj vsak prinese še nekaj iz svojega ozadja.« - Gašper Habjanič

Hvala za vpogled drugačnega, celostnega, vznemirljivega in drznega projekta. Naj bo v navdih novim zgodbam in za spodbudo vsem, ki omogočajo tovrstnim projektom več podpore.

Oj, Violeta

Kako lahko sodelujemo
Kje se lahko srečamo
Zanimive povezave