sreda, 26. november 2008

Vibacomov pogled na (finančno) krizo

Kriza je ali ni? Smo na robu recesije ali že v njej? Ali so to sploh potrebna vprašanja? Dejstvo je, da so se pogoji poslovanja na trgu spremenili. Da prostor in čas ponujata priložnost za razmislek o smiselnosti našega načina dela in našega razumevanja trgov, v katerih nastopamo. Razumemo, da je potrebno oceniti svojo moč in vpetost, in se odločati za hitre korake v luči trajnostnega razvoja.

O
izzivih (težavah in priložnostih), ki jih ponuja leto 2008, in na katere se bomo v letu 2009 odzivali, si lahko preberete v intervjuju z direktorico podjetja Vibacom, mag. Violeto Bulc. To je njen pogled.

VIBACOM: Kdaj o krizi sploh lahko govorimo?
VB: O krizi govorimo, kadar se pojavi občutno neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem enega ali več temeljnih kapitalov potrebnih za razvoj: materialnega (surovine), finančnega, človeškega, ali socialnega. Danes lahko govorimo, da delujemo v času pomanjkanja razvojno usmerjenega finančnega kapitala in celostnega človeškega kapitala, ali kot je izjavila direktorica Adrie Mobil, Sonja Gole: "/.../Če na krizo pogledamo širše, ugotovimo, da je finančni sistem popolnoma zatajil" (Dnevnik, 18.10.2008), oziroma direktorica Trima, Tatjana Fink, "Trenutno najbolj primanjkuje kompetentnih ljudi za krizne razmere, ki so se sposobni hitro misliti, se hitro odločati in hitro delovati."

VIBACOM: Kaj so značilnosti (gospodarske) krize?
VB: Na eni strani so to: porušena ravnovesja na trgu, odsotnost enega ali več razvojnih kapitalov, dramatični padci naročil v (več) členih vrednostne verige, padec zaupanja potrošnikov (padec kupnega interesa) in postopen prenos krize na celotno vrednostno verigo, vertikalno in horizontalno. Potem so tu še panika, strah, negotovost, odpuščanja. Na drugi strani so to nove priložnosti.

Violeta Bulc, Mojca Štepic, Estera Lah (Vir: Vibacom)

VIBACOM: Kje se v času krize skrivajo nove poslovne priložnosti?
VB: Zgodovina nas uči, da je to najpogosteje v redefiniciji trga, novih poslovnih partnerstvih, novi definiciji vrednostne verige, medbranžnih povezavah, novih tehnologijah in produktih.

VIBACOM: Katera so po tvojem mnenju temeljna področja, ki jih morajo upravljati managerji v kriznih časih in zakaj?
VB: Inovativnost, evolucija, mreženje (poslovne in socialne mreže), ljudje, komunikacija in tehnološki preboji.

VIBACOM: Kakšno naj bo obnašanje managerjev kriznih pogojih poslovanja?
VB: Najslabše je na paniko odreagirati s paniko. Manager naj pomaga vzpostaviti mir in fokus. Pri tem je pomembno ves čas uravnoteženo upravljati in razvijati 2 vidika: kratkotočnega in dolgoročnega.

VIBACOM: Kaj je vsebina kratkoročnega vidika?
VB: Prvi pomemben korak na tej poti je odkrita komunikacija o stanju in posledicah krize na podjetje. Drugi korak so jasno opredeljeni cilji in čim bolj transparenta odgovornost. Tretji korak je resnično angažiranje vsake posameznice/ka v iskanju poti do teh ciljev ter v odkrivanju novih priložnosti. Četrti korak je zagotovitev čim hitrejšega procesa odločanja o učinkovitosti idej in manifestaciji izbranega.

VIBACOM: Kaj pa kratkotočni vsebinski poudarki?
VB: Čim več sil usmeriti na trg, v odnose s strankami in poslovnimi partnerji, v odnose z zaposlenimi in konsolidacijo notranjih moči.

VIBACOM: In dolgoročni vidik?
VB: Prvo pomembno področje je zagotoviti nemoten razvoj elemetov trajnostnega razvoja: inovativnost, človeški kapital, socialne mreže, družbena odgovornost. Drugo pomembno področje je zagotovitev manjše geografske odvisnosti - porazdelitev geografskega rizika in zagotovitev skupnega interesa za iskanje novih razvojnih usmeritev (npr: 30% lokalna vpetost, 30% regionalna in 30% globalna, 10% drzni posamezniki). Tretje področje je sistematičen razvoj izbranih segmentov strank, ki opazijo, cenijo in plačajo naše ključne sposobnosti. In četrto področje je neprestana integracija novih tehnoloških rešitev v naš poslovni vsakdan. Za uspeh kratkoročnega in dolgoročnega vidika pa je ključen uspešen dialog med nosilci/deležniki.

VIBACOM: Ali naj manager odpušča?
VB: Vsaka kriza je tudi priložnost za prevetritev zaposlenih. Odpuščajte tiste, ki ne sodelujejo aktivno, katerih poslanstvo in vrednote niso v skladu s tistimi, ki jih ima podjetje, ki niso del ključnih sposobnosti podjetja, katerih energije so usmerjene drugam.

Estera Lah in Violeta Bulc (Vir: Vibacom)

VIBACOM: Česa smo se v tej krizi naučili?
VB: Kako zelo smo vpeti na nivoju globalnega gospodarstva eden v drugega. Kako pomembna je vpetost v čim bolj razvejane mreže, tako pri strankah kot dobaviteljih, ki pomagajo kompenzirati ekstremna nihanja. Da svoboda v gospodarskih in družbenih tokovih, v rokah neodgovornih in nemoralnih ljudi, ogroža celotno človeštvo. Z drugimi besedami, da moramo veliko več vlagati v razvoj emocionalne, duhovne in socialne dimenzije človeka in ne le intelektualne in fizične (materialne in finančne).

VIBACOM: S kakšnimi izzivi se v času krize soočate svetovalci?
VB: Razumeti svoje stranke in jim biti pravi partner na pravem nivoju v pravem trenutku z dovolj drugačnimi pogledi, ki vodijo do (inovativnih) prebojev in pravih rešitev.

VIBACOM: Kaj konkretno Vibacom
v teh razmerah ponuja svojim strankam in partnerjem?
VB: Kot novoletno darilo Vibacom bralcem publikacije Aktualno 2.0 ponuja brezplačno udeležbo na posebni delavnici z naslovom Poslovni prijemi v času (finančne) krize, ki jo organizira v sodelovanju s SIQ Izobraževanjem v sredo, 7.1.2009, od 13. do 16. ure. Več o delavnici.
VIBACOM: In še zaključna misel?
VB: Potrebno se je povezovati, sodelovati bolj kot kdajkoli do sedaj. In to ne le gospodarstveniki med seboj, ampak tudi vse ostele družbene strukture: politične, socialne, umetniške, znanstvene, mediji. Vsakdo šteje, zato so nujne tudi močne medgeneracijske povezave. Modrost se mora srečati z mladostno drznostjo, ustaljeno z nemogočim. Moč je v mreži. Bolj bomo vpeti, bolj bomo svobodni, bolj bomo modri in mirni. Kdor zna naj deli in uči, saj je nejegov/njen prebojih nastal kot posledica kolektivne zavesti prostora in časa in je del skupnega dobrega.

VIBACOM: Hvala!

Ni komentarjev: