četrtek, 27. oktober 2011

Moč medgeneracijskega povezovanja

Ko je gostota zavesti dovolj visoka, se prostor začne samoorganizirati. Povsem naraven pojav, ki ga vse bolj, očitno, lahko opažamo tudi v slovenskem prostoru. Ko se dolgočasne politične kampanje potegujejo za preživete politične pozicije, se na vzporednih frekvencah življenja dogajajo čudovite stvari. Nekatere izmed njih so že vtkane v mozaik Aktualnega 2.0. Današnja zgodba pa gre še korak dlje. Nakazuje razvojne impulze nove družbe, novega načina socialno družbenega delovanja in izražanja politične volje. Ta svež impulz prihaja iz vrst generacij izpod 30 let. Tistih, ki so jim tuja tako povojna obračunavanja, kot maksimizacija vrednosti lastniškega kapitala. To so generacije, ki vse bolj razumejo pomen socialnega podjetništva, ki v ospredje postavljajo družbeno dobro, a pri tem ne zanemarjajo ustvarjanja dodane vrednosti, ki je gonilo razvoja. Ki brez zadržkov vstopajo v prostovoljne in dobrodelne projekte, a hkrati razumejo, da morajo zase in za svoje potrebe poskrbeti sami. Prav iz teh vrst prihaja tudi projekt Simbioz@. Model, ki lahko postane jedro za razvoj uspešnega medgeneracijskega sodelovanja, pretoka znanja in izkušenj. Model, ki ima velik potencial izvoznega artikla Slovenije. To je zgodba Simbioze in tistih, ki so ji vdahnili življenje. Naj se vibracija širi dalje.

VB: Kaj je Simbioza?
ZY: Simbioz@, e-pismena Slovenija, je vseslovenski jesenski prostovoljski projekt, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju in ga je med 17. in 21. oktobrom 2011 organiziral Zavod Ypsilon. V petih dneh so mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Sloveniji predstavnike starejše generacije navduševali nad uporabo računalnika in interneta. Osrednji namen akcije je bil omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za nadaljnje učenje, uporabo računalnika in interneta.VB: Kdo so ljudje, ki so jo ustvarili in ji vdahnili življenje?

ZY: Simbiozo je ustvarjala ekipa mladih entuziastov, ki je v projekt vložila več kot 10.000 prostovoljskih ur. Sestavlja jo v jedru 28 nadobudnih posameznikov in številni drugi posamezniki, ki so pripomogli k uspehu projekta. Projekt je izvrstno vodil Borut Jeglič.
Simbioz@ je v tednu med 17. in 21. oktobrom 2011 potekala v 120 občinah po celotni Sloveniji, v več kot 240 Simbioz@ učilnicah, kjer je več kot 2.400 mladih prostovoljcev poučevalo več kot 5.700 starejših.
VB: Zakaj je nastala?
ZY: Simbioz@ je nastala kot odgovor na tri ključne problematike. Prva je nizka stopnja računalniške pismenosti starejših v Sloveniji, saj podatki Eurostata kažejo, da je v Sloveniji v letu 2010 v starostni skupini 55–74 let kar 56% starejših, ki še niso uporabili računalnika in 67% tistih, ki še niso uporabili spleta. Druga je dejstvo, da za medgeneracijsko sodelovanje naredimo preprosto premalo, kar se kaže v oddaljevanju generacij, ki izgubljajo medsebojni stik. Tretja pa je povezana z duhom prostovoljstva – le-to sicer postaja vse bolj cenjeno in spoštovano, a še vedno premalo usidrano v življenja posameznikov, predvsem mladih. In konec koncev, številni starejši se sprašujejo, kaj je www? Mi smo jim s Simbiozo podali odgovor in pokazali, da ne želimo, da je svet z napredkom diskriminatoren do njih.

Prostovoljka Barbara Pihler
Foto: Miha Rekar
VB: Kako je bil projekt organiziran?
ZY: Glavni teden e-opismenjevanja je potekal v tednu med 17. in 21. oktobrom 2011. Izobraževanja so potekala od ponedeljka do petka, dvakrat dnevno; dopoldanska med 9. in 11. uro, popoldanska pa med 16. in 18. uro. Brezplačne delavnice so bile po vsej Sloveniji na različnih lokacijah, opremljenih z računalniki in internetno povezavo. Izobraževanja so se v večini izvajala v knjižnicah, na šolah in v drugih javnih ustanovah, prostore pa so nudili tudi nekateri naši partnerji in donatorji.
Aleksandra Brank, Maja Burja, Uršula Butkovič, Tina Cavnik, Anja Dolžan, Matevž Gantar, Borut Jeglič, Klavdija Jelen, Tim Kremič, Katarina Mikulič, Špela Mikuš, Tanja Mozetič, Tit Neubauer, Ana Pleško, Katja Pleško, Maša Pirnat, Ana Pisar, Manja Podgornik, Tina Posavec, Urša Svetelj, Matjaž Šircelj, Jana Šušteršič, Jure Tompa, Ivanka Učakar, Tina Vidjen, Ingrid Vidmar, Žiga Vavpotič
VB: Kdo vse se je do sedaj vanj vključil?
ZY: V projekt je bilo vključenih več kot 5.700 starejših, ki so se projektu pridružili kot učenci in več kot 2.400 mladih prostovoljcev, ki so bili pripravljeni svoj čas posvetiti učenju starejših. Pri izvedbi projekta so pomagali tudi mnogi lokalni koordinatorji. Simbiozo so podprli častni pokrovitelji, ambasadorji, podporniki projekta, partnerji, sponzorji …

Ekipa Simbioze
Foto: Matej Kolaković

VB: Česa vas je projekt naučil?
ZY: Projekt nas je gotovo naučil, da so hvaležne oči starejših poplačale ves vložen trud, prav tako pripovedi o novih prijateljstvih, navdušenju nad pridobljenim znanjem in odzivi mladih prostovoljcev. Naučili smo se potrpežljivosti, dobre komunikacije, postali smo vztrajni, neugnani in predvsem bogatejši za zares izjemno izkušnjo. Potrdilo se je naše vodilo, da tudi prostovoljno vloženo delo in trud obrodita sadove.

VB: Kako bo Simbioza živela naprej?
ZY: Simbioz@ bo živela v zgodbah, ki jih je napisala; v računalniško pismeni starejši generaciji, ki je prestopila v e-svet in v nenadomestljivi izkušnji posameznikov, ki so postali del simbioze v Simbiozi. Sedaj je čas za analizo, preudaren premislek in akcijski načrt za naprej. Očitno je, da je projekt postal zanimiv produkt Slovenije, saj se zanj zanimajo iz EU, Amerike, arabskih držav, Kitajske…

Vodja projekta, Borut Jeglič, pomoč pri e-opismenjevanju
Foto: Matej Kolaković

Naj se izročila tega projekta plemenitijo naprej. V vedno novih družbenih inovacijah. Res jih potrebujemo. Da bi polno zaživeli in se povezali z bistvom odprte, socialne družbe. Hvala Zavodu Ypsilon in vsem sodelujočim za nov uvid. Violeta.

torek, 18. oktober 2011

Ko nas namesto strahu, napolni radost življenja

Ali se vam kdaj zazdi, da je naše življenje en velik paradoks? V medijih, v javnih ustanovah, v moralno etičnih parolah, se borimo proti kajenju in prekomernemu uživanju alkohola, naša država pa proračun, ki naj bi zagotavljal našo socialno varnost, polni ravno z davki od prodanih cigaret in alkohola?! Ljudi poskušamo vzpodbujati, da živijo zdravo, da preživijo čim več časa v naravi, da se posvečajo drug drugemu, hkrati pa ustvarjamo virtualni svet, kjer tehnologija prevzema vse pomembnejšo vlogo pri delovanju v strukturah in posredno vse bolj vpliva na naše dojemanje sveta?! Ta norost našega časa v nekaterih ljudeh prebuja tudi plemenite ravni, dejanja, akcije. Nosilci gibanja ne-odvisen.si so gotovo prav to. Nosilci nečesa lepega. To je njihova zgodba.

VB: Kdo je Bojan Kodelja? Kdo je ekipa ne-odvisen.si?
BK: Človek, ki je sprožil prvi impulz za začetek gibanja. Praktičen, realističen, a ves čas na sled vizionarja v sebi. »Nenehno se učim, stremim k dejanjem, ki me dopolnjujejo do te mere, da zmorem še več. Delujem v vzgibu življenja, ki ga poznam kot sin in predvsem oče, odkrivam dinamične plati starševstva in verjamem v povezovanje generacij. Ekipa deli te vrednote. Vero v sončne odnose prenašamo tudi v naše projekte in med ljudi, ki delijo potrebo po razbijanju teme in stisk z nami. Na terenu smo vsak dan od jutra do večera. Prebudili smo že veliko nasmehov in razbili tabuje o zasvojenosti. Še več je pred nami.«
Foto: Bojan Kodelja
Vir: osebni arhiv

VB: Kaj je ne-odvisen.si? Katero potrebo v slovenskem prostoru nagovarja?
BK: Je družbeno odgovoren program, ki na svež, odkrit in zelo praktičen način razgrinja in demistificira tematiko zasvojenosti in spodbuja posameznika, da pristopi in izbere zdrav način življenja. S konkretnimi vprašanji in odgovori. S primeri, situacijami. S pomočjo ljudi, ki se s problematiko zasvojenosti srečujejo vsak dan, oziroma tistimi, ki s svojim delom v srca selijo smeh, upanje, vizije.
Program ne-odvisen.si nagovarja posameznika in družbo. Vzpodbuja k celostnemu razvoju in spremembi delavnih navad, oz. razvade, ki uničujejo svet v nas samih in okoli nas.
»Vsi zmoremo in smo del celote«
Družbeno odgovoren program ne-odvisen.si je poln barv! Sestavljajo ga prijetni ljudje, ki znajo sočloveka poslušati in slišati ter na jasen in nedvoumen način podati bližnjice do sebe. Snovalci programa s številnimi prijatelji in z rednim izvajanjem različnih programov v ospredje postavljamo človeka, ki zna in zmore živeti brez balasta, ki nas vsakodnevno obkroža in ustvarja navidezno zadovoljstvo.

Vsi, prav vsi zmoremo in smo del celote. Vsak na svoj način razume, dojema in daje in prav zato je svet tako barvit. NARIŠI NOV DAN!

Bojan Kodelja, vodja družbeno odgovornega programa ne-odvisen.si
VB: Kaj tebe in tvojo ekipo hrani za vodenje takega podjetja?
BK: Mirno lahko rečem, da nas poživlja nešteto pisnih in ustnih odzivov, ki jih prejmemo, sprejetost bistva našega programa pri mladih in tistih malo manj mladih, način s katerim ga skušamo približati ljudem, čas, ki ga preživimo s programom po krajih in vtisih, ki jih puščamo za sabo. Nenazadnje, program ne-odvisen.si ustvarja in ne uničuje, spodbuja in ne zatira, vztraja in se ne preda, nenehno se spreminja in posamezniki ter družba vzporedno z njim.

VB: Vaš poslovni model je nekaj izvirnega, posebnega. Kaj je njegova ključna vsebina?
BK: Bistvo vsega našega delovanja so dogodki na terenu. Neposredna srečanja z ljudmi, ki želijo o odvisnosti zvedeti več. Vsebine so prilagojene različnim ciljnim skupinam - otrokom, mladostnikom in staršem, odraslim. Program ne-odvisen.si odpira vrata medgeneracijskemu stiku in odgovornemu ter usklajenemu starševstvu ob hkratnem postavljanju trdnih vzgojnih postavk. Tako zasnovani poučno interaktivni programi so posebnost in prednost, ker ne moralizirajo in utrujajo, temveč iskrivo podajajo vsebine vsem ciljnim skupinam. Dogajanja se namenoma zvrstijo v enem samem dnevu, kajti takšno zaporedje, izmerjeno, ustvari zadostno kritično maso, da udeleženci in udeleženke, otroci in njihovi starši spregovorijo o podobno prikazanih vsebinah ter o njih razpravljajo še isti večer ali v naslednjih dneh.
VB: Kdo vse soustvarja vaš uspeh?
BK: Strokovni svet, ustanove in znane osebnosti še dodatno prispevajo k programski nadgradnji in obstoju družbeno odgovornega programa ne-odvisen.si
Soustvarja ga neizmerna potrpežljivost, upanje, moč, ki veje iz ekipe in tistih, katerih se je ne-odvisen.si že dotaknil, ter jih premaknil v tok zadovoljnega življenja. Uspeh je v rokah človeka, vsi imamo kakšen talent in trohico moči, da dosežemo uspešno življenje – takšno, kot si ga zasluži sleherni posameznik, ki se ne vda pod težo prepričanj ali zablod, temveč v tej navidezni zmedi najde rešitev. Rezultat je uspeh, ki ga je vedno imel na dlani.

VB: Kam naprej?
BK: Želimo še dopolniti in utrditi vsebino programa ne-odvisen.si, strokovnost pomoči pri soočanju odvisnosti približati širši družbi, a ostati zvesti svojim vrednotam - strokovnosti, odgovornosti, spoštovanju, verodostojnosti, poštenosti, iskrenosti, zanesljivosti in doslednosti. Razvijamo pristope in različne modele učinkovitega in inovativnega učenja za ciljno skupino mladostnikov, s pomočjo katerih bodo sproščeno, iskrivo, sami in v timu, učinkovito razvijali lastno razmišljanje, gradili na svojih idejah in ciljih.


Program ne-odvisen.si letno nagovori, navdahne, mobilizira preko 20.000 ljudi po vsej Sloveniji. Vidi se, da verjamejo, da je potrebno nekaj storiti. Osebno, konkretno. Da bo svet prijaznejši, bolj vesel. Z manj strahu. Njihova srečanja razblinjajo dvome in odgovarjajo na konkretna vprašanja ljudi, ki ne vedo kako, zakaj, kje. Naj se njihova energija še krepi. Tudi zaradi njih je ta svet tako čudovit! Kaj pa mi?