ponedeljek, 6. maj 2013

Z intuicijo do inspiracije

Izkušnje zadnjih tednov so sooblikovale vsebino, ki jo predstavljamo v novem Aktualno 2.0. Upam, da vam bodo koristile:
 • ko boste sprejemali odločitve o svojih izobraževanjih in usposabljanjih,
 • ko boste dvomili v ideje, s katerimi se boste zjutraj zbudili, jih ujeli na sprehodu, ali jih začutili med pogovorom s poslovnimi partnerji,
 • ko bo vaš pogled drugačen od vsega kar ste slišali do takrat,
 • ko vam ne bo jasno, kaj drugim ni jasno.
V okviru Vibacomovih treningov in kasneje na Upravnem odboru InCo gibanja, smo povezali dolgoletne izkušnje s področja razvoja inovacijskih ekosistemov in izkušnje zadnjih dveh let s področja razumevanja in razvoja intuicije, v nov poslovni model: celosten model razvoja inovacije – 5I (inspiracija, ideja, invencija, inovacija, izboljšava) (Slika 0). Novi model pokaže na neposredno povezavo med nezavednim in zavednim delovanjem človeka, tako v procesu generiranja idej, odločanja, kot tudi trajnostnega inoviranja.


Vir: InCo gibanje, 2013
Ključna sporočila novega spoznanja so (Slika 1):
 • eden od možnih začetkov inovacijskega procesa je navdih (inspiracija), ki pride iz polja nezavednega (drugi lahko pride iz povsem racionalnega pristopa - analize),
 • naravno orodje človeka za povezavo z nezavednim je intuicija,
 • v posameznikovem polju nezavednega so vsa njegova pridobljena znanja, izkušnje, genetski spomin, impulzi trenutnega prostora, elementi kolektivne/planetarne/kozmične zavesti,
 • navdih je povezan s človekovo pripravljenostjo za drugačnost, za spremembo, za novo,
 • svojo odprtost za navdih lahko človek poveča s čiščenjem emocionalnih, duhovnih, energijskih in fizičnih blokad, z zavestnim povečevanjem senzibilnosti čutil, z razvojem polne prisotnosti v trenutku, v katerem se nahaja,
 • vsak korak inovacijskega procesa je hkrati tudi zanka, ki se dinamično vrača v vse prejšnje točke; vsak trenutek spremeni pogoje pod katerimi delujemo, se povezujemo, soustvarjamo, zato je ključno, da smo občutljivi na vse spremembe v nas in okoli nas in na osnovi njihovega vpliva dinamično prilagajamo naše aktivnosti.
Vir: InCo gibanje, 2013

Nadaljnji razvoj modela:

1. na nivoju človeka: področje, ki smo ga ozavestili še dodatno okrepi potrebo po celostnem razvoju posameznika na vseh šestih ravneh njegovega vpenjanja v prostor (Slika 2), njegovega razvoja odnosov z vsem kar človek je in z vsem kar je okoli njega. Pri tem bo poseben izziv uravnotežen razvoj vseh 6 ravni, razumevanje več dimenzionalnega delovanja človeka in razvijanje okolja za njegov razcvet s spoštovanjem potreb ostalih deležnikov prostora/planeta.


 2. na nivoju organizacij/skupnosti: enako velja tudi za organizacije/skupnosti, ki so samostojna bitja in se tudi sama vpenjajo na različnih ravneh v prostor v katerem delujejo. Kot za posameznike, tudi za organizacije velja, da imajo svoje nezavedno. Le-to vpliva na sprejemanje odločitev vseh, ki se v njih povezujejo. Vpliva na njihovo inspiracijo, generiranje idej in oblikovanje inovacij, ki se, ali pa tudi ne, pojavljajo v organizacijskih okoljih. Za uspešno generiranje idej in tržno manifestacijo inovacij je zato pomembno vzdrževanje propustnih in aktivnih organizacijskih odnosov, ki vplivajo na pojav navdiha/inspiracije v dobro organizacije (Slika 3).  Vse to pa je odprto povabilo k oblikovanju novih struktur, poslovnih pristopov in metod dela, ki bodo korak po koraku upoštevala in integrirala nova spoznanja o tem kdo smo in s čim vse smo povezani, na kaj vse imamo vpliv in kaj vse ima vpliv na nas. Posledično sooblikujemo kolektivno zavest – grupumovanje (star slovenski izraz za skupno zdravo pametovanje), ki nas vse dela močnejše.

3. na nivoju ostalih struktur: nova spoznanja samo še utrjujejo več dimenzionalno vpetost človeka, ne le v intimnem prostoru, ampak tudi v vseh prostorih v katerih se giblje, deluje, sobiva (na geografskih lokacijah, na nivoju države, plemena, interesne skupnosti, planeta). Značilnosti organizacije v odnosu do posameznika veljajo tudi za ta nivo (točka 2). Hkrati je potrebno dodatno izpostaviti povezave med strukturami samimi, ki med seboj ustvarjajo nove povezave in vpetosti. Vsaka struktura ima svoje zavedno in nezavedno polje preko katerega vstopa v odnos z ostalimi strukturami, posledično pa tudi s človekom (Slika 4).


Zakaj so spoznanja koristna za model trajnostnega inoviranja:

Za uspešen trajnostni razvoj inovacijskih ekosistemov so pomembne vsaj tri ključne stvari:
 • celosten pristop
 • dinamične strukture, ki zagotavljajo neprestano prilagajanje in ustvarjanje inovativnih prebojev na osnovi avtentičnosti, razumevanja potreb in ustvarjanja vrednosti v dobro deležnikov inovacijskega ekosistema in širše družbe
 • neprestan osebnostni razvoj ljudi, ki so-ustvarjajo v inovacijskem ekosistemu.
Pri iskanju tovrstnih rešitev nas samo racionalni nivo našega dojemanja pusti na cedilu. Ne zmore visoke stopnje kompleksnosti uvidov in odločanja, ki so potrebni za manifestacijo trajnostno vzdržnih in pozitivnih inovacij. Zato smo dobili priložnost, da prebudimo še eno dodatno orodje, ki nam je naravno dano – intuicijo. Z njeno pomočjo dopolnimo razumsko odločanje, ga obogatimo in našim dejanjem damo trajnostnejšo vrednost, in sicer,  preko poglobljenega dialoga na nivoju  posameznika ali grupumovanja na nivoju struktur.

Kje so navedena spoznanja koristna in neposredno uporabljiva:
 1. pri oblikovanju vizij razvoja (medstrukturno sodelovanje, participativni modeli)
 2. pri razvoju novih produktov, storitev, rešitev (razumevanje potreb in obnašanj, oblikovanje ponudbe, ki ustvarja vrednost za ciljni segment strank)
 3. pri oblikovanju marketinških strategij (vzpostavljanje odkritega, neposrednega stika s tržnimi nišami, razumevanje resničnih potreb, posredovanje informacij v obliki, ki jo tržna niša razume)
 4. pri oblikovanju timov (razumevanje več dimenzionalnosti posameznikov in iskanju zmagovalne kombinacije za katere odgovornost naj prevzame generator ideje oz. vodja projekta)
 5. pri vzpostavljanju odnosov z dobavitelji znanja, materiala, polizdelkov, ipd. (razumevanje skupnega poslanstva in tržnih potreb, ki jih nagovarjamo)
 6. pri oblikovanju lastne identitete in razumevanju neposrednih in posrednih posledic, ki jih s svojimi dejanji ustvarjamo na vseh ravneh svoje pojavnosti in vpetosti.

Na koncu naj še enkrat poudarim: intuicija je pomemben kanal, orodje za dostop do nezavednih informacij, ki skupaj z zavednimi pripeljejo do pravih odločitev. Nezavedne informacije hote ali nehote vplivajo na sprejemanje naših odločitev, na pojav inspiracije (navdiha, uvida), na celostno, sistemsko delovanje. Upam, da vam bodo spoznanja pomagala pri oblikovanju stabilnega in trajnostno naravnanega okolja ter koristnih inovacij. Včasih se lahko znajdemo v slepi ulici, včasih imamo občutek, da ničesar ne razumemo. A vse to so le dokazi, da se učimo in ko prebijemo prag frustracij, se odpre novo polje, v katerem lahko uspešno delujemo. Namen današnjega prispevka je bil osvetliti še eno dodatno dimenzijo pri iskanju odgovorov na številna vprašanja, ki se nam pojavljajo tako v zasebnem, poslovnem in družbenem življenju. Naj bodo koraki plodni, radostni, s težo in globino vpliva.
 
Oj, Violeta


Priporočamo ogled: 

Kako lahko sodelujemo 
Kje se lahko srečamo

Zanimivosti

Ni komentarjev: