ponedeljek, 11. julij 2011

Družbene inovacije v praksi – poziv k spremembi v politiki

Da lahko človek polno razvije svoje potenciale in soustvarja dobro zase in širšo skupnost, potrebuje vzpodbudne razmere in primerno okolje.
V času krize se ljudje na vodilnih položajih, še zlasti v državnem aparatu, vse preradi zatekajo h kratkoročni formuli za njeno obvladovanje, krize namreč. S kruhom in igrami. Hkrati neprestano servirajo negativne zgodbe in vzbujajo negotovost ter strah.
Upam, da je tokrat vzorec tako očiten, da se bomo od njega zavestno odmaknili, ga zavrnili in z zanosom ter nasmehom ustvarjali dalje. Svetu so vedno botrovala različna dinamična razmerja in odnosi; v njem so vedno uspevali tisti, ki so imeli lasten pogled, voljo in odprte dlani za sodelovanje.


Vir: images.yuku.com.s3.amazonaws.com

Potreba po razvoju inovativnosti za ustvarjanje dodane vrednosti je pripomogla k prebujenju na nivoju posameznika. A potrebno je pogledati še dlje. Zdaj potrebujemo preobrazbo na nivoju struktur: političnih, družbenih, socialnih. Po principih evolucijskega razvoja, da ne bo pomote. Z jasnimi indikatorji, ki kažejo na to, da se v rednici proces dogaja.

V luči slednjega ponujam v razmislek 2 razmišljanja o možnih spremembah na nivoju države:

1. Organizacijske spremembe: prehod v smeri osebne in pregledne državne strukture, ki bi nagovarjala življenjsko pomembne vsebine

o POJASNILO: večino socialnih in javnih izzivov se lahko uspešno nagovori le z integriranim, sistemskim pristopom; predstavljajte si, da naša država deluje preko Ministrstva za Ljudi, Ministrstva za Živali, Ministrstva za Rastline in Drevesa, Ministrstva za dodano vrednost, Ministrstva za naravne vire (energijo, vodo, zrak, minerale, rudnine), ki tesno med seboj sodelujejo v okviru medstrukturnih timov s skupnim višjim ciljem – blaginja Planeta.

2. Sprememba odnosov: usposobiti ljudi, ki delajo v javnem sektorju, da postanejo uspešni koordinatorji programov, pobud in projektov, ki služijo skupnemu dobremu z vidika ljudi in ne struktur.

o POJASNILO: večina zaposlenih v javnem sektorju še vedno svoje delo opravlja administrativno. Sledijo pravilom nekega obdobja in kupčkajo ljudi v predifinirane škatlice. Kaj pa če bi se posvetili resničnim potrebam državljanov. Prepoznali posebnosti njihovih zagat in nastalih situacij, jih povezali s pravimi strokovnjaki, ki bi jim profesionalno pomagali pri reševanju izzivov.

Na temelju podanega razmišljanja čutim, da je prav, da pobudi, ki jo je sprožil Državni Svet RS na nivoju Evropske Unije, namenim posebno pozornost. EU je postal neoseben sistem, ki vse prepogosto zgreši resnične potrebe svojih prebivalcev. DS RS v svojem odprtem in inovativnem razmišljanju predlaga rešitve, ki ponujajo drugačno pot reševanja nastalih težav. Morda ni najbolj radikalen predlog, predstavlja pa pomemben prvi korak, ki lahko vodi v kakovostne trajnostne rešitve za 21. stoletje. Pobuda je pripeta spodaj.

Vabim vas k branju in oblikvanju vaših lastnih pogledov. Bodite kritični. Vesela bom vašega odziva.

Veliko lepega, Violeta


Ljubljana, 8. 6. 2011

Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Ur.l.RS, št. 70/08, 73/09 in 101/10) predlagam, da Državni svet Evropskemu parlamentu posreduje

PREDLOG NUJNIH UKREPOV ZA ZAŠČITO KAKOVOSTI ŽIVLJENJA DRŽAVLJANOV EVROPSKE UNIJE

Državni svet Republike Slovenije, drugi dom slovenskega parlamentarnega sistema, predlaga Evropskemu parlamentu, da zahteva od Evropske komisije in drugih evropskih inštitucij takojšnje oblikovanje konkretnih ukrepov institucionalne izpopolnitve delovanja Evropske unije

Predpostavljamo, da je osnovno poslanstvo in naloga politike in vseh vej oblasti, da zagotavljajo ohranjanje in dvig kakovosti življenja državljanov. Ocenjujemo, da sedanji mednarodni institucionalni pogoji v osnovi onemogočajo, da bi kakovost življenja bila osnovni strateški cilj ekonomske politike Evropske unije, ampak je vodilo postal interes finančne industrije. Na konkretnem primeru Grčije je popolnoma jasno, da so interesi transnacionalnega špekulativnega finančnega kapitala botrovali nastanku krize in kar je posebej sprevrženo, kujejo dobičke v vseh fazah sprožanja krize in soočanja s krizo! Varčevalni in drugi ukrepi v primeru Grčije, ali katere druge od držav v težavah, ne morejo biti učinkoviti dokler je omogočeno delovanje špekulativnih finančnih instrumentov. Ne moremo si zatiskati oči pred dejstvom, da je delovanje političnih institucij pod prevladujočim vplivom transnacionalnega kapitala, ter da je predstava o prostem delovanju tržnega mehanizma in njegovem zadovoljivem uravanavanju gospodarstva postala nevarna utvara, nesprejemljiva s stališča zdravega razuma, človekovih pravic in načel svetovnega etosa.

V sedanjem institucionalnem okviru ni možno najti učinkovitih odgovorov za zadovoljiv obseg dodajanja vrednosti in dovolj veliko število delovnih mest v državah članicah EU. Popolna liberalizacija mednarodnih ekonomskih tokov skladno z zahtevami WTO, IMF, WB povzroča prehitro ukinjanje tradicionalnih delovnih mest v državah članicah EU, kar je družbeno nesprejemljivo, saj ustvarja družbo razočaranih podpirancev namesto družbe aktivnih in motiviranih državljanov.

Evropska unija in euro sta vrednoti največjega pomena za državljane EU, sta pa v veliki krizi. Zavedati se moramo, da niti EU, niti euro objektivno ne moreta biti ciljni vrednoti za državljane EU, ampak vrednoti, ki imata izjemen pomen, a še vedno vlogo sredstev in ne vloge končnega cilja. Postavlja se vprašanje, ali si organi oblasti EU sploh lahko dovolijo da ne bi oblikovali ukrepov za zaščito temeljnih interesov državljanov EU, saj bi s tem podkrepili dvome o smiselnosti obstoja EU in eura. Težko si zamislimo uspešno delovanje EU ne da bi euro dobil močnejšo vlogo kot svetovni denar. Prenova mednarodnega monetarnega sistema z večjo vlogo eura in zmanjšano vlogo ameriškega dolarja je nujna sestavina institucionalnega okvira za zagotavljanje pogojev kakovosti življenja državljanov EU.

Zato konkretno predlagamo Evropskemu parlamentu, da v sodelovanju z Evropsko komisijo, Evropsko centralno banko in drugimi institucijami oblikuje, sprejme in izvede naslednje ukrepe:

1. Regulacijo finančnih trgov z onemogočanjem delovanja nemoralnih finančnih instrumentov.
2. Zaščito delovnih mest v državah članicah EU.
3. Okrepitev vloge eura kot svetovne valute.

S spoštovanjem,

Mag. Blaž Kavčič

predsednik

VEČ...

1 komentar:

jože jurša pravi ...

Vsebina teksta je odlična, škoda pa, da v svojih konkretnih zahtevah ne gre naprej.
Končno bi trebalo tudi v sami Sloveniji spregovoriti o smiselnosti in učinkovitosti inštitucionalnih struktur za podporo in omogočanje inovativnosti in podjetništva.

Jože Jurša