ponedeljek, 29. november 2010

Etično poslovanje ima tržno vrednost

Konferenca, ki je potekala v organizaciji »Forum on Ethics in Leadership« v evropskem parlamentu, je naredila na mene poseben vtis. Pa ne le zato, ker je obravnavala temo, ki je danes verjetno ključna za nadaljni razvoj naše civilizacije. Ker je povezala številne mislece, managerje, voditelje, in mladi potencial iz vsega sveta, da iščemo skupne temelje za razvoj bolj etičnega razvoja in sobivanja na planetu Zemlja. Morda predvsem zato, ker je povezala med seboj ljudi na zelo različnih nivojih etične ozaveščenosti. Na enem mestu. V enem prostoru. Z enim namenom: narediti korak naprej v smeri globalne družbene blaginje in človeka vrednega življenja v sozvočju s planetom Zemlja."World Forum for Ethics in Business (WFEB)":
• Platforma za promocijo in zaščito etičnega pristopa k razvoju podjetij in korporacij.
• Dialog in sodelovanje med privatnim sektorjem, akademsko sfero, vladnimi agencijami, mednarodnimi organizacijami, mediji, duhovnimi in ostalimi nevladnimi organizacijami ter ostalimi deležniki na osnovi poštenosti, osnovnih človeških vrednot in z namenom graditi zaupanje javnosti v poslovni svet.
• Razvoj odgovornih poslovnih mrež na osnovi izmenjave mnenj, izkušenj in dobrih praks.
Morda boste rekli, da so besede preveč nestvarne, visokoleteče, da se z njimi ne da zaslužiti in plačati pokojnin, neprimerne za čas v katerem živimo. Da je danes glavna skrb kako vzpostaviti nazaj gospodarsko ravnotežje. Po tem srečanju mi je postalo še bolj jasno, da poti nazaj ni. Da starega gospodarskega ravnotežja ne bomo več vzpostavili. Da se stari sistemi rušijo in kličejo po novih strukturah. V prostoru je preprosto nastopila kritična masa potrebe po spremembi. Vprašanje je le, kaj bo prinesla naslednja evolucijska stopnja.
“Potrebujemo novo paradigmo, nov tip voditeljstva. Ponovno moramo odkriti odgovornost in dostojanstvo. Današnje srečanje je majhen korak naprej…”
Mr. Nirj Deva, Vice President of the Development Committee in the European Parliament
“Če ni politične volje, ni razvoja gospodarstva. Izginotje etike, vodi v aroganco. Sprašujem se, če je prisotna resnična volja po spremembi sistema.
Moj predlog je: vzpostavitev globalne strukture, ki bi preprečil finančne katastrofe kot je sedanja…”
Amb. Jean-Paul Carteron, Chairmen and Founder Crans Montana Forum
Dejstvo je, da se vodilni ekonomski eliti podira struktura moči: na eni strani zaradi vse bolj ozaveščenih in izzvanih posameznikov, na drugi strani pa zaradi sistematičnega in vztrajnega globalnega pozicioniranja duhovno bogatejših in močnejših struktur, ki razmišljajo o stoletjih in ne o kvartalih.
Kratek povzetek sporočil srečanja v Bruslju, ki je bilo resno, zbrano, presunljivo:
• Nova družbena paradigma je potrebna in nastaja
• Spremembe se dogajajo tako na strukturnem nivoju kot v vsakem posamezniku.
• Globalne korporacije, ki so se odločile za sistematično upoštevanje etičnih načel, so uspešnejše…
• Transformacija poslovanja v smeri etičnosti in trajnostnega razvoja, se implementira z močno osredotočenostjo vrhnjega managementa in vodenja z zgledom…

Ključna tema dvodnevnega srečanja je bila ETIKA (nanjo je v svojem govoru na InCo konferenci 2010 že opozorila prof.dr. Tadeja Jere Lazanski www.aktualno.biz: sreda, 21.4.2010); etika voditeljev, posameznikov, ki ustvarjajo nov nivo družbenega cikla od etičnosti, do gospodarstva, do družbenih in državnih struktur, civilnih gibanj in nazaj do etičnosti. 5000 let star model družbene soodvisnosti, ki ga je posredoval Sri Sri Ravi Sankar med enim od svojih prispevkov. Ne glede na kateri točki vstopamo in dvigujemo zavest, posledično vplivamo na vse ostale.

Moja osebna zmeda na začetku konference je izhajala iz prej nepoznane različnosti dojemanja osnovnega vzvoda družbe – etike. Po prvem dnevu se je čudovito skristaliziralo spoznanje, da je največji uspeh prav to, da toliko različnih voditeljev, z različnim dojemanjem vsebine in nivoja etičnosti, sedi skupaj v enem prostoru. Z namenom, da se sliši, posluša in se medstrukturno izobražuje na poti iskanja skupnih temeljev in nosilnih vsebin za sodobno družbo. To je bil zame tudi največji doprinos tega srečanja.

Znaki preporoda v odnosu do etičnosti v korporativnem svetu so prišli iz različnih sredin kot: Siemens-a, Unilever-ja, egiptovske borze, Educomp Solutions in podobnih, ki svoje poslovne modele dopolnjujejo ali celo temeljijo na družbeni odgovornosti in etičnosti. Iz lastnih prepričanj in visoke stopnje zavesti, pa tudi zato, ker so v tem prepoznali poslovno priložnost, ki se jim bogato obrestuje.
“Vedno imamo izbiro. Vodim podjetje z močnim stebrom družbene odgovornosti. To se mi je zelo bogato vrnilo. Ni ključno KOLIKO denarja ustvariš, ključno je KAKO ga ustvariš. Etičnost se splača…” (op. več kot 10.000 zaposlenih v 27 državah)
Mr.Shantanu Praksh, CEO, Educomp Solutions limited
“V Egiptu smo za bolj celostno spremljanje podjetij na borzi uvedli tudi ‘Indeks družbene odgovornosti’. Zdaj smo v dogovarjanju s Svetovno banko, kako prenesti to tudi v druge dežele….”
Mr. Mohmound Mohieldin, Managing Director, World bank
“Ustvarjanje vrednosti za vse člene v naši vrednostni verigi se nam je izkazala kot odlična poslovna poteza. Danes imamo izmerjen ogljični odtis za vse naše proizvode. Preusmerili smo se od vrednosti na delnico, k vrednosti na deležnika…” (o.p. letošnji korporativni nagrajenec)
Mr. Miguel Veiga-Pestana, Vice-President, Global External Affairs, Unilever
“Implementacija etičnega poslovanja po škandalu 2006, se nam je odlično obnesla. Siemens še nikoli ni tako dobro posloval kot v po-škandalnem obdobju. Ključna je bila javna zaveza CEOja, da se Siemens nikoli več ne bo posluževal podkupnin za pridobivanje poslov. To se je preneslo na vsakega zaposlenega. Naša glavna poslovna usmeritev je eko inovativnost in družbena odgovornost….”
Mr. Josef Winter, Chief Compliance Officer, Siemens AG
Pa vendar, dvorana se je odzvala vzhičeno in pretreseno dvakrat. Ob razmišljanju dveh velikih mož mednarodnega prostora, ki sta v odnosu do etike poleg struktur in sistemov močno izpostavila vlogo človeka, posameznika. Pomen razumevanja naših čustev in dejanj na nivoju osebne odgovornosti. Zgodovina nas namreč uči, da povsem normalni ljudje sodelujejo pri grozljivih zločinih. Zaradi pomanjkanja dojemanja lastne odgovornosti in posledic svojih lastnih dejanj, tudi v širšem kontekstu. Zato je bil poziv k večjemu razumevanju naših lastnih čustev pravi in na mestu.

In morda so prav dežele, kjer je etičnost dosegla najnižjo točko tiste, ki lahko prispevajo k oblikovanju največjih sprememb. Za neetično obnašanje globalnih korporacij v Afriki, Aziji, Latinski Ameriki smo odgovorni vsi, ki kupujemo njihove izdelke, ki podpiramo njihovo rast. Za to lahko poskrbimo mi. Za neenotne in podkupljive lokalne oblasti bo morala poskrbeti vsaka država zase. Tu je priložnost za nas vse, da razumemo, kaj plačujemo z izdelkom na polici ali storitvijo in koga volimo.
“Naša življenja vodi naš notranji svet. Od tam pridejo naše misli in aktivnosti. A le redko si vzamemo čas in pogledamo svoja čustva. Pomanjkanje izobraževanja o naših lastnih čustvih vodi normalne ljudi do grozljivih dejanj. Zločine izvajajo normalni ljudje….
Samo izobraževanje in osveščenost vsakega posameznika, bo vodilo v bolj kakovostno kolektivno zavest…. Mladi potrebujejo vzornike…”
Sri Sri Ravi Shankar, Founder, International Association for Human Values,
voditelj največje nevladne organizacije na svetu
“Resni problemi se pojavijo, ko so potrebe in odgovornost neuravnotežene. Ustvarite voditelje, ki bodo razumeli, da vodijo za dobro družbe kot celote. Potrebujemo korake in odločitve, ki bodo ustvarjali več sreče in zadovoljstva, ne pa strahu, med ljudmi….
Poudarek mora biti tako na strukturah, kot na posameznikih… vedno moramo opazovati svoje obnašanje in tudi vsebino strukture v kateri delujemo…. V mafijskih združba ljudje zelo pošteno delujejo, sicer sledi kazen; struktura sama pa ima brutalna pravila…”
Mr. Luis Moreno-Ocampo, Chief Prosecutor of the International Criminal Court (ICC)
“V Afriki smo preskočili bakrene žice v telekomunikacijah in prešli naravnost v digitalne in brezžične povezave. Morda lahko ta skok naredimo tudi v stilu vodenja…. Afrika je utrujena. Išče novo paradigmo na temelju etičnosti. Stavimo na mladino…”
Mr. Dale Olujede, CEO and Publisher, Timbuktu Media, edini nosilec Pulitzerjeve nagrade iz Afrike, letošnji individualni nagrajenec

Naj povzetke in razmišljanja iz 7. mednarodnega simpozija o etiki v poslovanju zaključim še z mislijo astronavta in predsednika korporacije, ki razvija motorje za vesoljska plovila, da bo človeštvo verjetno spoznalo lepoto Zemlje in cenilo vse kar prinaša šele, ko jo bo gledalo iz drugega planeta. Pa vendar mirno in z veliko težo poudari, da se odnos do etike začne v družini, torej v civilni družbi, ki vpliva na družbene etične vrednote, ki vplivajo na etiko v gospodarstvu, ki vpliva na etiko v politiki, ki vpliva.....

“Šele, ko se bo človeštvo preselilo na druge planete, bo ugotovilo neizmerne darove Zemlje in jo spremenilo v kozmični park, kamor bodo ljudje hodili na dopust…
Samo poglejte kaj počnemo z našo atmosfero danes; že preko 20.000 objektov plava tam zgoraj, mnogi brez povratne vozovnice…. Kdo je za to odgovoren?
Etičnosti se učimo doma… veže nas globoka odgovornost, da to etičnost prenesemo tudi na svoje otroke…”
Dr. Franklin Ramon Chang-Diaz, President and CEO, Ad Rocket Company, 7 poletov v vesolje
Naj vam bo tokratna številka Aktualnega 2.0 v pomoč, da poiščemo svoje lastne temelje etičnosti. Da jih kritično pregledamo in ocenimo, zakaj in kako jih vgrajujemo v svoje vsakdanje življenje, delovanje, ustvarjanje. Meni sta bila ta dva dneva v veliko pomoč. Hvala organizatorjem za povabilo in priložnost, da sem ponovno ozavestila svojo notranjo lepoto, moč in energijo za prihodnje delovanje. Ko se bomo ozrli nazaj skozi prizmo nove zavesti, nam marsikatera dejanja, odločitve, ukrepi preteklosti ne bodo več jasni. S prekrški in kršitvami naj se ukvarjajo vzvodi pravne države. Na vseh nas, ostalih državljanih in prebivalcih Zemlje pa je, da se odločimo, kako bomo delovali od danes naprej in v naslednjih desetletjih in stoletjih. Vem, zveni malce preveč preroško, daljnosežno, a je v resnici zelo prizemljeno. Vsak družbeni napredek se je začel pri odločitvi posameznika. Pri prvem malem koraku, ki je v množici vseh ostalih korakov dobil smisel in odprl pot nadaljnjemu razvoju. In naj zaključim z mislijo, za katero sem dobila navdih pri starem kitajskem reku, »Vizija brez izvedbe je jalova, izvedba brez vizije pa nevarna«. Naj se dolgoročni pogledi plemenitijo s premišljenimi akcijami in na temeljih etičnosti. Poskusimo, menda se splača! Violeta

Ne prezrite! Violeta Bulc na TEDx: http://tedxljubljanawomen.eventbrite.com/
Enhanced by Zemanta

četrtek, 04. november 2010

Civilne iniciative! Čas je, da opolnomočimo svojo vlogo v inovacijskem ekosistemu!

Ustvarjanje dodane vrednosti kot ključnega vzvoda za razvoj blaginje v moderni družbi, je v zadnjem času domena inovativnosti. Pa ne samo v gospodarstvu. Resnično bistvo in narava inovativnosti vzpodbuja in omogoča veliko globlji proces preobrazbe. Notranja moč manifestacije in transformacije inovativnosti je dovolj velika tudi za sistematično in trajnostno preoblikovanje družbenih razmerij in struktur. V smeri odprte, dinamične družbe. Zato skozi socialno in organizacijsko inoviranje lahko varno nadaljujemo evolucijo naše civilizacije. V proces vabi vsakega posameznika, tebe, mene, naše otroke, državljane, bankirje, delničarje, tabornike, učitelje, proizvodne delavce, predsednike, da polno zaživijo svoje bistvo.

Kje pa se lahko pridružim družbeni transformaciji?

Kjerkoli. V svojem domu, krogu prijateljev, na delavnem mestu. Znotraj nas samih. Torej, na kateremkoli nivoju in v katerikoli skupnosti ali organizaciji, ki ima ljudi, ki jim je mar. In to je bistvo civilnih iniciativ. Da smo ljudje pripravljeni narediti korak, ki ga dovolijo naše noge. Naprej. V stran. V novo smer. Kot o tem lepo piše Jaka Lucu v uvodniku zadnjega Poleta.
“In ko so prvi koraki narejeni, čutim spremembo. Ni me več strah. Zato je morda prav, da tudi na strukture pogledamo drzno in se vprašamo, kaj lahko naredimo bolje. Na primer, pri financiranju civilnih iniciativ. Zamislimo si, da denar za civilne iniciative ne prihaja več iz vladnih krogov, krogov interesnih skupin in/ali multinacionalk, ampak od tistih, ki imajo največji interes, da je družba uravnotežena in dinamična: državljank in državljanov. Iz civilno nadzorovane javne fundacije, ki ji pripada del davkoplačevalskega denarja, predno se prelije v aktualne vladne programe. Potem bo civilna iniciativa lahko delovala neodvisno, kot pravi partner formalnim vladnim struktiram. Lahko bo polno ozavestila svojo vlogo in polnomočno soustvarjala odprto družbo”. To je moja vizija.

Slika: InCo/ChangeTheGame dogodek


18.oktobra 2010 smo v organizaciji InCo gibanja poslali v svet sporočilo. Iz Državnega Sveta RS. Ritem civilnih iniciativ se je čutil daleč in globoko. Pokazali smo, da nas je veliko. Da je naše delo množično. Da z minimalnimi sredstvi že klijejo zdrava semena odprte družbe, vredne naše civilizacije.
Današnja zgodba beleži vibracijo, ki je bila poslana na vse konce Slovenije in v svet. Priključite se ji in z vami bo lahko segla še dlje. Z njo že danes vidim preko trenutnih pasti. Preko uničujočih zgodb in strahu. Vem, da lahko vidite tudi vi.

Ker je imel dogodek mednarodni značaj, vire pa imamo omejene, so vse prezentacije ostale v izvornem, angleškem jeziku. Hvala za razumevanje.

NAMEN:
- prikazati pomembnost in vlogo nevladnih gibanj ali iniciativ pri vzpostavljanju odprtih inovativnih ekosistemov (na regionalnem, državnem, občinskem ali organizacijskem nivoju)
- prikazati orodja, strukture, projekte in skupine udeležencev, ki so potrebni za delovanje takih iniciativ, osnovana na podlagi izkušenj in modelov InCo gibanja

- prikazati pomembnost različnih iniciativ, ki se med seboj podpirajo v smislu izboljšanja socialnega kapitala in prispevajo k progresivni spremembi v družbi in odprtemu inoviranju

- poudariti pomembnost med-regionalnega in med-kontinentalnega mreženja in sodelovanja za uspešen razvoj regionalnih in lokalnih inovativnih ekosistemov.
I. Začetne vibracije, ki so oblikovali varno okolje za razmišljanje, Violeta Bulc, Vibacom
"Innovative dialogues", multimedia performance, Lado Jakša

1. "The role of National Council in modern societies, the missing link between the needs of citizens and policy makers", Blaž Kavčič, the President of the National Council of the Republic of Slovenia.
2. “Why do we need civil initiatives in the development of innovation ecosystems", prof.ddr. Matjaž Mulej, University of Maribor.
3. "InCo movement, - a civil initiative for progressive innovation ecosystems; The path that we have walked and the lessons we have learnt", Violeta Bulc, Vibacom.
4. INCO International, Diversity and implementation benefits in multicultural environment, Marija Kokelj, Pitea.
5. "Change The Game" initiative and why do we have an interest in InCo movement, Stefan Blachfellner, "ChangeTheGame" initiative founder & INDABA Corporate Consulting.
6. "Challenges of innovation ecosystems in Austria", Thomas Wallner, University of Applied Sciences Upper Austria.

II. Učenje iz vodnjaka izkušenj in modrosti
"The role of Art in Innovation Ecosystem", Lado Jakša, multimedia performance

1. InJo (innovation journalism), the beginning of the InCo. story "Stanford after Stanford, messages and lessons about InJo", Matej Praprotnik, InJo scholarship 2010, RTV SLO.
2. "Innovation Journalism: The changes in Slovenian media", Lenart J. Kučić, Delo; Mirko Štular, Val 202; Domen Savič, Innovatif, Round table moderated by Matej Praprotnik, RTV SLO (30 min).
3. InCo Jr, InCo Ba. (for the youth): "Why youth inclusion matters, in innovation ecosystems", Mojca Štepic, Vibacom, Andreja Križnič, Proaktiv.kom.
4. InLoCom (for innovative local community), Ana Savšek, RCL: "From InLoCom to sustainable regional partnership "Heart of Slovenia".
5. "InCo movement - the branding that made a difference", Ladeja Godina Košir, Delo.

III. Nova semena, ki krepijo vibracije in kažejo poti

Initiatives that co-created the consciousness:

1. Association for Fair Play and tolerance in sport, Milan Hosta, SPOLINT Inštitut.
2. Initiative "Neodvisen.si" for a healthy relationship with life, Nataša Gregorič, IMC.
3. Umanotera, NGO for sustainable development and environment, Gaja Brecelj, Umanotera.
4. "E-participation: NGOs way to innovative democratic dialogues", Simon Delakorda, INePa (got in late, so his presentation is at the end).
5. The role of expert associations in creation of open innovation ecosystems, Maja Makovec Brenčič, Slovenian Marketing Association.
6. "The role of professional association in creation of open innovation ecosystems", Sonja Šmuc, The Managers' Association of Slovenia.
7. "The National Scout Organization and their contribution to the open innovation ecosystem", Tadej Pugelj, MNO (the network of NGOs).
8. "Culture and innovation ecosystems", Samo Selimović, Bunker.
9. "Contribution of generation Y to open innovation ecosystems", Žiga Vavpotič, Zavod Y.
10. Katja Verderber, Presentation, Labyrinth of Art.
11. "The role of Art of Living in creation of open societies", Sabina Podjed, Andrej A. Chiaiutta, The Art of Living (NGO).
12. "Luna festival and its contribution to creativity", Barbara Zonta.

Slika: InCo/ChangeTheGame dogodek

Predstavitev novih InCo iniciativ , Violeta Bulc, Vibacom:

13. ”Innovation Excellence” – best innovation performance and sustainability in ecosystems”, Dražen Carić, i.c.i.c.
14. "Leadership for innovation ecosystems", Sonja Klopčič, Trimo.
15. "The story that was recognized at InCo 2007", Videolectures, IJS.
16. "New community tools for a new civil movements and engagements", Uroš Strel Lenčič, Ordo.


Komentarji iz občinstva

“The Pattern Language of Innovation Movements! – What can we learn from existing patterns to co-evolve global, regional and local innovation ecosystems?”, Thomas Fundneider & Stefan Blachfellner, "ChangeTheGame Initiative".

Vse prezentacije so dostopne na povezavi: http://www.incomovement.si/inco-initiative.

Slika: Stefan Blachfellner in Violeta Bulc

Oktobrski dogodek v Državnem Svetu se je zgodil, ker so kolegi iz Avstrije, ki se zbirajo okoli iniciative “Change The Game”, želeli slišati našo zgodbo kako in zakaj je nastalo InCo gibanje. To preprosto povabilo, vprašanje je postalo več kot le izmenjava izkušenj. Omogočilo je kratek postanek in ozaveščen pogled nazaj. Pripomoglo je k oblikovanju spoznanja, da se gibanja kot je InCo gibanje in njegovi rezultati, ne zgodijo sami po sebi. Zgodijo se, ko so pogoji pravi. K temu pa prispevajo vsi, ki so te pogoje soustvarjali. Zato so tovrstni dogodki pomembni tudi zato, da omogočijo oblikovanje spoznanj, kako tesno smo vsi med seboj povezani. Koliko moči lahko črpamo že iz same zavesti, da nismo sami. Iz vpetosti s somišljeniki in soustvarjalci. Dejstvo, da je bil dogodek v Državnem Svetu je srečanju dalo še poseben, strukturni pomen. Zadnjih 5 let delovanja InCo gibanja je utrinek z visokim energetskim nabojem. Resničen utrinek. In samo upam lahko, da je hkrati tudi inspiracija vsem, ki ste še varno zaviti v svoje sanje in razmišljanja, da stopite v svetlobo in postanete sprememba o kateri sanjate.

Violeta
Enhanced by Zemanta