četrtek, 9. september 2010

Inovativnost v Indiji

Pred nekaj dnevi sem se vrnila iz Indije. Obogatena, navdušena, vesela. Raznolikost življenja, barv, novih vrednot, novih struktur je bila nepopisna. Vsrkala sem številne nove kombinacije, priložnosti, energije, informacije, pristope. Moj univerzum se je razširil. Upala bi si trditi, da kdor ni doživel Indije, težko trdi, da ve, kakšen je svet, kaj je globalna ekonomija ter kako deluje kolesje življenja. Ena izmed stvari, ki me je najbolj presenetila, je njihov promet. Tega se z besedami ne da opisati. Sploh pa ne po evropskih standardih. Gre za veliko zmešnjavo ljudi, krav, avtomobilov, psov, tovornjakov, vozov, koz, pešcev, motoristov, ki se premikajo drug ob drugem. Naprej. No, skoraj!! To je odvisno od sposobnosti vsakega posameznika, bitja. Iznajdljivosti in odločenosti, da se premakne naprej. Zanimivo je, da vsi udeleženci v prometnem kaosu spoštujejo sposobnost premikanja in ko jih nekdo prehiti, ali se vmesti v prostor pred njimi, to sprejmejo brez konfliktov. Tega si nikakor ne morem predstavljati na evropskih cestah. Tak odnos do življenja, tolerantnost do sposobnosti drugih in želja po uveljavljanju lastnih, je verjetno pomembna, podzavestna moč Indije. Tudi pri vedno močnejšem pozicioniranju v globalni skupnosti. Druga je infrastrukturni razvoj. Karnataka z Bangaluru-jem (Silicijeva dolina Indije) je eno samo gradbišče. Niti sledu recesije. Vsak dan nastajajo nova naselja, poslovni parki. Vzporedno z razvojnim nabojem se vse bolj uveljavlja tudi potreba po višji dodani vrednosti in inoviranju. Pomemben igralec na tem področju je Madanmohan Rao, podjetnik, založnik, profesor, glasbeni poznavalec. Človek, ki se je povezal s Slovenijo na poseben način – preko »InCo India«. Pred vami je njegov pogled. Njegova zgodba.
Dr. Madanmohan Rao

Dr. Madanmohan Rao, svetovalec/avtor; BANGALORE
Twitter: http://twitter.com/MadanRao
Knjige: http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-type=ss&index=books&field-author=Madanmohan%20Rao
Blogi: Mobile: http://mobile.techsparks.com/
Upravljanje znanja: http://km.techsparks.com/?p=119
Music: http://music.techsparks.com/
Ustanovitelj, Indijski project Pregovori http://twitter.com/IndianProverbs

Avtor: ICT4D: Learnings, Best Practices and Roadmaps from the Pan Asia ICT R&D Grants Programme (http://www.amic.org.sg/index.php?link=9&id=77)
Editor, Asia Unplugged (http://www.uk.sagepub.com/authorDetails.nav?contribId=531897)
KM Tools and Techniques (http://www.elsevierdirect.com/product.jsp?isbn=9780750678186)
News Media and New Media (http://www.amazon.com/News-Media-New-Asia-Pacific-Internet/dp/9812102329)
Leading with Knowledge (http://www.mcgraw-hill.co.uk/html/0070499608.html)
The Asia-Pacific Internet Handbook (http://www.thehoot.org/web/home/searchdetail.php?sid=561&bg=1)

Soustanovitelj, Bangalore KM Community (http://kcommunity.ning.com/)
Direktor raziskovalnih projektov, Mobile Monday (http://www.mobilemonday.net/)
Predsednik konference, Digital Africa Summit (http://www.be-excellent.com/dynamic.php?button=100&section=22)

KM delavnica: http://slasscom.lk/node/267
KM tečaj (master's level, one semester): http://www.isim.ac.in/html/course%20page/mism611.htm

Uradni blogger, BaliSpirit Festival 2010 http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=2524250848329712838&postID=1525107554744244270

Editor svetovne glasbe: Rave magazine, CluedIn
http://www.indiaseonline.com/?p=235
http://www.cluedin.in/reviews/music-reviews?start=6
http://www.cluedin.in/reviews/music-reviews?start=10

Travel writing: http://www.ulive.sg/article.aspx?id=5768&cat=lifestyle
VB: »Kaj so glavna gonila Indije za globalni uspeh?«
MR: »Danes vsebuje skoraj vsak svetovni časopis zgodbo o ponovnem vzponu Indije po stoletjih britanske vladavine in desetletjih zaprte ekonomije. Ključna gonila indijske blaginje izhajajo iz trdne osnove tradicionalne modrosti, naklonjenosti do inženirstva, lokalnega kmetijstva in virov rudnin, velikega bazena talentov, mlade populacije, podjetniškega duha, demokratičnega vladanja, svobode tiska, globalne diaspore ter občutka, da je ponovno prišel čas, ko ima Indija vpliv na lokalno in globalno gospodarstvo in kulturo.«

VB: »Kako bi ocenili željo Indije po inoviranju? Kje Indija najbolj inovira? Katere so njene ključne prednosti pri inoviranju?«
MR: »Menim, da je potrebno ocenjevati željo Indije po inoviranju na številnih ravneh: nastajanje novih podjetij, R&D, vertikalno povezovanje, izobraževanje, aktivnosti prevzemov in združitev, medijsko poročanje (tradicionalni in socialni mediji), dogodki, publikacije in področje svetovalnih storitev.

Indija se je zagotovo izkazala z inoviranjem na področju offshore ustvarjanja programske opreme in ostalih storitev ter je tako postala veliko mednarodno vozlišče za raziskave in razvoj ter podporo tem dejavnostim (inovacije na področju same programske opreme in IT strojne opreme pa še vedno nekoliko zaostajajo). Avtomobilski in farmacevtski sektor sta tudi pospešila tempo, prav tako kmetijska panoga in področje biotehnologije. Številne poslovne in tehnične šole imajo predmete o inovacijah in prirejajo tekmovanja za najboljše poslovne načrte, vendar je potrebno te aktivnosti razširiti na celoten izobraževalni sektor.

Indijska podjetja tudi kotirajo na lokalnih in mednarodnih borzah ter kupujejo druga podjetja po svetu zaradi njihovega znanja. Znanost in IT v poslovnem svetu sta dobro pokrita v medijih, potrebo pa je nameniti več pozornosti interdisciplinarnosti, kar so pionirji InCo gibanja pravilno izpostavili. Več pozornosti je potrebno nameniti inovacijam na področjih, kjer ima Indija največje probleme: upravljanju z vodo, urbanemu planiranju, prometni infrastrukturi, proizvodnji električne energije ter izboljševanju veščin na področju gradbene tehnologije.«

Violeta Bulc and dr. Madanmohan Rao

VB: “Kateri so največji izzivi Indije pri tem, da postane inovativna in na inovacijah sloneča država z globalnim vplivom na inoviranje?”
MR: »Izzivi, s katerimi se sooča Indija, so notranja trenja med člani posameznih skupnosti, slaba razporeditev javnih sredstev ter politična prerekanja na vseh vladnih ravneh. Na področju inoviranja je potrebno jasneje in bolj redno komunicirati o inoviranju, nadobudne inovatorje pa je potrebno na bolj učinkovit način povezati z ostalimi sodelavci ter deležniki doma in v tujini. Inovacijsko komuniciranje in podjetniško izobraževanje se morata razširiti iz nišnih aktivnosti v masovna gibanja. Tako obstajajo različne študije z mešanimi rezultati glede veljavnosti in kakovosti meritev na področju inoviranja ter razne ankete, ki so jih izvedle razne raziskovalne organizacije. Zato jih je potrebno bolj natančno prilagoditi razmeram v Indiji.

VB: »Zakaj ste se odločili za zagon InCo India? Kje vidite njegov največji potencial? Kakšen odnos imate do slovenskih pobud in izkušenj?«
MR: »Moja prva reakcija, ko sem naletel na InCo skupnost, predvsem slovensko, je bila: »Uau!«. Namen gibanja in nekatere njegove lastnosti so res dobro zvenele: »navdušenje, dinamika, radost, notranje zadovoljstvo in samouresničenje, dostojno življenje;« »udeleženci inovacijskega prostora, ki so za medgeneracijsko povezovanje mladosti in poguma z modrostjo in izkušenostjo«; »medstrukturno in medgeneracijsko ter interdisciplinarno sodelovanje«.

Kot raziskovalec in pisatelj, ki je rastel v Indiji ter veliko potoval in delal po svetu, lahko takoj vidim nova področja, kjer lahko Indija prispeva k modelom in okvirjem InCo gibanja. To so: inovacije znotraj diaspora mrež (npr. med Indijci v Indiji ter Indijci v Združenih državah ter Evropi), komunikacije o razvoju (uporaba inovativnosti v kontekstu hitro rastočih držav kot npr. »ljudje na dnu piramide«), reševanje sporov (npr. inovativne poti za promocijo dialoga med skupnostmi v konfliktu), stopnjujoča inovacija (npr. prenos inovacije na širšo bazo uporabnikov), globalizacija inovacije (npr. prenos inovacije iz Indije na druge hitro rastoče države in v razvite države).

Obstaja tudi naravna povezava med gibanjem znanja (ki ga vodim) in InCo gibanjem. V moji knjižni seriji o upravljanju znanja sem osvetlil študije primerov indijskih podjetij, ki so uspešno uporabile upravljanje znanja za izboljšanje svoje produktivnosti in učnih sposobnosti. Naslednji logičen korak je premik v inovacijski prostor.«

VB: »Ali obstaja potencial za sodelovanje na področju inovacij med Indijo, ki je tako ogromna država, ter Slovenijo, ki je ena najmanjših? Na katerih področjih, kako? Kje vidite izzive in priložnosti?«
MR: »Seveda, veliko je področji, kjer je sodelovanje možno! Pravzaprav razlika v velikosti in kulturi ponujata sami po sebi priložnost za izpeljavo primerjalnih študij, oblikovanje dobrih praks, ocenjevanje modelov in sodelovanje na projektih. Vidim velik potencial v skupnih raziskavah, ustvarjanju učbenikov, pripravi dogodkov, oblikovanju nagrad, sporazumih o mentoriranju/sodelovanju, svetovanju ter partnerstvih med akademskimi programi, vladnimi pobudami in nevladnimi organizacijami.«

VB: »Kaj bo vaša prva InCo poteza?«
MR: »Vzpostavljanje kontaktov s člani globalne InCo skupnosti. Npr. Z vašo pomočjo sem že vzpostavil stik s člani InJo gibanja v Kaliforniji in Helsinkih ter člani mreže v Avstriji.

Registrirali smo spletno domeno InCo-India.in in Twitter naslov (http://twitter.com/InnovComm
Dr. Madanmohan Rao

Pripravlja se tudi knjiga o svetovni InCo skupnosti, ki bo vsebovala poglavje o Indiji, udeležili pa se bomo tudi konference in delavnic v Ljubljani v letu 2011.

Veliki pokojni učenjak s področja komunikacij, Everett Rogers, je pred skoraj 50 leti osvetlil zanimivo področje z njegovo prelomno knjigo: »Diffusion of Innovations« (Razpršitev inovacij«), prav tako so tudi drugi avtorji izdali prodorne knjige o globalni inovaciji in širjenju znanja (npr. »Wikinomics« Dona Tapscotta, »The Global Brain« Mohanbira Sawhneya, »The New Age of Innovation« avtorja C.K. Prahalada)«. Mi v InCo gibanju lahko tudi igramo pomembno vlogo pri raziskovanju in promociji široko zastavljenih vzdržnih inovacijskih modelov.

Res se veselim fantastičnih sinergij in aktivnosti z lokalnimi in globalnimi InCo skupnostmi!
Enhanced by Zemanta

Ni komentarjev: