ponedeljek, 9. januar 2012

Iz nezavednega v zavedno

Živimo v obdobju velikih premikov na nivoju družbene zavesti. Sistemski pristop zaznavanja sveta in nas samih povzroča dramatične zasuke na mnogih področjih znanosti, še posebej v biologiji, fiziki, astronomiji. Spoznanje, da je vse kar smo, valovanje, da v naravi ni nič statično, da je človekov razvoj pod močnim vplivom okolja, v katerem se razvija, bo pomembno vplivalo na razumevanje struktur, organizacij, odnosov med ljudmi, nas samih.

Tudi zaradi tovrstnih spoznanj verjamem, da bo razumevanje intuicije, njen razvoj in manifestacija v poslovnem in splošnem družbenem življenju, v prihodnje zaznamovala naš prostor z enako močjo, kot to počne danes inovacija. Še več, z razumevanjem intuicije in njeno zavestno uporabo pri razvoju našega življenja, bomo razširili polje ustvarjanja in inoviranja na povsem nov nivo.
Kaj pa je Intuicija?
- Intuicija je sposobnost preoblikovanja naših nezavednih in zavednih zaznav v zavestne odločitve. Slednje velja za nivo posameznika, tima, organizacije oziroma družbe kot celote.
- Intuicija je sposobnost ali moč duhovne narave. Znana in spoznana preko samo-induciranih naporov je že od najbolj zgodnjih časov.
- Intuicija je takojšnja in instinktivna zaznava resnice; neposredno razumevanje brez razmišljanja.
- Intuicija je sistem za celostno odzivanje in sprejemanje odločitev.
V iskanju odgovorov na »kaj vse je intuicija in kako jo okrepiti, razviti«, bomo danes odprli vrata nezavednega. Kakšen vpliv ima nezavedno na naš razvoj, na intuicijo, na naša dejanja?
»S psihoanalitičnim procesom preko prostih asociacij nezavedne vsebine spreminjamo v zavedne, s tem se predvsem naučimo prepoznavanja nezavedne dinamike v vseh naših odnosih. S omenjenim procesom naši odnosi postanejo pretočni, kar pa zelo olajša bivanje nam in ljudem okoli nas«, pravi Urška Battelino. To je njena zgodba.
Urška Battelino, rojena 30.10.1970, v Ljubljani, kot psihoterapevtka psihoanalitične smeri opravlja privatno klinično prakso s posamezniki, pari in skupinami. Diplomirala na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju, psihoanalitično specializacijo pa pri prof. Janku Bohaku, ter supervizijski nadzor pri prof. Branku Franzlu in dr. Emilu Benediku.
Kaj pa je naše nezavedno, zavedno?
Urška: Freud je za Kopernikovo ugotovitvijo, da je zemlja okrogla in Darwinovo teorijo o evoluciji močno šokiral znanost s tezo, da jaz (ego) ni gospodar v svoji hiši. Zavedamo se le delčka dinamike v svoji duševnosti, ostalo dinamiko povzroča nezavedni del, to pomeni, da ni avtonomen in se ne more odločati svobodno.

Kaj pa se nalaga v nezavednem?
Urška: V nezavednem bivajo vsi občutki, misli, spomini, ki so bili v preteklosti ogrožujoči za zavestni del, zato jih potlačimo. Čuvaji potlačenih vsebin, katere se želijo prebiti nazaj v zavedni del so odpori in obrambe, ki dodobra skrbijo, da potlačene vsebine ostanejo v nezavednem. Freud je na enem od svojih predavanj odpore in obrambe opisal kot študente, ki motijo predavanje in se jih profesor znebi tako, da jih pošlje ven. Vrata za njimi zapre in jih ne spusti več notri, čeprav moteči študentje poskušajo vdreti nazaj v predavalnico.

Slika: Urška Battelino
Vir: osebni arhiv

Kako pa mi to občutimo?
Urška: Tako kot so ti študenti motili predavanje, naše potlačene misli, spomini in občutki motijo naše zavedno doživljanje. Nezavedno pa je vseeno zvito in se ne preda. Nase opozori preko sanj, jezikovnih spodrsljajev in bolezenskih simptomov.

Kakšno vlogo pa igrajo simptomi?
Urška: Simptomi nekako razrešujejo konflikt med nezavednim, ki išče pot na plano, jazom (egom) kateri se zaveda realnih omejitev, in med nadjazom, kjer so ponotranjene vse naše avtoritete, družbene zapovedi in prepovedi.

Uf, uf.. jaz ima pa težko vlogo!
Urška: Ja, res je. Jaz (ego) ima težko nalogo, saj mora služiti trem gospodarjem sebi, nezavednemu (idu) in nadjazu (superegu).

Kaj pa to za nas pomeni?
Urška: Vsa dogajanja v duševnosti so vzročno zakonita, popolnoma nič ni naključnega. To pomeni, da v nezavednem čuvamo vse občutke, misli in spomine. Za to porabimo ogromno psihične energije. Zato nam jo pogosto zmanjkuje za vsakdanje življenje.

Ali nezavedno in zavedno lahko upravljamo, povezujemo?
Urška: Ja, lahko. Predvsem z dobro psihoanalizo /ali drugimi podobnimi pristopi op./ ozaveščamo nezavedne vsebine, torej jih premikamo v zavedno. Proces se dogaja predvsem s prostimi asociacijami in preko sanj.
Psihoanaliza je delo na odporih in obrambah, torej se premikamo od odpora do odpora in s tem ozaveščamo nezavedne vsebine, s tem pa se sprošča ogromno psihične energije.
Kaj vse vpliva na proces odkrivanja nezavednega?
Urška: Motiviranost in pripravljenost posameznika na potovanje vase in odkrivanje njemu nepoznanih delov. Seveda to ni lahek proces, predvsem pa ga ne moremo opraviti čez noč. Zahteva čas in vztrajnost, pa seveda pogum, saj na poti spoznavanja sebe naletimo tudi na potlačene dele, ki nam niso všeč in so lahko tudi boleči.

Slika: Violeta Bulc in Urška Battelino
Vir: Vibacom

Zakaj pa je to pomembno?

Urška: Pomembno je predvsem zato, da lahko živimo sebe in se čutimo. Po procesu se sprosti ogromno psihične energije, ki jo porabimo za ustvarjalnost in boljše odnose, saj smo na koncu koncev uspešni le toliko, kolikor so uspešni naši odnosi. Pomembno je pri tem procesu še to, da smo sposobni odložit pričakovanja drugih, začutit lastne želje, spustiti ugajanje drugim in ne biti odvisni od mnenja drugih, torej priti do vedenja kdo smo.

Slednje je izjemno pomembno tudi za odkrivanje ustvarjalnega in inovativnega potenciala v sebi. Ali lahko o nivoju zavednega in nezavednega, o sproščanju inovativnega potenciala, govorimo tudi v organizacijah?
Urška: Seveda, organizacija je občutljiv, živ organizem, kjer poteka ogromno komunikacije na nezavednem nivoju, kar pa povzroča veliko konfliktov in nepretočnih odnosov. Ko spoznamo dinamiko nezavednega jo prepoznamo v družini, organizaciji ali pa v prijateljskih odnosih. Pri tem je ključno, da naša komunikacija postane pretočna in s tem marsikaj olajšamo pri v odnosu do sebe in pri odnosih z drugimi.
Iskanje ustreznih pristopov, metod in orodij, ki nam pomagajo odstraniti naša prepričanja, vzorce obnašanja in dojemanja, ki jih ne potrebujemo več, ki stojijo med našim nezavednim in zavednim, bo pomemben izziv vsakega izmed nas. Manj je blokad, strahov, omejenih pogledov, bolj celostno bomo zaživeli in delovali v skladu s svojim bistvom. Močnejša bo postala naša intuicija. Vsakdo ima svojo vlogo v tem svetu. Bolj delujemo iz svojega bistva bližje smo svojemu poslanstvu. Intuicija je pri tem naš pomemben zaveznik (op. VB).

Torej Intuicija obstaja tudi na nivoju kolektivne zavesti?
Urška: V pravljicah se intuicija pogostokrat pojavi v obliki psa, kateri je v mitih tudi čuvaj podzemlja, torej nezavednega. Vodi nas po podzemlju in če mu sledimo, pridemo do tistega kar smo iskali. Intuicija se lahko pojavi tudi v obliki kače, ki je na zemlji od pradavnine in je simbolno lahko zdravilka, ali pa nas zastrupi, zaduši. Ravno tako je z intuicijo, če je ne slišimo, čutimo ali prepoznamo, nas uniči. V nasprotnem primeru pa je zdravilna. Pravljični opis sem podala zato, ker pravljice prihajajo iz kolektivno nezavednega. So stare kot svet in potrjujejo dejstvo, da intuicija vsekakor obstaja na nivoju kolektivne zavesti.

Draga Urška, hvala. »Če želimo do resnice, jo moramo najprej iskati v sebi«. »Če želimo ljubiti druge, moramo ljubiti sebe«. »Če želimo uspešno sodelovati z drugimi, moramo sebe dobro poznati«. Podobnih resnic bi lahko še in še naštevali. Imajo pa nekaj skupnega. Vabijo nas, da se poglobimo vase, globoko, iskreno in se vidimo, začutimo, spoznamo. S tem se dotaknemo svojega vira, svojega bistva. Vidimo svojo drugačnost, začutimo svoje sposobnosti. Odkrivanje nezavednega in odgrinjanje blokad, da se nezavedno prenese v zavedno, bo pomemben korak v razvoju človeka, družbe, organizacije. Vabljeni na to
Intuicija, odkrivanje nezavednega, tehnike, orodja, koraki na poti odkrivanja, bodo tudi osrednja tema 1. srečanja InCo gibanja v letu 2012. Več o dogodku in novem valu InCo gibanja pa tukaj.

vznemirljivo pot! Naj bo ta prispevek vzpodbuda, da najdete svojo tehniko in pot do sebe, ki je hkrati pot do drugih, do celote.

Violeta

The submission timeline for our symposium “Enabling organizations for thrivability: New perspectives on form, structure and process in favor of human and societal prosperity” in April 2012 in Vienna, Austria at the www.emcsr.net has been extended to the 20th January 2012.

Early bird registration is open until 31st January. As we have granted the privilege to be the first official partner “un-organization” you, who are enrolled in the mailing list as official members of our initiative, are eligible to register with the special partner organization rate of EUR 250,- until the 31st of January!

Do not miss this unique opportunity, send your extended abstracts and join our new adventure, the search for the next organizational innovation patterns.
http://changethegame.org/news/14-calls-news/27-call-for-participation-change-the-game-symposium-enabling-organizations-for-thrivability
http://www.emcsr.net/?page_id=493
http://www.emcsr-conference.org/2012/schedConf/cfp
If you have PhD students they might want to apply for Colloquium & Award, a monetary prize of EUR 1000,- for the best paper with the Ludwig von Bertalanffy-Young Scientist Award!

1 komentar:

Anonimni pravi ...

Pozdravljena, Violeta,

hvala za zanimivo branje.

Pravkar sem prebrala knjigo

McTaggart, L. (2010). Polje: po sledeh nevidnih sil v vesolju. V originalu: The Field The Quest for the Secret Force of the Universe (2002).

Predstavlja odkritja sodobnih znanstvenikov, katerih dela so bila zaradi nekonvencionalnosti spregledana ali odrinjena na stran.

Zame je pomembno spoznanje o (kolektivnem) zavedanju, kar se da povezati z družbeno odgovornostjo:

»Nekateri znanstveniki domnevajo, da so vsi naši višji kognitivni procesi posledica interakcije s poljem nične točke (glej Laugling: Archetypes, Neurognosis and the Quantum Sea). Ta nenehna interakcija bi lahko pojasnila intuicijo in ustvarjalnost in pojav, da dobivamo ideje v nevidnih uvidih, včasih po delih, velikokrat pa tudi verjetno celovito. Intuitivni preskok je prav mogoče zgolj nenadna koalescenca koherence v Polju. Ali je zavest znotraj našega telesa ali nekje zunaj v Polju? Pravzaprav niti ne moremo govoriti o »zunanji«, če smo mi in ostali svet tako inherentno medsebojno povezan.« (str. 152)

»Resničnost vsi ustvarjamo zgolj z našo pozornostjo. Na najosnovnejši ravni zavesti in snovi vsakdo od nas ustvarja svet. Očitno imamo sposobnost, da širimo lastno koherenco v okolje… S samo svojo željo lahko ustvarjamo red…Ta sposobnost je razširjena po vsej populaciji, a je kakor umetniški talent. Nekateri posamezniki so bolj vešči v tem, da ga izkoristijo.«(str. 187)

»Vsakdanje opažanje zahteva zelo nizko stopnjo pozornosti. Iz naše okolice med opravljanjem običajnih dejavnosti sprejemamo številne prizore, zvoke, vonjave. Kadar pa počnemo nekaj, kar nam resnično prevzame misli in čustva, takrat smo osredotočeni s sleherno poro našega telesa. Udeleženi smo na stopnji najvišje intenzitete.« (str. 290)

»Človeška zavest povečuje red v preostalem svetu« (str. 321)

Če to drži, potem se pri raziskovanju družbene odgovornosti upravičeno ukvarjamo z zavedanjem in intuicijo.

S prijaznimi pozdravi.
Vesna