ponedeljek, 18. november 2013

BIN@BRAZIL – nova globalna izkušnja

Nova dežela. Novo vznemirjenje. Nova presenečenja. Nova prilagoditev globalne slike. Brazilija je ponudila vse to in sprejela sem njene vibracije s hvaležnostjo in radovednostjo. Prinesla pa sem jim naše izkušnje, poglede in primere dobrih praks. Slovenske zgodbe, ki temeljijo na trajnostnem razvoju, družbeni odgovornosti in inovativnosti: zgodbo projekta Challenge:Future, InCo gibanja, BTC poslovnega sistema. Na njihovo povabilo. Čeprav Slovenija ni prisotna v nobenih njihovih gospodarskih statistikah, so pogovori izničili velikost, razdaljo, neznano. Prevladovali so resnični izzivi inovativnosti, gospodarskega razvoja, tehnoloških priložnosti, ovir in odgovornosti. Angažiranje množic in vsesplošnega družbenega razvoja vznemirja mnoge (Čile, Portugalsko, Brazilijo, Slovenijo, Švedsko, Peru, Veliko Britanijo, ipd.). Prevzela so nas ugibanja o novem svetu, novih globalnih premikih, internacionalizaciji. Vesela sem, da se mi je ponudila ta priložnost. Čutim, da to ni moj zadnji obisk.  To je zgodba mojih poslovnih izkušenj. Obrigada Brazil!

Slika: Violeta Bulc na BIN@BRAZIL 2013
Vir: Vibacom arhiv

Ključna spoznanja:
1. Do sedaj največja raznolikost ljudi na vseh nivojih in okoljih vsakdanjega življenja. Celo do te mere, da mi ni uspelo prepoznati prevladujočega izgleda. Še danes ne vem, kako izgleda človek iz Brazilije, kako ga prepoznati v množici vseh različnih skupin narodov. Seveda to velja za mesta.  Mesta, ki se pospešeno razvijajo kot samostojne celote sredi naravnih prostranstev. Hkrati pa moram izpostaviti prijaznost in ustrežljivost ljudi. Vidi se, da je stopnja brezposelnosti nižja od 5%. To pa ima tudi negativne vplive, saj ljudje veliko krožijo med službami, ne da bi pri tem utrdili in preizkusili nova znanja.

Slika z ulice; Ribeirão Preto
Vir: Vibacom arhiv
2. Brezmejnost podeželja. Stotine kilometrov polj (plantaže sladkornega trsa, pomarančevcev, kavovcev, kakavovcev, ipd.) in gozdov. Ceste so ravne, tu in tam kmetija in bencinska postaja z restavracijo. Mnoge nianse zelene te kar posrkajo vase. Podeželje ima drugačno duhovno dimenzijo. Imam občutek, da nevidne moči Brazilije še niso vključene v njihova poslovna razmišljanja. Poslovni jezik je zelo stvaren, logičen, tehnološki.

Slika: podeželje na poti iz Ribeirão Preto v São Carlos
Vir: Vibacom arhiv

3. Izjemen poudarek je na gospodarskem razvoju. Glavni cilj – preboj na globalne trge in umestitev med najmočnejša gospodarstva na svetu. Vodilna pozicija je velika motivacija, še posebej za zvezdno državo São Paulo, ki je gonilna gospodarska sila v Federativni Republiki Braziliji (lokacija naše konference). To je sicer v nasprotju z njihovo notranjo politiko, ki dovoljuje v večini primerov vstop na brazilski trg le tako, da pri njih razviješ proizvodnjo preko partnerstva z lokalnimi predstavniki. Tovrstna samozadostnost, ki ni enkratna le Braziliji, vzpodbuja razvoj poslovnih modelov, ki ne delujejo v smeri odprtih, vključujočih sistemov in cvetočega Planeta. Upam, da bo Brazilija našla svojo lastno pot razvoja, vzpodbujala nove poslovne modele, ki kapitalizirajo izjemno imigrantsko tradicijo in raznolikost, ki je še vedno podprta z močnim prilivom svežega znanja iz vseh koncev sveta.

Slika: skupinska slika na zaključku
Vir: Vibacom arhiv

4. Pomanjkanje izobraženih ljudi. Primanjkuje jim več kot 40.000 inženirjev vseh profilov. Vidno je pomanjkanje znanja tujih jezikov. Celo v hotelih, kjer se neprestano izmenjujejo tuji gosti, govorijo in razumejo angleško le redki. To prepoznavajo kot izziv internacionalizaciji. Izkušnje portugalskih podjetij, ki so tu množično prisotne, kažejo na številne izzive za razvoj stabilnega, trajnostno-naravnanega poslovanja: visoka stopnja administracije, pomanjkanje znanj, visoka stopnja že omenjene fluktuacije ljudi.  A nasmeh in dobra volja, ki so povsod prisotni omehča tudi tovrstne izzive.
5. Inovativnost prevladuje v vseh strateških usmeritvah, tako pri razvoju gospodarstva, kot tudi občin in administracije. Kot že omenjeno, prevladuje orientiranost na tehnološke inovacije, še zlasti na področju nafte in zemeljskega plina (država jih zavezuje, da investirajo 1% prihodkov v R&R), medicine, zobozdravstva, farmacije (še posebej tu v Ribeirão Preto), poljedelstva in naprednih tehnologij. Velike količine denarja se preusmerja v vzpodbujanje inovativne miselnosti in podjetništva. Na obisku v enem od razvojnih centrov v São Carlos-u, ki je del Univerzitetnega kompleksa, ki sodi pod okrilje Univerze São Paulo, me je prijetno presenetil podatek, da jih mesto podpira z 5% GDPja. V zameno so lansirali razvojni projekt do 2022, ki bo mestu omogočil 1011 novih podjetij oziroma tehnoloških transferov v obstoječa podjetja. Država in občine zelo veliko vlagajo v razvoj še zlasti skozi podporna okolja. Slednja so podobna našim (inkubatorji, podjetniški centri, razvojne agencije, pospeševalniki). Ključna razlika je v neprestanem pritoku denarja in intenzivni internacionalizaciji. Brazilija je rastoča ekonomija.

Slika: na kampusu, São Carlos
Vir: Vibacom arhiv

6. Brez zavestne verbalizacije trajnostnega razvoja, družbene odgovornosti ali odgovornega inoviranja. V prezentacijah iz lokalnega okolja sem pogrešala prisotnost eko zavesti in povezavo predlaganih rešitev s potrebami strank (B2B ali B2C). Ugotovitev me je zmedla in sem potrebovala kar nekaj časa, da sem jo uspela umestiti v mojo podobo sveta. Še posebej po izkušnji v Vietnamu in Taiwanu, kjer je stopnja sistemskega razmišljanja, trajnostnega razvoja in eko zavesti jasno komunicirana v javnosti na vsakem koraku.  Hkrati pa me je, po moji končani prezentaciji, ki je povezala inovativnost, trajnostni razvoj in družbeno odgovornost, poiskalo mnogo mladih ljudi, ki v sebi že čutijo klic ekocivilizacije in bolj odgovornega razvoja. Mnogo je različnih poti do razvoja cvetočega Planeta. Mnogo različnih poti. Pomembno je, da so.

Slika: še zadnji pozdrav narave ob zaključku konference
Vir: Vibacom arhiv
Upam, da ste začutili del vibracij, ki sem jim bila izpostavljena, jih tudi sama vzpodbudila in vsaj rahlo povezala izkušnje in razmišljanja dveh svetov: Slovenije in Brazilije na temo inovativnosti.

Naj se vezi krepijo dalje.

Obrigada BIN@BRAZIL! Osti Jarej, SlovenijaPriporočamo ogled:

Kako lahko sodelujemo 
Kje se lahko srečamo
Novice

četrtek, 07. november 2013

Kako izjemna jesen!

Z vsakim mesecem se nam poglablja razumevanje temeljev našega življenja, naše povezanosti, medsebojne odvisnosti. Vse bolj razumemo, da soustvarjamo konec neke civilizacije; pred očmi se nam rišejo njeni doprinosi k razvoju človekove zavesti, k razvoju planeta Zemlja in pri postavljanju izhodišč, ki bodo v naslednjih tisočletjih napajali nove generacije.

Na tej točki bi vam lahko govorila o propadajočih zgodbah imperialistične miselnosti, korupciji, obsesiji starih sil z močjo, lastništvom virov, nepremičnin, človeških duš. Lahko bi vam govorila o ignoranci mnogih, še posebej tistih na položajih, v odnosu do novega, svežega, uporabnega, človeškega. Pa ne bom!

Namesto tega, bom tudi ob tej priložnosti govorila o svetlobi, ki odpira duha. Duha, ki krepi pogum po izvirnosti in manifestaciji lepote, ustvarjalnosti, dobrega. Ki poživlja upanje in vzpodbuja sodelovanje, raznolikost, veselje do življenja. Ki prepozna potenciale globalnega sodelovanja in zna vtkati lokalne enkratnosti v dobro cvetočega Planeta. To je zgodba o jeseni 2013! To so dogodki, ki so jesen in nas vse, ki smo jo soustvarjali, zaznamovali za vedno. Delimo jih z vami v obliku ključnih sporočil: 

1. Slovenija je ustvarjalni prostor za družbene inovacije, poslovne modele in nove miselne vzorce. Je intuitivno srce Evrope. To je ena naših ključnih sposobnosti. Dovolimo ji, da se s pomočjo čiščenja emocionalnih in duhovnih blokad vsakega posameznika in posameznice, ki deluje v tem našem prostoru, razcveti.

Dogodka, ki sta v jeseni okrepila poletno izkušnjo iz Nizozemske, Vietnama in Tajvana:
- po uspešni predstavitvi InCo knjige z naslovom »The Magic of Contribution« (»Čarobnost prispevanja«) v mednarodnem prostoru (na 57. mednarodni konferenci o sistemski znanosti  v Vietnamu) smo se v začetku septembra odločili, da knjigo predstavimo tudi v slovenskem prostoru, in sicer, 3.9.2013 pred gostilno »Druga Violina« (utrinki v fotogaleriji). Dogodek je ozavestil pomembne izkušnje, pristope  in orodja, razvita v zadnjih 7 letih delovanja InCo gibanja; ozavestil je znanja in modrosti, pridobljena na podlagi aktivnega dela na terenu, delavnic, fokusnih skupin, konferenc ter odprtega dialoga z vsemi akterji InCo inovacijskega ekosistema. Na primeru InCo gibanja je v publikaciji prikazana moč povezovanja za doseganje skupnih ciljev, v dobro posameznikov in družbe.

- »Livestreaming«: intervju na globalnem spletu v živo o nastanku in izkušnjah InCo gibanja preteklih 7 let na portalu vŽivo.si

Slika: Predstavitev knjige "The Magic of Contribution", Druga Violina
Vir: Vibacom
2. Slovenija nosi v sebi energijo povezovanja, ljubezni in zbliževanja ljudi iz vsega sveta. V Sloveniji se ljudje počutimo varne, spoštovane, narava pa nas vedno znova preseneča s svojimi čudesi. Mladi to vedo in se na intuitivnem nivoju vedno znova vračajo v Slovenijo po nasmeh, prijateljske vezi in uvide za prihodnost.

- Konec septembra (20.9.2013 – 26.9.2013) je na različnih koncih Slovenije (Maribor, Ljubljana, Bled) potekal C:F Summit 2013, katerega namen je združiti mlade iz celega sveta, da skupaj soustvarjajo in rešujejo izzive globalnega delovanja. V letošnjem letu je več kot 35.000 mladih skupaj sooblikovalo 1.389 timov, ki so reševali izzive v treh kategorijah:

•    »My dream job« (nagrajeni so bili projekti: IGNITE, Good Riddance in Achievement 2022)
•    »The future of work« (nagrajeni so bili projekti: fYOUture, HOW Consulting Group in spirit)
•    »Make it work« (nagrajeni so bili projekti: MICHAEL IYANRO CYCLE, Button in winners team)


C:F Summit se je pričel s C:F Akademijo »Global Jumpstart meets Star:up Maribor« za osebnostni in strokovni razvoj mladih udeležencev ter projektnim delom povezanim z iskanjem rešitev za izbrana slovenska podjetja, katerega namen je bil spoznati izzive in priložnosti realnega poslovnega sveta. Nadaljeval se je z »Out of the Box C:F Youth« – predstavitvijo projektov, ki kreirajo delovna mesta, gospodarsko rast in družbeno blaginjo 21. stoletja. Višek Summita pa je bil C:F Business Forum z naslovom »Big Ideas for boosting Growth and Creating Jobs« katerega namen je bil na enem mestu združiti in vzpostaviti vezi med političnimi vodji, mladimi, podjetniki in inovatorji iz različnih področij ter ugotoviti kaj so glavne notranje moči Slovenije, globalne prednosti in priložnosti za rast. Mladim upom iz celega sveta so se pridružili slovenski poslovneži ter predstavniki slovenskega političnega vrha, ki so skupaj iskali inovativne ideje za preboj slovenskega gospodarstva. C:F Business Forum 2013 je bil zasnovan po načelu t.i. »crowd innovation«, kjer so bili vsi udeleženci aktivno vpeti v dogajanje. Jedro soustvarjanja je bilo vprašanje: »Kaj lahko storim z milijardo evrov za preboj slovenskega gospodarstva«. Najbolj prodorne ideje so bile predstavljene ministru za gospodarstvo, Slavku Stepišniku. V okviru Summita je bil organiziran še »C:F Educators Forum« ter Gala večer, kjer so bili razglašeni zmagovalci C:F izzivov.

Slika: Business Forum C:F, Ljubljana
Vir: C:F
- V začetku oktobra smo s svojim znanjem prispevali na NETFORK Akademiji 2013, katere namen je usposobiti menedžerje za internet; aktivno sodelovali na delavnici za vodje;

- Sodelovali smo skupaj s Tičom Zupančičem in njegovim notranjim krogom v viharjenju možganov o uporabi »Beyond leadership« metode v slovenskem prostoru;


- Udeležili smo se otvoritvene slovesnosti 19. Slovenskega festivala znanosti z naslovom »Ustvarjalnost prinaša upanje«.


- v okviru 6. Dnevov podjetništva 2013 (organiziranih s strani Tehnološkega parka Ljubljana in podjetja Data) smo sooblikovali začetni navdih konference in okroglo o mizo z naslovom »Financiranje podjetniških projektov v 2013 in 2014«. Namen Dnevov podjetništva je druženje, izmenjava informacij in izkušenj, ter seznanitev mladih podjetnikov z aktualnimi viri financiranja, podjetniškimi temami in izzivi.


3. Slovenija ima sploščeno hierarhijo, kar ji omogoča, da lahko hitro in učinkovito poveže različne strukture in interesne skupine v iskanje skupnega dobrega.

- Sredi oktobra smo v okviru InCo gibanja v soorganizaciji Združenja Manager že drugo leto zapored organizirali javni posvet, tokrat na temo »Sistemsko razmišljanje – pot do pospešene izvedbe dobrih idej«. Glavni namen posveta je bila pridobitev vpogleda v razumevanje soodvisnosti med inovativnostjo, intuicijo in sistemskim razmišljanjem. V uvodnem delu so bili predstavljeni novi izzivi sodobnega managementa ter InCo koncept kot del svetovnih trendov v sistemskem razmišljanju. Sledila je delavnica preko katere smo spoznali metode za prizemljitev idej: metoda U, intuicijski ključ, Beyond the Leadership in asociacije. V zaključnem delu pa so bile predstavljene smernice razvoja sistemskega razmišljanja ter sistemski pristopi iz prakse. Posvet je bil preko portala vŽivo.si tudi direktno predvajan, posnetek posveta pa je dostopen tej povezavi. Nekaj utrinkov iz dogodka si lahko ogledate v fotogaleriji, posamezne predstavitve govorcev pa so dostopne na InCo spletni strani posveta.
Slika: 2. Posvet InCo gibanja in Združenja Manager
Vir:Vibacom
- 21. oktobra 2013 se je na GZS odvijala prebojna konferenca z naslovom »Kako do energije za uspešno vodenje?« Naše glavno sporočilo na konferenci je bilo, da je srčna energija tista, ki vodi in napaja vse ostale. Da se v prostoru dogaja veliko dobrega in da je čas, da govorimo in sodelujemo s pozitivnimi viri razvoja. Osrednja oseba dogodka je bil doktor fizike in psiholog dr. Yuri Yatsko (intervju z njim si lahko preberete v Sobotni prilogi časopisa Delo).

- Isti dan v večernih urah smo pomembne izkušnje iz sodelovanja z managerji in strategijami razvoja za korporativna okolja izpostavili na mesečnem klubskem srečanju članov Društva moderatorjev na temo »Moderiranje procesov v podporo oblikovanju strategij«.


- Pomemben impulz je v slovenskem prostoru sprožila tudi Maria Anselmo s svojo ekipo z dogodkom BisnodeB4B (Bisnode For Business ali Best Four Businesses), katerega namen je bil motivirati poslovno javnost, spodbujati podjetništvo in poleg predstavitve odličnih zgodb omogočiti obiskovalcem mreženje in spoznavanje novih ljudi.


- Udeležili smo se okoljsko ozaveščenega seminarja »Tvoja pisarna je lahko zelena«: kako ustvariti zeleno pisarno, reciklirati izdelke, delati na daljavo in uporabljati trajnostne pisarniške izdelke.


4. Slovenija ima globoko v sebi skritega veliko zgodovinskega strahu.
Najrazličnejši imperialisti so si v preteklosti lastili ozemlje na katerem slovenski narod živi že tisočletja; vedno znova so agresivno uveljavljali svojo voljo, zakone in oblast. Vedno znova smo se v želji po preživetju prilagodili in odmaknili od agresije za katero smo vedeli, da bo slej ko prej propadla. Genetsko se nam prenaša iz generacije v generacijo, vpliva na naše osebne in poslovne odločitve. Od tu verjetno izhaja tudi izjemno kritičen odnos do neuspeha. Pomembno pa je, da smo se tudi s tem negativnim elementom začeli soočati.

- Konec oktobra smo svoje izkušnje in spoznanja delili na »Fear&Fail« konferenci, ki je v čudovitem vzdušju Antique Palace Hotel&Spa povezala poslovneže iz Nemčije, Madžarske, Slovenije in Avstrije. Izmenjava zgodb o neuspehu in poslovnih napakah je bila osvežujoča, globoka in je ozavestila izjemen pomen demistifikacije neuspeha in z njim povezanega strahu v poslovnem svetu. Če strahu in neuspeha ne upravljaš, ga ne ozavestiš, se ne moreš premakniti naprej v svojem razvoju.

Upam, da se strinjate – jesen je bila res pestra. Ne glede na tematiko, vsebino ali udeležence, imajo navedeni dogodki nekaj skupnega: dovolj nam je starih vzorcev razmišljanja, dovolj nam je hierarhično vsiljenih vzvodov moči. Življenje je lahko tudi drugačno in le sami si ga lahko ustvarimo po novi podobi.
A jesen še ni končana. Kmalu se vam oglasim iz Brazilije, kjer bom kot vabljena govorka, posredovala na njihovi konferenci o inovativnosti, izkušnje Slovenije, naša spoznanja, modele in rezultate vezane na inovacijske ekosisteme.

Oj, Vibacom tim (Violeta, Kaja, Barbara)


Priporočamo ogled:

Kako lahko sodelujemo 
Kje se lahko srečamo
Zanimivosti