četrtek, 30. januar 2014

"Igrafikacija" - novo strokovno orodje?

Zdi se, da koncept "igrifikacije" (gamification) ponuja nov poslovni pristop k izobraževanju. Gre za metodo, ki ima svoje korenine v zabavni industriji in se neprestano izpopolnjuje. Hkrati pa pomeni vznemirljiv poslovni model, ki svoje meje vztrajno širi onstran običajno sprejemljivih rešitev. Vendar bodo vsi uporabniki, ki bodo "igrifikacijo" uporabili pri svojem poslovanju, še posebej v izobraževalne namene, morali upoštevati, da je resnično življenje nepredvidljivo, zaradi česar zanj še nihče ne more programirati ustreznih iger, zato ob njihovi uporabi še nihče ni primerno pripravljen za srečanje z realnim svetom; seveda pa je drugače, ko gre za virtualno resničnost. Izkušnje nasnamreč vedno znova vabijo, da razumemo moč neposrednih odnosov, kakor se je pokazalo pri delu z udeleženci projekta Challenge:Future: študentje potrebujejo tako lastne izkušnje iz prve roke kakor tudi visoko kakovostno mentorstvo, ki jih bo sposobno pripraviti za nepričakovane izzive. Obstaja še vidik, povezan z etiko, a tega se bo naš gost dotaknil na koncu svoje predstavitve sam. Vsekakor gre za izredno zanimiv koncept, ki nas izziva s svojimi možnostmi in omejitvami in vabim vas, da tudi vi dodobra premislite o njem.

Po mojem mnenju bo zmagoviti model tisti, ki bo obe zgoraj omenjeni izkušnji na, za učence, najboljši možni način povezal na ozadju njihovih lastnih iniciativ. Pogoj za vključitev učencev v izobraževanje o tehnikah oblikovanja iger tako stvarnega kakor virtualnega sveta, je njihovo temeljito predznanje o obeh realnostih (o njunih prednostih in pomanjkljivostih). Tokrat predstavljamo, kako "igrifikacijo" razume moj kolega Blaž Branc. Uživajte v branju.

Uvod v "igrifikacijo" (avtor: Blaž Branc)

Slika: Blaž Branc
Vir: osebni arhiv

V članku bom predstavil osnove ideje o "igrifikaciji".

Čeprav članek poskuša podati splošen pregled tega koncepta, hkrati postavi tudi več poglobljenih vprašanj in nudi pojasnila in ideje, ki bodo lahko prišli prav v postopkih, v katerih se bo "igrifikacija" pokazala kot koristno dinamično orodje.

Ali lahko vaše poslovno podjetje pridobi z "igrifikacijo"? Ali nudi kaj takega, zaradi česar bi jo tudi sami uporabili?

Kaj je "igrifikacija"?

"Igrifikacija" pomeni uporabo tistega načina mišljenja, ki pomeni osnovo oblikovanja iger, in kot takega primerne logike pri razvijanju ali izvajanju že uveljavljenih postopkov učenja ali delovanja.

"Igrifikacija" pomeni uporabo mehanske logike igre pri reševanju problemov v okoljih, ki niso igre. Uporabimo jo lahko v postopkih, ko želimo povečati zanimanje svojih strank, nadgraditi donosnost iz investicij, izboljšati kvaliteto podatkov in ustrezno časovno usklajevanje ter izobraževanje (Herger, 2012).

»gamification« = »igrifikacija«; privzeto na predlog Iztoka Osolnika, publicista in literata, 2014

Koncept igre

Temeljne kvalitete katerekoli igre, ki jo je vredno igrati, so:
•    igro igramo prostovoljno,
•    zanjo veljajo pravila, ki jih igralci sprejmejo (in s katerimi se strinjajo),
•    igra pogosto izboljša veščost igralca pri doseganju ciljev (tudi v resničnem življenju),
•    igra mora biti zabavna in mora nagrajevati – če je mogoče z višjim položajem ali denarnim dobitkom.


Pametni oblikovalci aplikacij tozadevno ustvarjajo bodisi fizične namizne (desktop) igre, računalniške namizne igre, spletne in družbene medijske igre, bodisi igre za pametne telefone, tablice in podobno.

Povežite igro s cilji, ki bi jih radi dosegli, ko razmišljate, kako izboljšati sodelovanje z ljudmi (z zaposlenimi, s svojimi strankami, v širši družbi), s tem boste lahko zvečali svojo zavzetost in pozitivno naravnanost pri svojem delu.

Uporaba pri ljudeh

Ko gre za odnose z ljudmi, igre večinoma uporabljamo pri razlagi celovitih zamisli in pri učenju ter vzgoji novih sodelavcev, namreč zato, da osvojijo nove veščine in razvijejo potrebne miselne pristope, da pri njih vzpodbudimo tekmovalnost (navznoter in navzven; npr. z zaigranimi prodajnimi pritiski /tekmovalnostjo/), okrepimo zavest o različnih (družbenih) temah, poudarimo pomen programov pridobivanja in ohranjanja zvestobe kupcev, in podobno.


Nekaj primerov

•    V obliki igre karierno usmerjeno svetovanje firme MeTycoon (http://metycoon.org/).
•    FoldIt (http://fold.it/portal/) kot igra zasnovano pregibanje beljakovin v DNK. V samo 10 dneh, je igralcem (ki jih je bilo preko 240.000) uspelo razrešiti primer, ki ga znanstvenikom ni uspelo izslediti v več kot 15 letih!
•    Kot igra zasnovano sestavljanje hranilnih obrokov 4Food (http://www.youtube.com/watch?v=uXyCcnUXzEE) in istočasno odpravljanje nezdrave hitre prehrane!
•    FirmaKids (http://www.firmakids.com/en/) je s pomočjo igre preoblikovala delovanje podjetja in pojasnila svoje zamisli, kako poslovati. Do sedaj, vsaj kolikor je znano avtorju članka, gre za prvi in edini primer “igrifikacije” v Sloveniji.


Trendi

Vključevanje igre (igrifikacija) se na veliko uporablja v marketingu. Več kot 70% podjetij, ki jih je leta 2013 zaobjela raziskava revije Forbes Global 2000, je potrdilo, da so načrtovali uporabo "igrifikacije" za potrebe marketinga in zadržanje strank (Van Grove, 2011).


Vir: trends.google.com, vzeto s spleta januarja 2014

Google trends na grafu 1 kaže v primerjavi z mobilnim marketingom (rdeča črta) naraščajoč trend "igrifikacije" (modra črta).

Države, v katerih opažamo največjo rast zanimanja, so Singapur, Nizozemska, Indija, Avstralija, ZDA in Velika Britanija. Najpogosteje odtipkana vprašanja so tale: Primeri "igrifikacije", "igrificirano" izobraževanje in družbena "igrifikacija" ("gamification”"examples, "gamification" education and social "gamification").


Je mogoče vaš izdelek/ storitev/ način dela "igrificirati"

Odgovor je da in ne:
1.    Da: skoraj vse je mogoče združiti z načinom oblikovanja iger.
2.    Ne: zato, da kaj preoblikujemo v igro, ni primerno prav vse. Trend ima svoje meje, tako kot vse drugo. Če se spomnite trenda oblikovanja spletnih forumov, ki so jih podjetja odpirala na svojih spletnih straneh, potem se zagotovo tudi spomnite, da večina forumov ni nikoli zaživela, zato so jih kmalu opustili. Prepričan sem, da bo "grifikacija" doživela podobno usodo.


Ne glede na zgornje dejstvo pa vseeno obstaja teorija in na široko sprejeti način "kako se to počne". Po mnenju Yu-kai-chouja, začetnika področja, obstaja 8 osnovnih vsebin, ki jih mora igra vsebovati, da pritegne igralce. Po drugi strani to nujno zahteva dodaten napor, ki ga morajo vložiti uporabniki, da osvojijo (novo) igro.

Vir: Yu-kai-chou blog2

Razumeti osnovno idejo "igrifikacije" – nekaj reinterpretirati kot igro – "igrifikacija" morda lahko veliko nudi številnim organizacijam ali poslovnim dejavnostim. Nekatere igre ali bolje "igrificirani" postopki in metode, bodo prestopili okvir posameznih organizacij in se razširili v splošno javno uporabo.

Sklep:

Vprašanje etike: ali trgovski potnik določenega podjetja mora vstopiti v določeno igro, ki bo povečala možnost dobiti ali razširiti posel?

Igrati igro zato, da bi dobil samo „plišastega medvedka“ je vedno stvar svobodne odločitve in zabave: toda biti primoran igrati zato, da bi obdržal službo, je povsem nekaj drugega. Po mojem mnenju je „igrifikacija“ močno orodje za vzpodbujanje prizadevnosti človeške energije, zanimanja in upanja. Zaradi tega pred organizacijami leži nadvse izzivalna naloga. Kje bomo potegnili črto?


Na „igrifikacijo“ lahko pogledamo tudi bolj od daleč. Zato bom svoj uvodni članek končal z besedami Jamesa P. Carsea: „(Končne) igre ni, razen v primeru, ko se igralci svobodno odločijo, da jo bodo igrali. Nihče, ki je k temu prisiljen, je ne more igrati. Kdorkoli jo mora igrati, je ne more igrati“ (Carse, 1986).

Bi radi stopili korak naprej v uporabi „igrifikacije“ in želite o tem izvedeti še kaj več? Dobrodošli, stopite z mano v stik na blaz@baltazar.si.

Hvala, Blaž


Dodatni priporočeni viri:

Herger, Mario (May 21, 2012). "“gamification” Facts & Figures". Enterprise-”gamification”.com.

Van Grove, Jennifer (28 July 2011). "“gamification”: How Competition Is Reinventing Business, Marketing & Everyday Life". Mashable. Retrieved 12 February 2013.

http://en.wikipedia.org/wiki/”gamification”

1 http://www.yukaichou.com/”gamification”-examples/top-10-”gamification”-examples-human-race/#.UtwtH_Q1iIU

http://www.yukaichou.com/wp-content/uploads/2013/07/”gamification”.jpg

Carse, James P. (1986): Finite and infinite games: a vision of Life as play and possibility, Free Press, New York

2 http://www.yukaichou.com/wsp-content/uploads/2013/07/”gamification”.jpg

http://www.greenbookblog.org/wp-content/uploads/2013/04/gamification-word-cloud.jpg
Vir: http://www.greenbookblog.org
Kako lahko sodelujemo 
Kje se lahko srečamo
Zanimive povezave

ponedeljek, 06. januar 2014

Ob prehodu iz 2013 v 2014

Spoštovane, spoštovani!

Iskrena hvala za vse priložnosti, ki smo jih uspeli skupaj nagovoriti, razviti in uspešno udejanjiti v letu 2013.


Iskrena hvala za pripravljenost skupnega odkrivanja novega, neznanega in drugačnega.


Tudi zaradi vas je Vibacom segel v roke še enemu izjemnemu, inovativnemu, produktivnemu in uspešnemu letu:


-    predstavitev primerov naših dobrih praks in poslovnih modelov (BTC, InCo gibanje, Challenge Future, Srce Slovenije, evolucijski modeli, modeli za množično inoviranje, inovacijsko komuniciranje, inovacijsko infrastrukturo, celostno odločanje, metodologije za trajnostni razvoj) v sedmih (7) državah: Avstrija, Nizozemska, Vietnam, Tajvan, Črna gora, Brazilija, Litva;
-    soustvarjanje prebojnih razvojnih projektov z: BTC d.d., TPV d.d., Nuklearna elektrarna Krško d.o.o., RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o. na osnovi sistematičnega, celoletnega sodelovanja
-    8 manjših kratkotrajnejših projektov, 20 delavnic, 24 predavanj
-    strokovni predmeti na Fakulteti MCI (Salzburg), Fakulteti DOBA (Maribor) in Fakulteti za dizajn (Ljubljana), gostujoče predavanje na University of Applied Science Upper Austria;
-    soorganizacija svetovne konference sistemske znanosti Vietnam 2013 (The 57th World Conference of the International Society for the Systems Sciences)
-    izid knjige “The magic of contribution” www.themagicofcontribution.si in njen uraden vstop v mednarodni prostor julija 2013 v Vietnamu;
-    celoletna polna podpora InCo gibanju pri razvoju vsebin,
organizaciji dogodkov in komuniciranu njegovih izjemnih rezultatov: 7 dogodkov,  24 (zaznanih) medijskih objav o InCo gibanju, 16 srečanj, 212 udeležencev www.incogibanje.si 


Slika: utrinki Vibacoma 2013

-    mednarodne publikacije:
• Bulc, V. (2013, julij) Connecting Evolution and Involution to Create a Positive Foundation for an Eco-Civilization. Tajvan: International Conference on Social Environmental Education for an Emerging Eco-Civilization (angl)
• Bulc, V., & Wilmshurst., J. (2013) Education for emerging societies. Vietnam: Mednarodna konferenca sistemske znanosti in sistemskega razmišljanja (angl)
• Bulc, V., & Kovačič, V. (2013, junij) Intuitivno odločanje - korak k sistemskemu razmišljanju in celostnemu inoviranu. Revija HRM, letnik II, (53) (slo)
• Bulc, V. (2013, 24. -26. junij) Mass participation in innovation – the foundation of a modern organization and beyond. Hag: ICE & IEEE-ITMC konferenca 2013 (angl)
• Rangus, K. & Drnovšek, M. (2013). Open innovation in Slovenia: A comparative analysis of different firm sizes. Economic and Business Review, 15(3), 175–196. (angl)
•Rangus, K. & Drnovšek, M. (2013). Proclivity for Open Innovation: Construct Conceptualization and Empirical Validation. V: Academy of management Proceedings 2013, 11.-13. Avgust 2013 Lake Buena Vista (Orlando), Florida. (angl)
-    21 (zaznanih) medijskih objav o podjetju Vibacom
-    28.700 zadetkov na spletu na besedo vibacom in 7.800 zadetkov na besedo inco gibanje (ter 2.140 zadetkov na besedo incomovement)

                                 HVALA leto 2013


In že je tu leto 2014. Leto iskrenih povezovanj in videnja dobrega v drugih. Naj vas navdahne in napolni z energijo svetlobe, ki vedno znova prebije temo in v nas prebuja najžlahtnejše dimenzije.

Morda vas poveže ponovno tudi z nami v mrežo ustvarjalnega zanosa, ki v prostoru oblikuje novo vrednost in krepi nasmeh.  Lepo je sobivati z vami, čutiti vašo prisotnost, vaše navdihe in se učiti od vaših dejanj; lepo je prepletati in manifestirati z vami vse kar čutimo, vidimo, vemo, v konkretne rezultate, ki odgovarjajo na konkretne izzive.


“Črta se umika krogu, planiranje modeliranju, oddelki miselnim ustrojem, vrednostne verige prepletenim vrednostnim mrežam; človek prepoznava višji smisel življenja in z ljubeznijo sprejema raznolikost, lepoto,  naravne ritme, samega sebe.”


Na krilih modrosti, globine in radosti bomo leto zaužili z vsako celico naše biti. Naj bo dober partner tudi vam!


                               DOBRODOŠLO LETO 2014!


Vibacom timKako lahko sodelujemo 
Kje se lahko srečamo
 Naši partnerji priporočajo

Zanimive povezave