petek, 3. oktober 2014

Odgovornost do prostora = samospoštovanje

V okviru konferenc in srečanj InCo gibanja je v povezavi z razvojem inovacijskih ekosistemov in inovacijske sposobnosti posameznikov in/ali skupin, prostor vedno igral zelo pomembno vlogo. Vsaj na subtilnem nivoju.  V okviru uradnih modelov manj. A tudi sodobna družba vse bolj razume pomen celostnega razvoja okolja v katerem ustvarjamo, kot celostnega razvoja posameznikov, ki soustvarjamo v inovacijskem procesu. Oba sta med seboj večplastno prepletena in drug drugega dopolnjujeta, vzpodbujata, in se v soodvisnosti razvijata. Današnja zgodba je zgodba skupine arhitekt, ki so se pogumno odpravile na potovanje v prostor. Pri tem je njihovo čudenje neizmerno, nalezljivo in ena sama učna pot. Naj navdahnejo tudi vas.

Slika: Kristina Dešman, Ana Struna Bregar, Lenka kavčič
Vir: Adriana Aleksić
Zakaj čutite tako veliko odgovornost do prostora?
Marsikdo se ne zaveda, kako močan vpliv ima grajeni prostor in arhitektura na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Zato je pomembno, da se zavedamo možnosti, ki nam jih prostor nudi za bolj kakovostno bivanje in delo. Me tri se veliko ukvarjamo s promocijo kakovostne arhitekture, vidimo veliko zanimivih projektov, ki ljudem izboljša bivalne in delovne pogoje. Vidimo torej veliko možnosti za druge ljudi in to jim želimo pokazati.
Arhitektki Ana Struna Bregar, Lenka Kavčič in magistra zgodovine arhitekture Kristina Dešman smo gonila sila projekta Odprte hiše Slovenije. Leta 2010 sva projekt zasnovali Ana in Kristina, leta 2013 se nama je pridružila še Lenka.  
Kakšno vlogo prostora vidite v inovacijskih ekosistemih?
Vsi ljudje, ne samo arhitekti, krajinski arhitekti in prostorski načrtovalci, oblikujemo prostor, hkrati pa prostor oblikuje nas. Zato je zelo pomembno, da vsi spoznamo raznolike možnosti, ki nam jih nudi.

Slika: Projekt Odprte hiše
Vir: Odprte hiše Slovenije
Ljudje imamo možnost preizkušati in primerjati različne tehnologije, računalnike, telefone, avtomobile, hrano…. in nam zato kriteriji rastejo. Arhitektura, ki pogosto predstavlja največjo investicijo v našem osebnem ali poslovnem življenju, pa običajno ne preizkušamo in primerjamo, zato nimamo razvitih visokih vrednostnih kriterijev.
Prostor je omejena dobrina in zato bi morali vsi z njim ravnati premišljeno in odgovorno!
Vrednotenje in kakovostno prostorsko ustvarjanje sta povezana s pridobivanjem prostorskih znanj in izkušenj. Pri arhitekturi ne gre samo za pomembne stavbe, ki so jih zasnovali priznani arhitekti, temveč tudi za oblike in prostore, ki določajo naše vsakodnevno okolje in torej vplivajo na naše bivanje. Zato morata dobra arhitektura in kakovostni, zlasti javni, grajeni prostor  veljati za temeljno človekovo pravico.

Arhitektura presega tisto, kar vidimo z očmi, in je ni mogoče popolnoma razumeti, če jo omejimo le na vizualne znake. Vsakdo doživlja isti prostor drugače, kar je odvisno od njegovih izkušenj, izobrazbe, interesov in  razpoloženja v danem trenutku. Poleg tega lahko ista oseba isti prostor izkuša drugače ob različnih dnevih in razpoloženjih, zato je doživljanje prostora običajno edinstveno.
ODPRTE HIŠE SLOVENIJE 2014 - OHS
3. – 5. OKTOBER 2014Največji arhitekturni festival v Sloveniji,
ko svoja vrata odpre več kot 100 kakovostnih sodobnih objektov.
Največji spletni vodnik sodobne kakovostne slovenske arhitekture. www.odprtehiseslovenije.org
Ali lahko vpliv prostora na človeka, na razvoj družbe tudi zmerimo?
Poleg doživljanja in vrednotenja prostora na podlagi čutov pa kakovost prostora danes vrednotimo tudi s številnimi merljivimi kazalci za trajnostno gradnjo, to so ekološka kakovost (varstvo naravnih virov in varstvo ekosistema), ekonomsko kakovost (optimizacija stroškov življenjskega cikla stavbe, povečanje produktivnosti virov, ohranjanje kapitala in vrednosti stavbe), družbeno-kulturološko kakovost (zagotavljanje funkcionalnosti, zagotavljanje kakovosti oblikovanja in varstvo zdravja, varnosti in ugodja), tehnično kakovost (stabilnost stavbe – statika, potres, protipožarna, zvočna in toplotna zaščita stavbe, zaščita stavbe in delov stavbe pred vlago, odpornost stavbe pred vplivi okolja, vprašanje čiščenja in vzdrževanja ter možnosti razgradnje stavbe), procesno kakovost (kakovost postopka načrtovanja, kakovost izvedbe gradnje in kakovost priprav na obratovanje).
Obstajajo številni merljivi kazalniki, določeni s standardi, ki so v tujini že zelo uveljavljeni (LEED, DGNB, OGNI…). V Sloveniji še nimamo predpisanih kazalnikov, vendar se kažejo prizadevanja po vzoru Nemčije in Avstrije.
Odprte hiše: NAJVEČJI SPLETNI PORTAL KAKOVOSTNE SLOVENSKE SODOBNE ARHITEKTURE
Odprte hiše Slovenije so del mednarodne mreže OpenHouseWorldWide, ki se je začela leta 1992 v Londonu in danes deluje v 23 mestih po celem svetu. OHS so v petih letih zrasle v največji spletni portal kakovostne slovenske sodobne arhitekture.
Projekt je bil leta 2012 nagrajen z najvišjim strokovnim priznanjem Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture.
Kako se projekt Odprte hiše vmešča v slovenski prostor, kako na njega vpliva?
Poslanstvo mednarodnega projekta Odprte hiše je nuditi možnost osebnega doživetja kakovostno oblikovanih prostorskih rešitev. S tem spodbujamo praktično izkušnjo v prostoru in možnost primerjave med različnimi rešitvami, saj edino skozi primerjavo, si človek lahko oblikujejo objektivno in subjektivno mnenje. 
Odprte hiše Slovenije želijo podirati ovire za načrtovanje in navdihniti ljudi ter institucije, da bi zahtevali bolj kakovostno oblikovanje prostorov.
Odprte hiše Slovenije krepijo dialog med različnimi strokovnjaki in naročniki. S tem spodbujamo pozitivne odločitve za trajnostni prostorski razvoj in trajnostno gradnjo objektov. Želimo vrniti ugled našemu gradbenemu sektorju in dvigniti ozaveščenost o pomenu dobrega oblikovanja prostora v najširši družbi. Z akcijo spodbujamo načrtovalsko stroko, strokovnjake v industriji, politike, gospodarstvo in širšo javnost – vključno z mladostniki, ki predstavljajo prihodnje naročnike – k bolj učinkovitemu dialogu na področju gradnje objektov in urejanja prostora.

Slika: Projekt Odprte hiše
Vir: Odprte hiše Slovenije
Zakaj festival?
Cilj festivala OHS je, da je v vsaki regiji odprtih vsaj nekaj zanimivih objektov in spremljevalnih dogodkov. S pobudo želimo omogočiti ljudem praktično izkušnjo v dobri arhitekturi. Posledično pa želimo, da bi imeli v Sloveniji čim več dobre arhitekture in izboljšano kakovost bivanja.

V partnerstvu z ZRMK posebej izpostavljamo energetsko učinkovite objekte – skoraj nič energijske objekte, ki imajo v programu posebno oznako. www.0energijskehise.si.
OHS festival odpira vrata več kot 100 objektov kakovostne sodobne arhitekture, izbranih javnih objektov, ki javnosti načeloma niso dostopni, a so pomembni z vidika kulturne dediščine, ali pa predstavljajo pomembne objekte za delovanje družbe. 
V posebnem sklopu izpostavljamo tudi turistične objekte, ki ponujajo zanimivo arhitekturo izkušnjo tekom celega leta.

Zakaj vstopati v osebni prostor ljudi, v njihove domove?
Tu gre za entuziazem lastnikov, ki so pripravljeni deliti z drugimi svojo dobro prostorsko izkušnjo z drugimi. Ko se enkrat zavedaš vrednotenja kakovostnih prostorov in arhitekture, resnično želiš to deliti. Od obiskovalcev beležimo veliko arhitektov, ki si nabirajo izkušnje. Naš cilj pa je, da si bi stavbe ogledalo vedno več zainteresirane javnosti in investitorjev, ki bi se posledično začeli odločati za bolj kakovostno arhitekturo, tako javno, kot zasebno, to se na srečo dogaja.

Slika: Projekt Odprte hiše
Vir: Odprte hiše Slovenije
V življenju ljudje v povprečju vstopijo v  največ deset zasebnih hiš (staršev, sorodnikov, sosedov, prijateljev). Če pogledamo povprečno slovensko arhitekturo, lahko rečemo, da na obiskih nimajo možnosti doživeti kakovostnih bivalnih prostorov. Ker torej ne poznajo boljših možnosti, se torej v času lastnega odločanja o posegih v prostor, ne morejo odločati o drugačnih rešitvah, gradijo tako kot so navajeni. Možnost ogleda zanimivih prostorskih rešitev pa jim lahko »odpre oči«.  Objekti OHS so na ogled z vodenjem arhitektov, lastnikov in upraviteljev objektov, zato predstavlja dogodek visoko strokovno raven in je vedno zelo sproščen.

Kaj je botrovalo naslovu osrednjega dogodka?
Letošnji osrednji dogodek OHS bo predstavljala razstava z naslovom INGORANCA = TEMA = OVIRA  v Galeriji Kresija v Ljubljani, ki bo na ogled od 3.-17.10.2014 v Galeriji Kresija v Ljubljani.

Želimo doseči, da javna kakovostna in inkluzivno oblikovana arhitektura ni luksuz, temveč temeljna pravica vseh nas!
Vprašamo se lahko:Je javni grajeni prostor dostopen vsem ljudem? 

Smo v grajenem prostoru enakopravni?

Je kakovostna in vključujoča arhitektura res luksuz?
Vsa javna arhitektura bi morala biti kakovostno oblikovana za vse ljudi.
Razstava izpostavlja možnosti in potenciale, kako lahko arhitektura grajenega prostora in oblikovanje izboljšata življenje vsakemu posamezniku in ponudita možnosti za bolj kohezivno, trajnostno, vključujočo in humano družbo.

Kam se razvija slovenska arhitektura?
Toliko slabih rešitev, kot se jih je v Sloveniji zgradilo v zadnjih petnajstih letih, se verjetno, upamo, ne bo nikoli več. Zato pravimo, da je recesija prišla prepozno. Prostor je oblikoval kapital in ne razum, spoštovanje človeka in narave.

V tem času pa se je zgradilo tudi veliko kakovostnih rešitev, kar želimo z Odprtimi hišami Slovenije tudi pokazati. S tem želimo prenašati znanja, ki se v tem času, ko se ne gradi veliko izgubljajo. Je pa sedaj čas, da se naučimo pravilnega vrednotenja arhitekture in grajenega prostora, da bodo naše odločitve v prihodnosti boljše, da bomo zgradili boljši prostor za naše otroke.

Hvala! Naj se razvija naše spoštovanje do vsega kar nas sooblikuje in usmerja naše odločitve.

Violeta

Ni komentarjev: