ponedeljek, 21. november 2011

Inovacijska infrastruktura (I2) - model množičnega inoviranja

Množično inoviranje postaja eden ključnih orodij za vzpostavljanje trajnostnega razvoja. Izkušnje iz razvoja inovacijskih ekosistemov nas učijo, da samo okolja, katere deležniki se uravnoteženo skupaj razvijajo z nabojem progresivnih in naprednih sil, dosežejo trajnostni uspeh in osebno blaginjo.

Različni pristopi za razvoj množičnega inoviranja se pojavljajo vsepovsod po svetu. V njih lahko prepoznamo prve skupne značilnosti:
- vezani so na kulturo in socialne značilnosti prostora v katerem so nastali
- v sebi nosijo značilnosti organizacijske evolucije in (poslovnih) odnosov organizacije za katero so bili razviti
- ves čas se vsebinsko prilagajajo in razvijajo glede na razmere v katerih delujejo
- bolj je prisoten sistemski pristop, večja je verjetnost za uspešno, dinamično prilagajanje in razvoj
Nosilka modela »Inovacijska infrastruktura (I2)«, ki je bil uvrščen med 55 najuspešnejših slovenskih inovacij za leto 2011 v okviru JAPTI razpisa, je mag. Violeta Bulc. Kot sama pravi, je v resnici le tista, ki je uspešno povezala številne impulze prostora v novo celoto in nagovorila iskreno potrebo organizacij. Sama upa, da bo s svojo rešitvijo lahko pripomogla tudi k ustvarjanju prave vrednosti. »Hvala strankam, kjer smo model lahko prenesli v prakso (BTC, PETROL, Elektro Maribor, LEK), hvala InCo gibanju, ki me je ves čas izzivalo s svojim razvojem, rezultati in priložnostmi, hvala vsem kolegom/icam, ki soustvarjajo ta bogat, turbulenten poslovni prostor, hvala vsem, ki soustvarjajo okolje, kjer se lahko vidi dlje, globlje, v dobro posameznika, organizacije, družbe, planeta in še dlje«.
Tudi model “Inovacijska infrastruktura (I2)” nagovarja omenjene značilnosti. Njegova struktura je dinamična iz dveh razlogov:
1. ker ni predpisanih korakov za implementacijo vsebine modela. Pot je lastna (poslovnemu) okolju, kateremu je namenjena in se izvaja glede na stanje kolektivne zavesti, npr. apsorpcijsko sposobnost okolja.
2. ker se sama vsebina gradnikov, vzvodov in rezultatov prilagaja glede na dinamičen razvoj okolja, v katerem se uporabljajo in glede na njegovo evolucijsko fazo razvoja (stopnjo hierarhije, nivo sodelovanja z zunanjim okoljem, tip odnosa s trgom, stopnje sodelovanja in generiranja idej, ipd.; knjiga “Ritmi poslovne evolucije”.

Slika: Osnovni nivo inovacijske infrastrukture (I2)

Miselni preskok, ki smo ga v modelu uspeli narediti je skrit v horizontalni strukturi in sistemskem pristopu. Da se v organizaciji lahko izpostavi množično inoviranje, je potrebno zagotoviti veliko stopnjo kredibilnosti, preglednosti in odzivnosti, tako na strani nosilcev, kot modela samega. Za aktivne generatorje inovacijskih predlogov pa je pomembna visoka stopnja varnosti, spoštovanja in zaupanja. Slednje dosegamo v modelu z možnostjo enakovrednega vključevanja vseh zaposlenih v inovacijski proces in z močnim inovacijskim komuniciranjem, ki spremlja vsak korak razvoja projekta I2, kot tudi vse faze inovacijskega procesa po uradnem zagonu projekta.
Inovacijska infrastruktura (I2):
Potreba, ki jo nagovarja: dinamična, pravočasna in proaktivna odzivnost
Vrednost, ki jo ustvarja: generirani inovacijski predlogi na vseh področjih delovanja organizacije, ki ustvarjajo gospodarsko in/ali družbeno korist
Elementi: 7 korakov, 7 vzvodov, 15 gradnikov, 4 produkti, 3 poslovni učinki
Poseben izziv pri implementaciji I2 je absorpcijska sposobnost (zaznavanje informacij od zunaj, njihova uspešna implementacija v lokalno okolje in sposobnost prilagajanja) na vseh nivojih delovanja organizacije, vključno z vodilnimi in vodstvenimi ljudmi. Zato je priporočljivo, da je uvajanje postopno z uporabo participativnih modelov v fazi oblikovanja, uvedbe in nadgrajevanja I2, npr. vključevanje čim večjega števila zaposlenih v oblikovanje I2. Priporočljiva je uporaba orodij za razvoj ustvarjalnosti in inovativnosti. Prav metode generiranja inovacijskih predlogov so namreč tisti del infrastrukture, za katerega je priporočljivo, da se vsako leto spreminja, sicer pozornost ljudi upade in z njo generiranje inovacijskih predlogov.

Srčno upam, da vam je razmislek o množičnem inoviranju sprožil zanimiv miselni proces. Upam, da bomo naslednje preboje so-ustvarjali skupaj, ali pa se o njih vsaj obveščali in gradili dalje na obogateni zavesti.

Veliko dobrega in pravega, Violeta
Poiščite nas na Gospodarskem razstavišču na Slovenskem forumu inovacij 22. in 23.11. 2011. Morda lahko skupaj poiščemo učinkovito rešitev za vaš pristop k množičnemu inoviranju. Ali pa nas poiščite preko spleta www.vibacom.si, vibacom@vibacom.si ali po telefonu (0)1 517 41 28.

četrtek, 27. oktober 2011

Moč medgeneracijskega povezovanja

Ko je gostota zavesti dovolj visoka, se prostor začne samoorganizirati. Povsem naraven pojav, ki ga vse bolj, očitno, lahko opažamo tudi v slovenskem prostoru. Ko se dolgočasne politične kampanje potegujejo za preživete politične pozicije, se na vzporednih frekvencah življenja dogajajo čudovite stvari. Nekatere izmed njih so že vtkane v mozaik Aktualnega 2.0. Današnja zgodba pa gre še korak dlje. Nakazuje razvojne impulze nove družbe, novega načina socialno družbenega delovanja in izražanja politične volje. Ta svež impulz prihaja iz vrst generacij izpod 30 let. Tistih, ki so jim tuja tako povojna obračunavanja, kot maksimizacija vrednosti lastniškega kapitala. To so generacije, ki vse bolj razumejo pomen socialnega podjetništva, ki v ospredje postavljajo družbeno dobro, a pri tem ne zanemarjajo ustvarjanja dodane vrednosti, ki je gonilo razvoja. Ki brez zadržkov vstopajo v prostovoljne in dobrodelne projekte, a hkrati razumejo, da morajo zase in za svoje potrebe poskrbeti sami. Prav iz teh vrst prihaja tudi projekt Simbioz@. Model, ki lahko postane jedro za razvoj uspešnega medgeneracijskega sodelovanja, pretoka znanja in izkušenj. Model, ki ima velik potencial izvoznega artikla Slovenije. To je zgodba Simbioze in tistih, ki so ji vdahnili življenje. Naj se vibracija širi dalje.

VB: Kaj je Simbioza?
ZY: Simbioz@, e-pismena Slovenija, je vseslovenski jesenski prostovoljski projekt, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju in ga je med 17. in 21. oktobrom 2011 organiziral Zavod Ypsilon. V petih dneh so mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji predstavnike starejše generacije navduševali nad uporabo računalnika in interneta. Osrednji namen akcije je bil omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za nadaljnje učenje, uporabo računalnika in interneta.VB: Kdo so ljudje, ki so jo ustvarili in ji vdahnili življenje?

ZY: Simbiozo je ustvarjala ekipa mladih entuziastov, ki je v projekt vložila več kot 10.000 prostovoljskih ur. Sestavlja jo v jedru 28 nadobudnih posameznikov in številni drugi posamezniki, ki so pripomogli k uspehu projekta. Projekt je izvrstno vodil Borut Jeglič.
Simbioz@ je v tednu med 17. in 21. oktobrom 2011 potekala v 120 občinah po celotni Sloveniji, v več kot 240 Simbioz@ učilnicah, kjer je več kot 2.400 mladih prostovoljcev poučevalo več kot 5.700 starejših.
VB: Zakaj je nastala?
ZY: Simbioz@ je nastala kot odgovor na tri ključne problematike. Prva je nizka stopnja računalniške pismenosti starejših v Sloveniji, saj podatki Eurostata kažejo, da je v Sloveniji v letu 2010 v starostni skupini 55–74 let kar 56% starejših, ki še niso uporabili računalnika in 67% tistih, ki še niso uporabili spleta. Druga je dejstvo, da za medgeneracijsko sodelovanje naredimo preprosto premalo, kar se kaže v oddaljevanju generacij, ki izgubljajo medsebojni stik. Tretja pa je povezana z duhom prostovoljstva – le-to sicer postaja vse bolj cenjeno in spoštovano, a še vedno premalo usidrano v življenja posameznikov, predvsem mladih. In konec koncev, številni starejši se sprašujejo, kaj je www? Mi smo jim s Simbiozo podali odgovor in pokazali, da ne želimo, da je svet z napredkom diskriminatoren do njih.

Prostovoljka Barbara Pihler
Foto: Miha Rekar
VB: Kako je bil projekt organiziran?
ZY: Glavni teden e-opismenjevanja je potekal v tednu med 17. in 21. oktobrom 2011. Izobraževanja so potekala od ponedeljka do petka, dvakrat dnevno; dopoldanska med 9. in 11. uro, popoldanska pa med 16. in 18. uro. Brezplačne delavnice so bile po vsej Sloveniji na različnih lokacijah, opremljenih z računalniki in internetno povezavo. Izobraževanja so se v večini izvajala v knjižnicah, na šolah in v drugih javnih ustanovah, prostore pa so nudili tudi nekateri naši partnerji in donatorji.
Aleksandra Brank, Maja Burja, Uršula Butkovič, Tina Cavnik, Anja Dolžan, Matevž Gantar, Borut Jeglič, Klavdija Jelen, Tim Kremič, Katarina Mikulič, Špela Mikuš, Tanja Mozetič, Tit Neubauer, Ana Pleško, Katja Pleško, Maša Pirnat, Ana Pisar, Manja Podgornik, Tina Posavec, Urša Svetelj, Matjaž Šircelj, Jana Šušteršič, Jure Tompa, Ivanka Učakar, Tina Vidjen, Ingrid Vidmar, Žiga Vavpotič
VB: Kdo vse se je do sedaj vanj vključil?
ZY: V projekt je bilo vključenih več kot 5.700 starejših, ki so se projektu pridružili kot učenci in več kot 2.400 mladih prostovoljcev, ki so bili pripravljeni svoj čas posvetiti učenju starejših. Pri izvedbi projekta so pomagali tudi mnogi lokalni koordinatorji. Simbiozo so podprli častni pokrovitelji, ambasadorji, podporniki projekta, partnerji, sponzorji …

Ekipa Simbioze
Foto: Matej Kolaković

VB: Česa vas je projekt naučil?
ZY: Projekt nas je gotovo naučil, da so hvaležne oči starejših poplačale ves vložen trud, prav tako pripovedi o novih prijateljstvih, navdušenju nad pridobljenim znanjem in odzivi mladih prostovoljcev. Naučili smo se potrpežljivosti, dobre komunikacije, postali smo vztrajni, neugnani in predvsem bogatejši za zares izjemno izkušnjo. Potrdilo se je naše vodilo, da tudi prostovoljno vloženo delo in trud obrodita sadove.

VB: Kako bo Simbioza živela naprej?
ZY: Simbioz@ bo živela v zgodbah, ki jih je napisala; v računalniško pismeni starejši generaciji, ki je prestopila v e-svet in v nenadomestljivi izkušnji posameznikov, ki so postali del simbioze v Simbiozi. Sedaj je čas za analizo, preudaren premislek in akcijski načrt za naprej. Očitno je, da je projekt postal zanimiv produkt Slovenije, saj se zanj zanimajo iz EU, Amerike, arabskih držav, Kitajske…

Vodja projekta, Borut Jeglič, pomoč pri e-opismenjevanju
Foto: Matej Kolaković

Naj se izročila tega projekta plemenitijo naprej. V vedno novih družbenih inovacijah. Res jih potrebujemo. Da bi polno zaživeli in se povezali z bistvom odprte, socialne družbe. Hvala Zavodu Ypsilon in vsem sodelujočim za nov uvid. Violeta.

torek, 18. oktober 2011

Ko nas namesto strahu, napolni radost življenja

Ali se vam kdaj zazdi, da je naše življenje en velik paradoks? V medijih, v javnih ustanovah, v moralno etičnih parolah, se borimo proti kajenju in prekomernemu uživanju alkohola, naša država pa proračun, ki naj bi zagotavljal našo socialno varnost, polni ravno z davki od prodanih cigaret in alkohola?! Ljudi poskušamo vzpodbujati, da živijo zdravo, da preživijo čim več časa v naravi, da se posvečajo drug drugemu, hkrati pa ustvarjamo virtualni svet, kjer tehnologija prevzema vse pomembnejšo vlogo pri delovanju v strukturah in posredno vse bolj vpliva na naše dojemanje sveta?! Ta norost našega časa v nekaterih ljudeh prebuja tudi plemenite ravni, dejanja, akcije. Nosilci gibanja ne-odvisen.si so gotovo prav to. Nosilci nečesa lepega. To je njihova zgodba.

VB: Kdo je Bojan Kodelja? Kdo je ekipa ne-odvisen.si?
BK: Človek, ki je sprožil prvi impulz za začetek gibanja. Praktičen, realističen, a ves čas na sled vizionarja v sebi. »Nenehno se učim, stremim k dejanjem, ki me dopolnjujejo do te mere, da zmorem še več. Delujem v vzgibu življenja, ki ga poznam kot sin in predvsem oče, odkrivam dinamične plati starševstva in verjamem v povezovanje generacij. Ekipa deli te vrednote. Vero v sončne odnose prenašamo tudi v naše projekte in med ljudi, ki delijo potrebo po razbijanju teme in stisk z nami. Na terenu smo vsak dan od jutra do večera. Prebudili smo že veliko nasmehov in razbili tabuje o zasvojenosti. Še več je pred nami.«
Foto: Bojan Kodelja
Vir: osebni arhiv

VB: Kaj je ne-odvisen.si? Katero potrebo v slovenskem prostoru nagovarja?
BK: Je družbeno odgovoren program, ki na svež, odkrit in zelo praktičen način razgrinja in demistificira tematiko zasvojenosti in spodbuja posameznika, da pristopi in izbere zdrav način življenja. S konkretnimi vprašanji in odgovori. S primeri, situacijami. S pomočjo ljudi, ki se s problematiko zasvojenosti srečujejo vsak dan, oziroma tistimi, ki s svojim delom v srca selijo smeh, upanje, vizije.
Program ne-odvisen.si nagovarja posameznika in družbo. Vzpodbuja k celostnemu razvoju in spremembi delavnih navad, oz. razvade, ki uničujejo svet v nas samih in okoli nas.
»Vsi zmoremo in smo del celote«
Družbeno odgovoren program ne-odvisen.si je poln barv! Sestavljajo ga prijetni ljudje, ki znajo sočloveka poslušati in slišati ter na jasen in nedvoumen način podati bližnjice do sebe. Snovalci programa s številnimi prijatelji in z rednim izvajanjem različnih programov v ospredje postavljamo človeka, ki zna in zmore živeti brez balasta, ki nas vsakodnevno obkroža in ustvarja navidezno zadovoljstvo.

Vsi, prav vsi zmoremo in smo del celote. Vsak na svoj način razume, dojema in daje in prav zato je svet tako barvit. NARIŠI NOV DAN!

Bojan Kodelja, vodja družbeno odgovornega programa ne-odvisen.si
VB: Kaj tebe in tvojo ekipo hrani za vodenje takega podjetja?
BK: Mirno lahko rečem, da nas poživlja nešteto pisnih in ustnih odzivov, ki jih prejmemo, sprejetost bistva našega programa pri mladih in tistih malo manj mladih, način s katerim ga skušamo približati ljudem, čas, ki ga preživimo s programom po krajih in vtisih, ki jih puščamo za sabo. Nenazadnje, program ne-odvisen.si ustvarja in ne uničuje, spodbuja in ne zatira, vztraja in se ne preda, nenehno se spreminja in posamezniki ter družba vzporedno z njim.

VB: Vaš poslovni model je nekaj izvirnega, posebnega. Kaj je njegova ključna vsebina?
BK: Bistvo vsega našega delovanja so dogodki na terenu. Neposredna srečanja z ljudmi, ki želijo o odvisnosti zvedeti več. Vsebine so prilagojene različnim ciljnim skupinam - otrokom, mladostnikom in staršem, odraslim. Program ne-odvisen.si odpira vrata medgeneracijskemu stiku in odgovornemu ter usklajenemu starševstvu ob hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih postavk. Tako zasnovani poučno interaktivni programi so posebnost in prednost, ker ne moralizirajo in utrujajo, temveč iskrivo podajajo vsebine vsem ciljnim skupinam. Dogajanja se namenoma zvrstijo v enem samem dnevu, kajti takšno zaporedje, izmerjeno, ustvari zadostno kritično maso, da udeleženci in udeleženke, otroci in njihovi starši spregovorijo o podobno prikazanih vsebinah ter o njih razpravljajo še isti večer ali v naslednjih dneh.
VB: Kdo vse soustvarja vaš uspeh?
BK: Strokovni svet, ustanove in znane osebnosti še dodatno prispevajo k programski nadgradnji in obstoju družbeno odgovornega programa ne-odvisen.si
Soustvarja ga neizmerna potrpežljivost, upanje, moč, ki veje iz ekipe in tistih, katerih se je ne-odvisen.si že dotaknil, ter jih premaknil v tok zadovoljnega življenja. Uspeh je v rokah človeka, vsi imamo kakšen talent in trohico moči, da dosežemo uspešno življenje – takšno, kot si ga zasluži sleherni posameznik, ki se ne vda pod težo prepričanj ali zablod, temveč v tej navidezni zmedi najde rešitev. Rezultat je uspeh, ki ga je vedno imel na dlani.

VB: Kam naprej?
BK: Želimo še dopolniti in utrditi vsebino programa ne-odvisen.si, strokovnost pomoči pri soočanju odvisnosti približati širši družbi, a ostati zvesti svojim vrednotam - strokovnosti, odgovornosti, spoštovanju, verodostojnosti, poštenosti, iskrenosti, zanesljivosti in doslednosti. Razvijamo pristope in različne modele učinkovitega in inovativnega učenja za ciljno skupino mladostnikov, s pomočjo katerih bodo sproščeno, iskrivo, sami in v timu, učinkovito razvijali lastno razmišljanje, gradili na svojih idejah in ciljih.


Program ne-odvisen.si letno nagovori, navdahne, mobilizira preko 20.000 ljudi po vsej Sloveniji. Vidi se, da verjamejo, da je potrebno nekaj storiti. Osebno, konkretno. Da bo svet prijaznejši, bolj vesel. Z manj strahu. Njihova srečanja razblinjajo dvome in odgovarjajo na konkretna vprašanja ljudi, ki ne vedo kako, zakaj, kje. Naj se njihova energija še krepi. Tudi zaradi njih je ta svet tako čudovit! Kaj pa mi?

torek, 13. september 2011

USPEH = inženirska ambicija + mojstrski dotik + navdih dizajna + tržna niša

Pred nekaj dnevi sem prejela klic: »Violeta, ali bi bila botra naši ladji?« Priznam, da me je povabilo presenetilo, a bilo je iskreno, hudomušno in njihov glas vznemirljiv. Čez nekaj dni sem že bila na poti na Bled, kjer se je pod velikim belim šotorom pripravljala vodna princesa – Ljubljanica z Bleda. Za trenutek sem obstala. Iskrive oči štirih mladih so bile polne pričakovanja. Prevzel me je ponos, da sem bila lahko del njihove čarobnosti. Anže je ves navdušen pripovedoval o svojih načrtih, razmišljanjih, o zgodbi ladje, ki je bila v začetku naročniški projekt, a zaradi težav naročnikov, pristala v njegovi delni lasti. »Dobra šola«, pravi, »a projekt sem moral dokončati in ni mi žal«. Prejšnji teden je »Ljubljanica« zaplula po Ljubljanici in postavila nov standard za dizajn rečnih plovil. Upam, da bo mesto Ljubljana dobilo navdih. To je Anžetova zgodba.

Slika: Anže Logar in Violeta Bulc
Vir: Lakercraft

VB: Kdo je Anže Logar?
Anže Logar je doma z Bleda. Enaintridesetletnik z dušo in srcem povezan z lesom na subtilen način. Odlična povezava mojstrskega mizarstva in sodobnih inženirskih znanj. V resnici je graditelj lesenih plovil. V sebi nosi poslanstvo. Plemenito. Večno.

VB: Kaj je tvoja strast?
AL: »Moja strast so vsa lesena plovila. Vse kar je povezano z vodo in kar jo obdaja. Nič čudnega, saj sem po horoskopu vodnar.«
Svoboden duh, ki uživa v lepoti, dovršenosti in svežih navdihih je Anžetu položen v njegove roke in srce.

VB: Govoriš o poslanstvu. Kaj je torej tvoje poslanstvo?
AL: »Vezano je na ohranjanje premične kulturne dediščine lesenih plovil pred izumrtjem. Ker se sam prištevam med rokodelce in se zavedam pomena tega statusa v današnjih dneh, mi je zelo pomembno, da ljudi ozaveščam in skrbim za ugled in prepoznavnost vseh dragocenih rokodelskih mojstrov našega časa in prostora. Ljudi okoli nas je potrebno stalno ozaveščati o lesu kot materialu prihodnosti, saj je ena izmed redkih domačih surovin, katero imamo v izobilju.«
VB: Kako uresničuješ svoje ideje in talente?
AL: »Skupaj s svojimi strankami. Ljudje mi zaupajo, s tem pa lahko izražam svoj ustvarjalni potencial. V osnovi skrbim za ohranjanje tradicionalne gradnje lesenih plovil in za stalen napredek podjetja ter osebnostni razvoj. Poleg kvalitetnih in cenovno dostopnih lesenih plovil za širši krog uporabnikov, hočem zadovoljevati tudi najbolj zahtevne stranke z njihovimi »custom made« projekti. Pri slednjih gre velikokrat tudi za združevanje tradicije z moderno gradnjo in tehnologijo. Od Slovenije do Švice, Nemčije in Avstrije.«

VB: Kako se odločiš za projekt?
AL: »Vsi projekti se izdelujejo za znanega naročnika. Tudi tradicionalni mali čolni na vesla in preprosta čolnarska oprema. Nič ne izdelujem na zalogo.«

Slika: Ladja Ljubljanica
Vir: Lakercraft

VB: Kaj pa finaciranje?

AL: »Večje projekte financiram s pomočjo SKB Banke. Z njimi vedno najdemo optimalno rešitev za financiranje. Material dobim pri podjetju Lescom d.o.o. in Wuerth d.o.o., Kamm d.o.o.- navtika pa skrbi za drobni navtični material. Seveda pa je ključen naš tim: diplomirani inženir lesarstva Anže Višnar, Matej Trtnik, Anton Zupan, Tomaž Jurca, oblikovalka Ivana Žigante, elektro mojstra Anton in Matija Murn ter drugi občasni pomočniki.«

VB: Od kje ideja za projekt »Ljubljanice«?
AL: »Zgodba o Ljubljanici je nastala dobro leto in pol nazaj. Sprejel sem izziv, ki mi je bil ponujen, da za naše glavno mesto naredim lesen čoln za turistične namene. Upošteval sem zakonske omejitve, ki veljajo na reki in narisal potrebne načrte. Zatem je sledila gradnja trupa. Vesel sem in ponosen, da smo projekt speljali do konca.«
Slavnostni krst bo v Ljubljani v rečnem
Trnovskem pristanu

v sredo, 14. septembra ob 18.uri.
Botra Ljubljanice bo Violeta Bulc.
VB: Kaj je bil pri projektu glavni izziv?
AL: »Ključni izziv je bilo narediti nekaj novega, nekaj kar bo dalo rečni plovbi večjo dodano vrednost. Do sedaj smo na tej reki lahko videli samo plastične in kovinske barke. S to barko je mesto pridobilo prvo leseno plovilo, ki je bilo razvito in zgrajeno posebej za ta prostor. Oblikovno smo jo napravili tako, da se bo moderen dizajn zlil s kontrastom starega mestnega jedra Plečnikove Ljubljane. Vsaj upam, da nam bo to uspelo. To bodo ovrgli ali potrdili drugi ljudje.«


VB: In kam sežejo tvoje sanje?
Anže Logar bo še naprej skrbel za ohranjanje premične kulturne dediščine lesenih plovil in za prepoznavnost blagovne znamke Lakercraft. »Sledil bom svojim zastavljenim ciljem. Trenutno še potekajo pogovori o večjih, odmevnejših projektih. Nedvomno pa bom to zimo naredil novo modernejšo različico tradicionalne blejske pletnje. Prav tako se stalno ukvarjam kako izboljšati plovne lastnosti vseh vrst malih čolnov na vesla. Idej in stvari za raziskovati mi ne bo zmanjkalo, saj se v večini problemov pri gradnji lesenih plovil modrosti skrivajo v malenkostih in detajlih.«

Wouu. Pa naj še kdo reče, da ta čudovita dežela nima zdravih utripov, drznih posameznikov in uspešnih timov. Mnogo jih je. Samo dovoliti si moramo, da jih vidimo. Da spregledamo. Poglejte okoli sebe – ali lahko vidite več?

V imenu Vibacom tima,
Violeta Bulc

četrtek, 25. avgust 2011

Sketch Rolls – svež pristop za razvoj inovativnih idej

Ekipa Ordo Group, katere idejni in projektni vodja je Uroš Strel Lenčič, je gotovo eden od zmagovalcev slovenskega in globalnega poletja. V vročih poletnih dneh je dinamična skupina svetu ponudila nekaj novega, svežega, neposredno iz razvojnega virtualnega okolja Ordo Lab. Vznemirljiva nova aplikacija (Sketch Rolls) se vztrajno vzpenja po lestvicah najbolj zaželjenih aplikacij elektronske trgovine App Store. A sveža in nova ni le aplikacija. Tudi celoten proces od ideje do izvedbe je šolski primer sodobnega razvoja inovativne ideje in dinamičnega projektnega vodenja. Na terenu. V virtualnem okolju. V prostoru vmes. To je Uroševa zgodba:

Navdih: novembra 2010 razgovor s kolegom v Istanbulu; spoznal sem, da so dotedanja prezentacijska orodja omogočala le vertikalen ali horizontalen razvoj idej (stran po stran).
Potrebo, ki jo rešitev nagovarja: hitra, enostavna predstavitev in razvoj idej, na »neskončnem traku« s pomočjo elektronskega svinčnika ali prsta; brez tipkanja; neposredno na ekranu.
Rezultat: e-orodje, ki omogoča razvoj in hkrati prikaz projektnih idej na elektronskem traku (roli), ki ga je moč poljubno podaljševati (odvisno koliko prostora uporabnik potrebuje za razvoj ideje, misli, zapisa, itd.), kjer risba sledi miselnemu procesu in je povezana preko več strani neprekinjeno.
Dodana vrednost: dodatna učinkovita raba računalniške infrastrukture za skiciranje, razvoj idej in miselnih procesov in skupinsko delo; prihranek časa (beri denarja).

Slika 1: Osnovna predstavitev novega orodja Sketch Rolls
Vir: Ordo Group

Opis rešitve: Sketch Rolls
Sketch Rolls je nova projektom prijazna iPad aplikacija, ki je namenjena hitremu zapisovanju, skiciranju, risanju, pošiljanju in deljenju idej ter drugih sporočil. Aplikacijo odlikuje grafično in uporabniško dovršen uporabniški vmesnik, čudovito izrisovanje črt in edinstvena "Extend" funkcija, ki uporabnikom omogoča podaljševanje risalne površine.
Uporabniki lahko hitro skicirajo, predstavljajo in pošljajo ideje na sestankih, seminarjih ali na poti. Z edinstveno "Extend" funkcijo aplikacija omogoča podaljševanje risalnega prostora tako, da le tega ne more zmanjkati. Zapisi, skice in risbe so organizirane kot projekti, ki jih je moč deliti z drugimi uporabniki Sketch Rolls aplikacije, s pomočjo SRP (Sketch Rolls Project) datoteke, ki smo jo razvili posebej za ta namen.
Za aplikacijo in promocijsko spletno stran smo samo v nekaj dneh po objavi prejeli številne pohvale s strani uporabnikov in drugih ocenjevalcev. Aplikacija se je v manj kot desetih dneh uvrstila med »Top 50 Paid iPad Apps«.

Več o aplikaciji najdete na predstavitveni spletni strani in trgovini App Store.

Kako je nastajala zgodba:
Ekipa:
3 celine (Evropa, Severna Amerika, Avstralija). 4 države (Slovenija, ZDA, Kanada, Avstralija). Štirje časovni pasovi.
Celotno število vključenih: 8.
Način delovanja: dinamična struktura tima, kjer posamezniki/ce vstopajo in izstopajo v tim glede na svoje kompetence in potrebe projekta.
Kompetence: celotna ekipa ima 40 let+ izkušenj v razvoju aplikacij; specialna znanja: ilustratorska, programerska, designerska, marketinška (tekstopis).

Pristop:
Slika 2: prikazuje pristop in hkrati kaže na
idejo o podaljševanju risalne/interaktivne površine

Vir: Ordo Group

Prvi rezultati:
V manj kot 14 dneh:
- izpostavljeni kot »New & Noteworthy« v več kot 100 državah
- uvrščeni med 50 najbolje prodajnih aplikacij v App Store

Naslednji koraki:
- razvoj in izboljševanje aplikacije
- upoštevanje želje uporabnikov
- uporaba, uporaba, uporaba...

Vpliv na razvoj branže (naj povedo komentarji s spleta):
1) Very nice *****by Drlcm
I was reluctant to pay seven bucks for this app, but it was well worth it. This is one of those apps that you don't know you need until you experience it because the concept is pretty new. It allows you to just write and sketch without having to stop. For instance, I just made a to do prep list for the three courses I teach. I was able to simply divide the lists with lines, move back and forth to see what I had already written, and then create another prep list for the next day all on one continuous sheet of 'paper.'. Also, you can insert a scroll below the one you are writing on, which allow you to extend your sketch or notes both horizontally and vertically…..Very, very smart app. Maybe a game changer.”

2) Finally - a Napkin for all Encounters *****by Bricoleur Soul
No need for napkins, no need for Beer Coasters,
Capture that stroke of brilliance,
Capture the brainstorming session, capture the number.
Productivity redefined for the digital age.
Simply great or
Great. Simply.
Take your pick.

3) Awesome app *****by twosocksS
Very useful app for my web design apps and other sketches. You can draw with feeling on rolls and with horizontal shift, you can develop idea without problem. Money well spent.

Uroš in ekipa Ordo Group, naj se vam iskri naprej! Violeta


ponedeljek, 11. julij 2011

Družbene inovacije v praksi – poziv k spremembi v politiki

Da lahko človek polno razvije svoje potenciale in soustvarja dobro zase in širšo skupnost, potrebuje vzpodbudne razmere in primerno okolje.
V času krize se ljudje na vodilnih položajih, še zlasti v državnem aparatu, vse preradi zatekajo h kratkoročni formuli za njeno obvladovanje, krize namreč. S kruhom in igrami. Hkrati neprestano servirajo negativne zgodbe in vzbujajo negotovost ter strah.
Upam, da je tokrat vzorec tako očiten, da se bomo od njega zavestno odmaknili, ga zavrnili in z zanosom ter nasmehom ustvarjali dalje. Svetu so vedno botrovala različna dinamična razmerja in odnosi; v njem so vedno uspevali tisti, ki so imeli lasten pogled, voljo in odprte dlani za sodelovanje.


Vir: images.yuku.com.s3.amazonaws.com

Potreba po razvoju inovativnosti za ustvarjanje dodane vrednosti je pripomogla k prebujenju na nivoju posameznika. A potrebno je pogledati še dlje. Zdaj potrebujemo preobrazbo na nivoju struktur: političnih, družbenih, socialnih. Po principih evolucijskega razvoja, da ne bo pomote. Z jasnimi indikatorji, ki kažejo na to, da se v rednici proces dogaja.

V luči slednjega ponujam v razmislek 2 razmišljanja o možnih spremembah na nivoju države:

1. Organizacijske spremembe: prehod v smeri osebne in pregledne državne strukture, ki bi nagovarjala življenjsko pomembne vsebine

o POJASNILO: večino socialnih in javnih izzivov se lahko uspešno nagovori le z integriranim, sistemskim pristopom; predstavljajte si, da naša država deluje preko Ministrstva za Ljudi, Ministrstva za Živali, Ministrstva za Rastline in Drevesa, Ministrstva za dodano vrednost, Ministrstva za naravne vire (energijo, vodo, zrak, minerale, rudnine), ki tesno med seboj sodelujejo v okviru medstrukturnih timov s skupnim višjim ciljem – blaginja Planeta.

2. Sprememba odnosov: usposobiti ljudi, ki delajo v javnem sektorju, da postanejo uspešni koordinatorji programov, pobud in projektov, ki služijo skupnemu dobremu z vidika ljudi in ne struktur.

o POJASNILO: večina zaposlenih v javnem sektorju še vedno svoje delo opravlja administrativno. Sledijo pravilom nekega obdobja in kupčkajo ljudi v predifinirane škatlice. Kaj pa če bi se posvetili resničnim potrebam državljanov. Prepoznali posebnosti njihovih zagat in nastalih situacij, jih povezali s pravimi strokovnjaki, ki bi jim profesionalno pomagali pri reševanju izzivov.

Na temelju podanega razmišljanja čutim, da je prav, da pobudi, ki jo je sprožil Državni Svet RS na nivoju Evropske Unije, namenim posebno pozornost. EU je postal neoseben sistem, ki vse prepogosto zgreši resnične potrebe svojih prebivalcev. DS RS v svojem odprtem in inovativnem razmišljanju predlaga rešitve, ki ponujajo drugačno pot reševanja nastalih težav. Morda ni najbolj radikalen predlog, predstavlja pa pomemben prvi korak, ki lahko vodi v kakovostne trajnostne rešitve za 21. stoletje. Pobuda je pripeta spodaj.

Vabim vas k branju in oblikvanju vaših lastnih pogledov. Bodite kritični. Vesela bom vašega odziva.

Veliko lepega, Violeta


Ljubljana, 8. 6. 2011

Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Ur.l.RS, št. 70/08, 73/09 in 101/10) predlagam, da Državni svet Evropskemu parlamentu posreduje

PREDLOG NUJNIH UKREPOV ZA ZAŠČITO KAKOVOSTI ŽIVLJENJA DRŽAVLJANOV EVROPSKE UNIJE

Državni svet Republike Slovenije, drugi dom slovenskega parlamentarnega sistema, predlaga Evropskemu parlamentu, da zahteva od Evropske komisije in drugih evropskih inštitucij takojšnje oblikovanje konkretnih ukrepov institucionalne izpopolnitve delovanja Evropske unije

Predpostavljamo, da je osnovno poslanstvo in naloga politike in vseh vej oblasti, da zagotavljajo ohranjanje in dvig kakovosti življenja državljanov. Ocenjujemo, da sedanji mednarodni institucionalni pogoji v osnovi onemogočajo, da bi kakovost življenja bila osnovni strateški cilj ekonomske politike Evropske unije, ampak je vodilo postal interes finančne industrije. Na konkretnem primeru Grčije je popolnoma jasno, da so interesi transnacionalnega špekulativnega finančnega kapitala botrovali nastanku krize in kar je posebej sprevrženo, kujejo dobičke v vseh fazah sprožanja krize in soočanja s krizo! Varčevalni in drugi ukrepi v primeru Grčije, ali katere druge od držav v težavah, ne morejo biti učinkoviti dokler je omogočeno delovanje špekulativnih finančnih instrumentov. Ne moremo si zatiskati oči pred dejstvom, da je delovanje političnih institucij pod prevladujočim vplivom transnacionalnega kapitala, ter da je predstava o prostem delovanju tržnega mehanizma in njegovem zadovoljivem uravanavanju gospodarstva postala nevarna utvara, nesprejemljiva s stališča zdravega razuma, človekovih pravic in načel svetovnega etosa.

V sedanjem institucionalnem okviru ni možno najti učinkovitih odgovorov za zadovoljiv obseg dodajanja vrednosti in dovolj veliko število delovnih mest v državah članicah EU. Popolna liberalizacija mednarodnih ekonomskih tokov skladno z zahtevami WTO, IMF, WB povzroča prehitro ukinjanje tradicionalnih delovnih mest v državah članicah EU, kar je družbeno nesprejemljivo, saj ustvarja družbo razočaranih podpirancev namesto družbe aktivnih in motiviranih državljanov.

Evropska unija in euro sta vrednoti največjega pomena za državljane EU, sta pa v veliki krizi. Zavedati se moramo, da niti EU, niti euro objektivno ne moreta biti ciljni vrednoti za državljane EU, ampak vrednoti, ki imata izjemen pomen, a še vedno vlogo sredstev in ne vloge končnega cilja. Postavlja se vprašanje, ali si organi oblasti EU sploh lahko dovolijo da ne bi oblikovali ukrepov za zaščito temeljnih interesov državljanov EU, saj bi s tem podkrepili dvome o smiselnosti obstoja EU in eura. Težko si zamislimo uspešno delovanje EU ne da bi euro dobil močnejšo vlogo kot svetovni denar. Prenova mednarodnega monetarnega sistema z večjo vlogo eura in zmanjšano vlogo ameriškega dolarja je nujna sestavina institucionalnega okvira za zagotavljanje pogojev kakovosti življenja državljanov EU.

Zato konkretno predlagamo Evropskemu parlamentu, da v sodelovanju z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in drugimi institucijami oblikuje, sprejme in izvede naslednje ukrepe:

1. Regulacijo finančnih trgov z onemogočanjem delovanja nemoralnih finančnih instrumentov.
2. Zaščito delovnih mest v državah članicah EU.
3. Okrepitev vloge eura kot svetovne valute.

S spoštovanjem,

Mag. Blaž Kavčič

predsednik

VEČ...