ponedeljek, 6. april 2009

Ujeti nove vibracije podjetja v novi celostni grafični podobi

Pred vsemi nami so novi časi, ki bodo predvsem drugačni v odnosu do posameznika, družbe in okolja kot celote. Vsako podjetje je živ organizem in zato se vsako podjetje na spremembe odziva drugače in na svoj način preverja svoje vrednote in vizijo, postavlja nove cilje in strategije, upravlja odnose in komunicira. Notranje in zunanje spremembe podjetja se kažejo na različne načine, tisti, ki jih pravočasno ozavestijo, pa jih tudi proaktivno komunicirajo v javnost. Kakšno vlogo v tem igra nova celostna grafična podoba - logotip in vizualna gradiva podjetja? Kako ujeti spremembe podjetja, njihovo energijo v besede in nov logotip?

O tem smo govorili z Mitjo Tuškejem, strateškim menedžerjem Formitasa, agencije za integrirane in digitalne komunikacije, ki je uspela ujeti nove vibracije podjetja Vibacom v prenovljeni celostni podobi. Tu je njihova zgodba.

VB: Kdo je Formitas tim (ali uradno Formitas BBDO & Pleon)?
MT: Po osebnosti smo najbolj podobni belolasemu mladeniču. Ta podoba pomeni, da v podjetju združujemo znanja in izkušnje modreca ter iskrivost in sproščenost mladosti. Tako tudi delujemo in se obnašamo. Dvajsetletne izkušnje nadgrajujemo z neugnanostjo, zvedavostjo in drugačnim pogledom na svet, ki ga prinaša pretežno mlada ekipa. Ko to prepletemo v delovni utrip in medsebojne odnose, ni nič čudnega, če skorajšnji petdesetletniki – glede na ustaljene družbene norme – počnejo »neumnosti« in petindvajsetletniki sami popolnoma zrelo, suvereno in odgovorno izpeljejo predstavitev projekta pri naročniku, kjer požanjejo aplavz na odprti sceni.
Če bi poskušali opredeliti organizacijsko kulturo Formitasa, nas najbolje opiše kultura klana. Poudarjeno medsebojno sodelovanje, soodvisnost posameznika od celote, predanost projektom, srčnost ter želja po ustvarjanju in znanju, vse to so naše skupne vrednote.
Sicer pa nas je devetintrideset, ukvarjamo se s tržnimi znamkami in njihovimi integriranimi komunikacijami, kar pomeni, da smo razdeljeni na več delovnih področij od strateškega upravljanja znamk do kreiranja vsega kar sodi na področje komunikacij, medijskega načrtovanja, odnosov z javnostmi, digitalnega sveta, dogodkov ...
VB: Kaj so vaše ključne sposobnosti?
MT: Smo med seboj povezana skupina strokovnjakov, ki celovito obvlada vsa področja pomembna za tržno znamko, kar je danes v svetu redkost. Optimalno obvladovanje tržnih okolij znamk v skladu s tem, kaj znamke so in kaj v nekem ciljnem tržnem okolju pomenijo, prepoznavanje ali ustvarjanje pravega jedra znamke in potem ustrezno soupravljanje v spreminjajočih se tržnih razmerah, trajnostna ustvarjalnost in inovativnost v komunikacijskih pristopih – to so naše ključne sposobnosti.

Mitja Tuškej
(Vir: Lidija Mataja)

VB: Zakaj se podjetja sploh odločajo za preoblikovanje celostne podobe?
MT: Preprosto, ker so pametna ... Celostna podoba je komunikacijska mati podjetja. Odraža vizijo podjetja, njegovo poslanstvo, ključne značilnosti, vrednote in ne nazadnje tudi osebnost podjetja. In vse to sporoča vsem deležnikom podjetja, ciljnim javnostim, uporabnikom njegovih storitev, izdelkov ... Celostna podoba zelo preprosto govori o tem, kakšno je podjetje.
Ker podjetja, torej korporativne znamke, delujejo v tržnem okolju, ki je popolnoma dinamično, se spreminja ves čas, spreminjajo se podjetja, spreminjajo se konkurenti, spreminja se tehnologija, spreminjajo se potrošniki, spreminjajo se družbe, spreminjajo se trendi. Vse to vpliva na pozicijo podjetja v konkurenčnem okolju. Pozicijo mu določajo njegove značilnosti, vrednote, ki ga vodijo in njegova osebnost. In te se spreminjajo. Te spremembe se morajo odražati tudi v komunikacijah podjetja, in ker je sistem celostne grafične podobe komunikacijska mati, je logično in pravilno, da se spreminja in prilagaja bistvu podjetja in njegovemu jedru. Celostna podoba kot pomemben del identitetnega sistema podjetja pošilja ciljnim javnostim podjetja pomembna sporočila.

VB: Kako vi pristopite k preobrazbi celostne podobe podjetja? Kaj je za vas ključno v odnosu do stranke in kaj do materije (v tem primeru podjetja)?
MT: Osnova za preobrazbo podobe in vseh komunikacij podjetja ali znamke leži v percepciji, v zaznavanju znamke na konkurenčnem trgu na eni strani in v viziji, poslanstvu in ciljih podjetja. Vedno gre za iskanje pravega razmerja med tem, kaj je bilo podjetje ali znamka včeraj, kaj je danes in kaj bo jutri. Pri opredeljevanju te situacije je ključno predvsem to, kako razmišljajo v podjetju in kako to podjetje vidijo njegovi partnerji. Kot sem omenil že prej, gre za zavedanje, kaj so ključne značilnosti podjetja, katere se njegove temeljne vrednote in kakšna je osebnost podjetja. V teh elementih, v njihovi medsebojni usklajenosti, se razjasni bistvo podjetja, njegova temeljna moč, njegovo jedro, njegov temeljni ključ, ki pelje podjetje naprej v prihodnost. Torej gre za preplet odnosov, sposobnosti in dejavnosti in načinov, ki jih podjetje s svojim notranjim ustrojem daje svojim strankam. Te elemente potem v fazi kreativnega procesa izrazimo z grafičnimi elementi: s podobo znaka, z uporabljenimi tipografijami, z barvnim sistemom in sistemsko urejenimi postavitvami.


Formitas tim na malo drugačen način (umetniška slika, ki sloni v Formitasovih sprejemnih prostorih)
(Vir: Formitas)

VB: Pa poglejmo konkretni primer: kako ste začutili Vibacom preden ste se lotili celostne podobe?
MT: Ker z Vibacomom že dolgo sodelujemo in se dobro poznamo, sem imel kot strateg nekoliko lažje delo. Imel sem že večino odgovorov, ki se nanašajo na vse tiste elemente, o katerih sem govoril prej. Slika podjetja je bila jasna, Vibacom ima jasno vizijo in vrednote, zato ni bilo težko zapisati bistvo. Nekaj pogovorov, klepet ali dva v podjetju, klepet ali dva z »zunanjim svetom« ti ponavadi le potrdita razmišljanje o bistvu podjetja, do katerega si prišel v svojem timu. In pri prenovi Vibacomove podobe je bilo tako. Formitas-Vibacomov tim je bilo kar nekaj ljudi. Avtorici nove celostne podobe sta oblikovalka Petra Matijevič in umetniška direktorica Deidra Jovanović v sodelovanju s kreativno direktorico Ano Ivandič. Poleg mene v ekipi sodelujeta še Valerija Križnik in Tilen Žagar.
Sicer pa: devet let (medsebojnega) spremljanja ti da ogromno. V fazi osredotočenega razmišljanja o jedru Vibacoma se je ekipi zapisala misel, ki smo jo prenesli v novo obliko: »Dobre energije so v nas in povsod okoli nas, le začutiti jih moramo in se prepustiti toku, da nas odpeljejo tja, kjer se odpre vedno nova pot.« To je – preprosto – Vibacom. Verjamem, da ni partnerja Vibacoma, ki bi lahko temu stavku oporekal in vem, da vsi v Vibacomu čutijo tako.

Evolucija Vibacomovega logotipa
(Vir: Formitas)

VB: Kako ste razvijali novi logotip in kateri elementi so zajeti v novi podobi?
MT: Hm ... jedro Vibacoma smo »narisali«. Statičnost prejšnjega logotipa smo spravili v gibanje in mu dodali energijo. Ker je potrebno energije začutiti, smo oblikovali več energij, vseh sedem temeljnih energetskih nivojev v različnih oblikah in v njihovih barvah, glede na tok trenutka, tok podjetja, tok prihodnosti. V svobodi, da slediš tisti poti, ki je v različnih situacijah za tvoje podjetje najbolj optimalna. Vse energije združene v Vibacomu, kjer vsak člen Vibacoma v vsakem trenutku sam sledi energiji trenutka in energiji podjetja, za katerega dela.

VB: Ali je sploh modro razviti nov logotip v času t.i. krize?
MT: Izhajajoč iz tega, da je potrebno uvajati spremembe takrat, ko se podjetje in/ali njegovo okolje spreminja, tu sploh ni vprašanja. Moja teza je obratna. V času krize je najbolj modro razviti nov logotip, saj se okolje, v katerem podjetje deluje najbolj hitro spremeni. V pol leta »krize« so se spremenile temeljne vrednote v celotni družbi. Vsi skupaj že tečemo na drugačnih progah, z drugimi cilji in načini. Marsikaj kar je do včeraj veljajo, danes ne velja več. In te spremembe vplivajo na dojemanje in razumevanje podjetij in znamk. Če podjetje zase ali za svojo znamko pravočasno ugotovi, kje so ključne spremembe, mora to sporočiti okolju. In če govorimo o podjetju v storitveni dejavnosti, če govorimo o pomenu njegove identitete in njegove korporativne znamke, potem je sistem celostne grafične podobe mati komunikacij ...

Reblog this post [with Zemanta]

Ni komentarjev: