ponedeljek, 25. marec 2013

Ustvarjalna moč lokalnih skupnosti

21.3. je bil čudovit dan. Začela se je pomlad. Mnogo lepih stvari se je uresničilo širom po svetu. Tudi v Sloveniji. Tudi v vasi Krka na Dolenjskem. Besedo so dobili projekti, ljudje, timi, ki povezujejo, dvigujejo zavest prostora in kažejo nove dimenzije ustvarjanja družbene blaginje. Na krilih strokovnosti, srčnosti, sistemskih pristopov in množičnosti. Lepo je sodelovati, soustvarjati in sobivati v času in prostoru, ki nas vzajemno krepi in odpira nove dimenzije. To je zgodba ustvarjalne moči inovativnih lokalnih skupnosti. To je zgodba sodobne družbe.

Povzetki vsebine in utrip vzdušja:

Inovativne lokalne skupnosti (InLoCom) so pomemben del inovacijskega ekosistema in s ponosom sporočamo, da se vse več dobrih praks razvija tudi v slovenskem prostoru. Omenjene prakse potrjujejo pomen medsebojnega sodelovanja, odprtega dialoga med vsemi deležniki v prostoru in dolgoročno naravnanim trajnostnim inoviranjem. Projekti na lokalnem nivoju predstavljajo ključno gonilo regionalnega razvoja in imajo pomembno vlogo pri uresničevanju strateških smernic mednarodnega okolja.

3. InLoCom konferenca je izpostavila nekaj ključnih vsebin: pomen in vlogo inovativnih lokalnih skupnosti, pomen medgeneracijskega sobivanja, turizma, inovativnega podjetništva, lokalne samooskrbe, energetike, prostorskega razvoja in odgovornega inoviranja. Vsi udeleženci pa smo začutili še nekaj več. Nekaj kar seže preko običajnega doživljanja uradnih dogodkov. Celotno srečanje je bilo prežeto s srčnostjo vseh udeležencev, z dimenzijo kulturne in naravne dediščine prostora, s svežimi uvidi, ki kažejo na  smer razvoja sodobne družbe. Res je privilegij življenja, da smo lahko doživeli te trenutke.

Vir: Boštjan Pucelj
Konferenco je otvoril Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica z besedami: »Lep pozdrav iz občine Ivančna Gorica… iz Krke, enem izmed dvanajstih biserov naše občine...najprej bi se zahvalil Centru za razvoj Litija, vsem županom razvojnega partnerstva, da so nas pred dvema letoma sprejeli medse in nam omogočili enakopravne pogoje za sodelovanje…mi pa jih bomo poskušali oplemenititi v kar največji meri. Zahvalil bi se tudi organizatorjem, da so podelitev pripravili na Krki…kjer je združenih toliko kulturnih, naravnih, zgodovinskih lepot…kjer se kaže izjemna priložnost za vse nas…ne le za občino, ampak za širšo regijo….Pod znamko Prijetno domače skupaj gradimo zgodbo 12ih biserov, 12ih krajevnih skupnosti, ki je vsaka zase nekaj posebnega, vendar vse skupaj tvorijo pomembno celoto.«

Pozdravni nagovor, Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica
Vir: Boštjan Pucelj
Sledila je Podelitev priznanj inovativnim projektom na nivoju lokalnih skupnosti za obdobje 2012/2013, katerih namen je izpostaviti dobre prakse, podpreti izvirne rešitve in vzpodbuditi še več uspešnih projektov.

Prejemniki priznanj inovativnih projektov na nivoju lokalne skupnosti 2013
:

•    BTC d.d. Ljubljana za projekt »BTC City in ženski smučarski skoki« (lokalna skupnost Ljubno)
•    KUD Fran Maselj Podlimbarski Krašnja, Lukovica za projekt »Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti« (lokalna skupnost Krašnja)
•    Občina Šentrupert za projekt »Dežela kozolcev« (lokalna skupnost Šentrupert)
•    Turistično društvo Polšnik za projekt »Abrahamov ključ Srca Slovenije« (lokalna skupnost Polšnik)
•    Miroslav Brinovec za projekt »Oglarjenje v Oglarski deželi« (Lokalna skupnost Dole nad Litijo)
•    HIŠA! Društvo za ljudi in prostore za projekt »Živa dvorišča Maribora« (lokalna skupnost Maribor)

Nagrajenci
Vir: Boštjan Pucelj
Sklepno misel podelitve priznanj pa je podal Franci Rokavec, župan občine Litija: »Pri teh šestih primerih, ki niso edini, smo lahko podoživljali, da imamo zelo veliko možnosti in priložnosti, ki so pred nami, vendar jih ne znamo ustrezno prenesti naprej…ampak danes sem zelo vesel, da smo lahko pri teh primerih dobrih praks ugotovili, da imamo zelo veliko bogastvo, vendar pa moramo poznati poti, kako to bogastvo pridobiti.«

Franci Rokavec, župan občine Litija
Vir: Boštjan Pucelj
V uvodnem delu konference je Violeta Bulc, lastnica, direktorica razvoja podjetja Vibacom, pobudnica InCo gibanja predstavila Pomen in vlogo inovativne lokalne skupnosti (InLoCom) danes: »Vse se je začelo leta 2006, ko so v takrat še zelo majhnem Centru za razvoj Litija dovolj smelo in pogumno začutili vibracije in pomen razvoja lokalne skupnosti…in tako je nastalo prvo srečanje, ki je imelo presenetljiv odziv, še posebej s strani medijev. Takrat smo začutili, da smo na pravi poti…od tam naprej so se stvari samo še razvijale, širilo se je naše znanje, naše izkušnje, spoznanje o izjemnem pomenu, ki ga imajo lokalne skupnosti za razvoj nekega okolja…in razvijali so se prvi modeli, s pomočjo katerih smo potem v nadaljevanju lahko sistematično začeli razvijati model inovativne lokalne skupnosti. Leta 2006 so bili modeli še zelo preprosti in zaradi tega tudi manj obsežni. Pa vendarle vse bolj so se ostrili in z vsakim novim spoznanjem, z vsako novo izkušnjo, se je delilo tudi znanje, nadgrajevali pristopi, ki so postajali vse bolj sistemski. Od Litije, do San Francisca, do Šentruperta, Bruslja, na Krko in poleti v Vietnam. Dobre zgodbe so vedno tam, kjer je prav.«

Violeta Bulc
Vir: Boštjan Pucelj
Predavanje je nadaljevala Aleksandra Gradišek, direktorica Centra za razvoj Litija, pobudnica znamke Srce Slovenije s predstavitvijo Srca Slovenije kot primera sistemskega pristopa razvoja inovativnih skupnosti: »Iz Litije smo ponesli svoje znanje, svojo željo po povezovanju v širši prostor okoli geometričnega središča Slovenije…Vsaka zgodba, vsako delo mora imeti svojo vizijo in tudi mi smo si jo začrtali že leta 2006, ko smo na geosu prvič povezali 7 občin, s simbolom drevesa…V tistem času smo rekli, da želimo postati slovenski prostor podjetnosti, tradicije in srčnosti. Sedaj, ko planiramo za naslednje 7-letno obdobje pa smo si zastavili novo vizijo: Srce Slovenije so razvojna vrata, prostor priložnosti, saj omogočajo vsakemu posamezniku, da se samouresničuje in kakovostno biva v tem prostoru.«

Aleksandra Gradišek
Vir: Boštjan Pucelj
Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica pa je predstavil Participativni pristop pri oblikovanju razvojne strategije občine s praktičnimi primeri inovativnih lokalnih zgodb. Predstavitev je popestril s sproščujočim uvodom: »Danes ima ta prostor skupaj z vami še prav posebno energijo…vseeno pa bi vas uvodoma povabil k preizkusu: prosim vas, da zaprete oči, da izklopite razum, odmislite vse moteče zvoke in se prepustite občutku…..upam, da ste začutili kako prijetna je tišina, ko se upočasni utrip srca in postanemo dojemljivi za stvari, ki jih v običajnem vrvežu ne dojamemo.«… »Poskušali smo razviti lokalni razvojni program, ki bo nagovoril potrebe naših občanov. Shema lokalnega razvojnega programa temelji na 5ih stebrih: medgeneracijskem povezovanju, podjetništvu in  turizmu, lokalni samooskrbi, energetiki in prostorskem razvoju.«

Tomaž Smole, podžupan Občine Ivančna Gorica
Vir: Boštjan Pucelj
Vsebina, prezentacije, utrinki: InLoCom 2013

Vsebinski del konference se je nadaljeval s predavanji na temo Razvoj ljudi v lokalnem okolju.

Izr. prof. dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta Antona Trstenjaka: Raziskava "Zdravo staranje in kakovostno sožitje" - osnova za razvoj Občine Ivančna Gorica : »Tema moje predstavitve je vprašanje staranja, v Evropi, v Sloveniji, v Ivančni Gorici v prihodnjih 40ih letih…kaj je možno narediti danes, da to ne bo zgodba, ki bo trepetala, ampak zgodba, ki bo vibrirala tudi takrat, ne samo danes…Evropa se danes sooča z demografskimi spremembami, ki so po svojem obsegu in teži brez primere. Čez 25 let bo v Sloveniji in vsej Evropi gotovo dvakrat več ljudi kot danes starih nad 60 let…na enega ki je danes star 60 in več let bosta gotovo dva…srednje generacije bo za tretjino oz. četrtino manj kot danes…«


dr. Jože Ramovš
Vir: Boštjan Pucelj
Amalija Kuder, članica občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi in predsednica odbora za medgeneracijsko sobivanje: Primer medgeneracijskega sobivanja: »Kot rečeno prihajam iz Občine Zagorje ob Savi…v naši občini smo na marsikaj ponosni…lahko pa rečem, da smo najbolj ponosni na naše ljudi. Zelo radi rečemo, da imamo prav zaradi naših ljudi več kot imajo veliki…naše ljudi cenimo in jim želimo dati največ kar je mogoče…vsem generacijam se trudimo dati čim več kar je potrebno za njihov razvoj…zato vsako leto v občinskem proračunu namenimo veliko denarja za programe, ki nam jih ne predpisuje nobena zakonodaja.«

 Amalija Kuder
Vir: Boštjan Pucelj

Mojca Štepic, vodja razvoja Centra za razvoj Litija: Model izobraževanja v Srcu Slovenije: Srce Slovenije ima sistemski model izobraževanja. Kaj pomeni sistemski: izredno celovit, izredno bogat, ki se v sami poslovni praksi tudi izjemno dobro obnese… v ta model je zajeta množica deležnikov, množica lokacij, množica vsebin… Model izhaja iz krovne strategije, iz osnovnih strateških dokumentov, ki jih poznamo na območju Srca Slovenije. Znotraj vseh teh dokumentov pa je neko osnovno poslanstvo, nek osnovni cilj, ki je zapisan tudi v poslanstvu Srca Slovenije in to je, da z vsemi sistemi in načini izobraževanja, ki jih izvajamo na tem območju dvigujemo ustvarjalni potencial prostora, predvsem pa kakovost bivanja za občane, za vse tukaj živeče in delujoče.«…»Vse načine izobraževanja, vse vsebine usposabljanja delamo zato, da krepimo samozavest tega prostora in samozavest posameznih ljudi, da se bolj tržno obnašajo, da predstavljajo njihove razvojne priložnosti in značilnosti, ki jih to območje nudi, da spodbujamo k aktivnemu delovanju prav vsakega posameznika, ki tu živi in da skupaj gradimo identiteto prostora in s tem tudi znamko Srca Slovenije.«

 Mojca Štepic
Vir: Boštjan Pucelj

Posebno dimenzijo konferenci je dodal še Lado Jakša s svojo izvirno glasbo in multimedijsko predstavitvijo, ki se je vpela v izvorne energije prostora in še dodatno pomagala udeležencem pri sprejemanju, dojemanju in preseganju podanih vsebin.
 
Lado Jakša
Vir: Boštjan Pucelj
S pomočjo Andreja A. Chiaiutte in Vesne Klemenčič pa so udeleženci poživili svoje telo in si vrnili dovolj energije, da so lahko na polno spremljali konferenco do konca.

Vir: Boštjan Pucelj
Matej Zupančič, direktor grafičnega studia Medianova: Pomen simbolike pri razvoju lokalne idenetitete: »Ko govorimo o simbolih na nek način govorimo o komunikacijah…komunikacija danes je eden največjih izzivov…živimo v svetu, v katerem vemo kam moramo priti…ampak se nekako ne razumemo najbolje… Simbol pomeni neko skupno točko različnih komunikacij.«…»Srce Slovenije je v resnici znamka oz. simbol, ki bi moral prikazovati neko trkalo…gre za simbolno raven trkanja na zavest, srčnost, na lokalno skupnost oziroma vseh deležnikov v skupnosti…v resnici skušajo motivirati lokalno skupnost in ljudi, da skozi svoje delo ustvarjajo pogoje za boljše življenje in participacijo.«…»Zanimivo je to, da simbol ni samo en znak, ki ga skreiramo…simbol je zelo relativen in zelo širok pojem…za nekoga je simbol lahko tudi sprehod skozi lokalno skupnost. Zato so velikokrat pomembne zgodbe v tej smeri, da se v lokalnih skupnostih gradi okolje, v katerem se ljudje dobro počutijo, tako okolje pa spodbudi ljudi, da le-to soustvarjajo.«

Matej Zupančič
Vir: Boštjan Pucelj
Matej Zupančič »InLoCom simbol: pomeni inovativna lokalna skupnost…ko smo kreirali ta simbol je skušal pokazati črko i (= inovativnost) po drugi strani hoče pokazati svetilnik (= inovativnost je pot v pristan našega življenja (ideje, sinergije, sobivanje v skladu z inovativnostjo)), sam simbol InLoCom pa lahko postane tudi inovativna lokalna komunikacija.«


Konferenca se je zaključila s predstavitvijo inovativnih projektov na nivoju lokalnih skupnosti.


Predstavitev inovativnih projektov 

Andrej Janko
Vir: Boštjan Pucelj
Andrej Janko, BTC d.d., projekt BTC City in ženski smučarski skoki: »Namen projekta je bil da bi skupaj s poslovnimi partnerji ustvarili uspešen projekt predvsem pa da bi ga dobro skomunicirali v javnosti, ne samo v Sloveniji ampak tudi v tujini…da bi ta šport doživel tisto spoštovanje, ki si ga zasluži in da bi pomagali lokalni skupnosti k oživitvi tradicije in novim virom zaslužka.«

Vera Beguš
Vir: Boštjan Pucelj

Vera Beguš, projekt Sprehod skozi preteklost vasi ob vodni učni poti: »V naši vasi smo želeli obnoviti korito. Predpogoj za pridobitev sredstev namenjenih obnovi vodnjakov pa je sodelovanje šole. Tako so otroci iz šole s pomočjo svojih staršev, starih staršev in krajanov začeli popisovati vse svoje vodne vire ter na tak način delali vodno učno pot, to pa smo začeli nadgrajevati s preteklostjo in zgodovino vasi. Tako je projekt rastel in postajal vse bogatejši ter se prelevil v trajnostni projekt oživitve kraja.«


Rupert Gole
Vir: Boštjan Pucelj
Rupert Gole, župan občine Šentrupert, projekt Dežela kozolcev - prvi muzej s kozolci na prostem na svetu: »Dežela kozolcev je projekt, ki je presegel vsa moja pričakovanja, ko sem štartal s to idejo znotraj občinske uprave, nismo imeli tako ambicioznih ciljev, kot so danes te učinki v širšem slovenskem, kot tudi mednarodnem prostoru. S tem projektom smo bili tudi na Zlatem kamnu razglašeni med tri najboljše dobre prakse v Sloveniji.... postaja pomemben navdih in potencial za razvoj kraja tudi na poslovnem nivoju.«

Jože Kos
Vir: Boštjan Pucelj
Jože Kos, projekt Abrahamov ključ Srca Slovenije: »Ideja o Abrahamovem ključu se je porodila, ko z ženo nisva vedela, kako praznovati Abrahama…v projekt smo vključili društva, različne odbore…saj brez te podpore ne bi bilo aktivnosti…V tem procesu smo prišli do novih znanj, spoznali smo veliko novih ljudi, iz vseh delov Slovenije…dobili smo tudi evropsko nagrado…to je bil dober izziv za naš kraj…za promocijo, da ljudje vidijo, da nekaj dobrega delamo. In kar je največ vredno, projekt živi naprej in se razvija z vsako novo generacijo.«

Miroslav Brinovec
Vir: Boštjan Pucelj
Miroslav Brinovec, projekt Oglarjenje v oglarski deželi: »Ta projekt se je izvajal na naši domačiji, s ciljem, da poveže celotno območje…tradicija oglarjenja je stara 85 let in se prenaša iz roda v rod. Bila je zamisel: zakaj samo prodaja oglja, mogoče je tukaj še dodana, neizkoriščena moč….in nato smo se lotili projekta. Zdaj je postal povezovalni projekt vseh aktivnosti v kraju in privablja številne obiskovalce.«

Katja Beck Kos in tim
Vir: Boštjan Pucelj

Katja Beck Kos, projekt Živa dvorišča Maribora: »Pred tremi leti smo pričeli odpirati vrata, ki se nahajajo v samem jedru mesta in za njimi se je skrivalo marsikaj…predvsem pa parkirišča in pa samevajoči prostori, ki so kar klicali po delu, po programu, po zabavi in druženju. In začeli smo z manjšimi akcijami v sodelovanju s prebivalci…organizirali smo od piknikov do različnih koncertov, razstav, predstav…vse v ožjem krogu z lokalno skupnostjo, s prebivalci, z lokalnimi podjetniki…Projekt živi in se razvija dalje.«

Konferenca je imela tudi močno mednarodno dimenzijo, saj so se je udeležili strokovnjaki s področja inovativnosti iz Nemčije, Francije, Italije, Litve, Irske, Romunije in Malte, ki jih je v Sloveniji v okviru mednarodnega projekta IN-EUR gostil Razvojni center Srca Slovenije ter kolegi iz hrvaške Istre, kar bo pomembno izhodišče za plodno sodelovanje tudi v prihodnje. In prav s tem se izvorna vibracija konference (povezovanje, sodelovanje, soustvarjanje) širi tudi preko meja Slovenije v širši evropski prostor.

Vesna Rusijan
Vir: Boštjan Pucelj
Vesna Rusijan, ravnateljica vrtca v Pazinu: »Želim vas pozdraviti v imenu srca Istre iz Pazina. Vse kar se je danes zgodilo na tej konferenci, je zame in za moje kolege iz Pazina pomembna izkušnja…udeležila sem se že mnogih konferenc, vendar je ta zagotovo posebna…na ostalih konferencah smo veliko govorili, veliko poslušali, pili kavo, kadili in dolgo jedli…na tej konferenci smo prav tako veliko govorili in poslušali o pomembnih informacijah, poleg tega pa smo uživali še v umetniških trenutkih…se sproščali…Presenečena sem nad energijo, ki je prišla v nas…Z vsako predstavitvijo sem pridobila nova znanja, o katerih bom veliko govorila, ko se vrnem domov…do danes sem simbol Srca Slovenije, doživljala kot srce, kot neko emocionalno mesto, vendar mi je od tega trenutka jasno, da je to mesto, ki premika meje in odpira vrata novim informacijam.«


Več utrinkov s konference – FOTOGALERIJA

Za zaključek še nekaj vtisov udeležencev konference:

Mojca Štepic, RCL d.o.o., organizatorka InLoCom natečaja: »Letošnja InLoCom konferenca je presenetila iz več vidikov: števila prispelih odličnih inovativnih projektov in udeležencev, njihove raznolikosti, številne mednarodne udeležbe ter izredno bogatega vsebinsko-kulturnega programa. Najpomembnejši pa so odzivi na izvedeno, ki kažejo na to, da se čez 2 leti zopet srečamo.«

Andrej Janko, BTC d.d., nagrajeni projekt: »Konferenca o inovativnih lokalnih skupnostih 2013 »Iz srca v svet« je v prijetnem vzdušju postregla s predstavitvijo zanimivih inovativnih praks in potencialov v Sloveniji. Priznanja, ki so bila podeljena inovativnim projektom pomenijo dodatno potrditev, da smo na pravi poti, vsekakor pa to predstavlja nov zagon in motiv za prihodnji razvoj novih inovativnih idej.«

Gašper Kleč, RCL d.o.o., udeleženec dogodka: »Meni so zelo všeč razne prebojne, inovativne zgodbe. Ker mislim, da je to ključ k nadaljnjem razvoju družbe, hkrati pa daje neko inspiracijo lokalnim prebivalcem, navdih in vizijo, da se lahko nekaj naredi, če imamo neko skupno voljo. Menim, da je potrebno še več delati na samih projektih, saj mislim, da jih v Sloveniji vseeno dosti najdemo, hkrati pa je treba delati tudi na temu, da bi večjemu številu ljudi te stvari približali v obliki takih srečanj, konferenc, kot jo imamo danes.«

Katja Beck Kos, nagrajeni projekt: »Zelo smo bili presenečeni nad nagrado ter hitro odzivnostjo komisije…Na konferenco sem prišla »z velikimi ušesi in na veliko odprtimi očmi«. Pozdravljam tudi vse tovrstne organizacije, saj se mi zdi, da Srce Slovenije nosi tisto dušo, ki jo je treba.«

Ivana Davidović, Agens engineering, udeleženka dogodka: »Konferenca se mi zdi zelo zanimiva, saj ponuja popolnoma drugačne poglede. Zaznavajo se premiki v prostoru…videti je, da je veliko prebojnih projektov že narejenih, številni pa so v fazi razvoja in prinašajo lepo bodočnost za Slovenijo in njeno okolje.«

Soorganizatorji konference (Razvojni center srca Slovenije, Vibacom, občina Ivančna Gorica, InCo gibanje, ocenjevalna komisija za InLoCom nagrade) se zavedamo pomena tovrstnih srečanj in smo počaščeni, da smo bili njen del. Hvala vsem lokalnim posameznikom in posameznicam, ki so konferenco operativno podprli. Njihova energija je vtkana v vse nove uvide, poglede, navdihe, ki se bodo, z veliko podporo ustvarjenega naboja, razvijale in bogatile v prihodnjih letih. Se vidimo na konferenci o inovativnih lokalnih skupnostih »InLoCom 2015”.

Šele, ko zavibrira lokalni nivo v duhu sodobnega časa, lahko govorimo o trajnostnem razvoju regije ali države. Naj se iskri!


Violeta in KajaZanimive povezave: 

Ni komentarjev: