četrtek, 18. december 2008

Celostni osebnostni razvoj posameznika

Posel smo ljudje. Verjamemo, da se podjetje lahko razvija le tako hitro, kot se razvija vsak posameznik znotraj njega. Zato postaja celostni osebnostni razvoj posameznika eden ključnih vzvodov za trajnostni razvoj podjetij.
V Vibacomu se s preučevanjem različnih metod in orodij osebnostnega razvoja soočamo že od naših začetkov in preizkušena orodja pogosto tudi prenašamo našim strankam in partnerjem.
Naj vam ob koncu leta kot spodbudo ponudimo del naših izkušenj z osebnostnim razvojem. Direktorica Vibacoma, Violeta Bulc, je v zadnjih treh letih intenzivno sodelovala v mednarodnih programih za celostni holistični razvoj posameznika. Pred tednom dni je pridobila certifikata za "firewalk" in "breathwork" inštruktorja na mednarodni šoli Sundoor, novembra pa je uspešno diplomirala iz šamanskih tehnik v okviru 2-letnega programa, ki ga je opravljala v okrilju holističnega centra Lendrick Lodge na Škotskem. Hkrati vseskozi vlaga v osebnostni razvoj svojih zaposlenih.
Njen pogled vam ponujamo v naslednjem intervjuju.

Kaj je zate celostni osebnostni razvoj posameznika?
Celostni osebnostni razvoj je sistematičen in uravnotežen razvoj posameznika na vseh petih dimenzijah človeškega kapitala. Se pravi, da vključuje fizični, intelektualni, čustveni in duhovni nivo kot tudi socialni (odnosni) nivo. Fizični kapital razvijaš z gibanjem, negovanjem svojega telesa, intelektualni nivo z nadgrajevanjem svojega znanja, izobraževanjem in njegovo aktivno uporabo. Duhovni in čustveni nivo gojiš tako, da okrepiš sposobnost zavestne uporabe notranje energije in hkrati poskrbiš za sprotno čiščenje emocionalnih blokad, frustracij, negativnih izkušenj in vsega tistega, kar ti ne služi več, kar ne potrebuješ več za nadaljnjo rast.
Hoja po žerjavici, Sundoor Certification TrainingSierra Nevada, december 2008
 (Vir: udeleženci)

Zakaj je celostni osebnostni razvoj pomemben za podjetja?
Verjamem, da se podjetje lahko razvija le tako hitro, kot se razvijajo ljudje, ki ga sestavljajo. Uspeh tima in učinkovitost njegovih rešitev je odvisna od stopnje razvoja človeškega kapitala članov tima. Timi, ki so zgrajeni iz stabilnih, celostno razvitih posameznikov, zaradi svoje širine in svobode razmišljanja vidijo dlje, njihove rešitve pa imajo že v svojem bistvu vgrajene vzvode dolgoročne stabilne rasti in inovativnosti. Seveda se celosten razvoj, ki ga doživljamo v poslovnem okolju prenaša tudi izven podjetja, v družino in širše družbeno okolje.

Koliko pa je v slovenskem gospodarskem prostoru ozaveščena potreba po razvoju posameznika?
V preteklosti so podjetja veliko vlagala v razvoj timske kulture, ki je bila v delovnih okoljih redko prisotna. Znanje je za vlogo generatorja dodane vrednosti potrebovalo okolja, kjer se je izmenjavalo, plemenitilo in vgrajevalo v rešitve. 
Zato je bila struktura tima idealna, hkrati pa je filozofija tima omogočila hitrejši prehod iz strogih hierarhij vodenja v sploščene hierarhične organizacijske strukture. S prehodom v misleča podjetja in uveljavitvijo inovativnosti kot ključnim vzvodom za generiranje dodane vrednosti, pa smo začeli vse bolj ugotavljati, da se je treba vrniti nazaj k posamezniku, njegovemu celostnemu razvoju, saj je veriga samo tako močna, kot so močni posamezni členi v njej. Tako v naprednih podjetniških okoljih v Sloveniji lastniki in vodstva vse pogosteje vlagajo v razvoj ključnih in perspektivnih kadrov, kar vključuje tudi celostni razvoj izbranih posameznikov. Na primer, z uvajanjem poslovnih trenerjev, zahtevnejših oblik tim-buildinga, avtogenimi treningi, vnašanjem elementov joge v delovni proces, priporočljivo literaturo, ki je vezana na razvoj duhovnega in emocionalnega kapitala, alternativnimi izobraževanji...

Ukrivljanje jeklenih palic, Sundoor Certification TrainingSierra Nevada, december 2008
 (Vir: udeleženci)

Veliko govoriš o (notranji) stabilnosti, kako jo lahko posameznik sploh doseže?
Pri tem lahko govorimo o štirih ključnih elementih: vzpostavitev notranjega miru, ki je pogoj za učinkovito prilagajanje in odzivnost; usmerjanje interne moči v začrtane cilje in prioritete; čiščenje notranjih blokad, ovir, frustracij ali negativnih izkušenj; sposobnost aktivnega komuniciranja in vzpostavljanja kakovostnih odnosov.

Kako do tega pridemo, katere tehnike poznaš osebno?
Učinkovito orodja, ki jih osebno poznam, in sem jih izkusila, so najrazličnejše oblike joge, avtogeni treningi, meditacija, borilne veščine, aktivno dihanje, nevrolingvistično programiranje, hoja po steklu, hoja po žerjavici. Zanimiva je npr. zgodba z otoka Fiji, kjer otroci na prehodu iz mladosti v zrelostno dobo ozavestijo svoje poslanstvo in vizijo s koncentracijo moči z lomljenjem puščic v vratnem delu telesa. Ali pa hoja po žerjavici, ki na vseh kontinentih sveta že tisočletja pomaga ljudem pri vgrajevanju notranje moči in usmerjenem delovanju.

Veliko govoriš o tradicionalnih, starih tehnikah. Kako si prišla do njih, katere uporabljaš?
Glede na to, da razvoj posameznika postaja vse bolj ključen pri uspešnem razvoju podjetij, in da je Vibacomova ključna dejavnost pomoč podjetjem pri ustvarjanju strategij trajnostnega razvoja in inovativnih prebojev, sem začela iskati formalne oblike šolanja, kjer bi se lahko s temi tehnikami seznanili na profesionalni način in jih potem profesionalno vpeljali v naše delo s strankami. Uspešno zaključena Akademija Tae-Kwan-Do-ja in Hap-Ki-Doja mi je pred leti odprla svet sistematičnega razvoja notranje energije človeka. V zadnjem času pa opažam, da se vse več globalnih korporacij (Microsoft, American Express, U-Haul International, Alcon Laboratories Inc., Hamsa Institute,...) poslužuje starodavnih tehnik, ki izvirajo iz šamanstva, ljudske tradicije in terapevtskih izkušenj, za razvoj uspešnih posameznikov in timov. Zato sem se še sama podala na to pot in v zadnjem četrtletju uspešno pridobila certifikat za aktivno dihanje (breathwork) in hojo po žerjavici (firewalk) v okviru mednarodne šole za transosebno izobraževanje Sundoor, in hkrati zaključila 2- letno šolanje na šamanski akademiji v okrilju holističnega centra Lendrick Lodge na Škotskem.

Hoja po steklu, Sundoor Certification Training, Sierra Nevada, december 2008
 (Vir: udeleženci)

Pri tem pridobivanju starodavnih znanj in učinkovitem prepletanju teh z izkušnjami sodobnega sveta smo tudi v Vibacomu okrepili naše razvojno bazo za pripravo orodij za razvoj ozaveščenih okolij, ki postaja vse bolj aktualna, še zlasti za današnje razmere na globalnih trgih. Mislim, da bomo ta znanja, orodja in tehnike v kratkem ponudili tudi trgu v obliki delavnic za celostni osebnostni razvoj in holistične time.

Ali to uporabljaš tudi v svojem podjetju, pri svojih zaposlenih?
Vibacom tim ta orodja že od začetka sistematično uporablja in pridobiva pomembne izkušnje za njihovo uporabo v poslovanju.Tako imajo vsi zaposleni na Vibacomu možnost uporabe osebnega trenerja za celostni razvoj, redno izvajamo celostne tim-building programe, ki vključujejo vse omenjene tehnike. Slednje se še posebej odraža v višji stopnji samozavesti zaposlenih, generiranju večjega števila idej in sposobnosti zaključevanja dogovorjenih aktivnostih s pričakovanimi rezultati. Pri zaposlenih se opaža tudi napredek v njihovi aktivni vlogi v lokalni skupnosti.

Vibacom tim na tim-buildingu v Podljubelju, september 2002
(Vir: Vibacom)

To je Vibacomov pogled. Upamo, da je sprožil razmišljanja tudi pri vas.

Naj izzivi, ki jih prinaša leto 2009, preko krepitve celostnega razvoja nas samih, postanejo priložnosti!

Ni komentarjev: