sreda, 13. april 2011

Preboji

V zadnjih letih smo veliko investirali v svoj celosten razvoj, tako podjetja kot mi sami. Pri tem nas je vodila potreba po boljšem odzivu na spremembe v okolju. Potreba po celostnem razumevanju številnih impulzov v prostoru, po razumevanju neznanega in negotovega.

Začetni rezultati, ki so posledica celostnega razvoja, so plodni in obetavni. Hkrati pa nas vse bolj zahtevne razmere izzivajo, da gremo dlje. Vzpodbujajo nas, da pogumno ocenimo, preoblikujemo in spreminjamo obstoječe strukture, ki podpirajo naš filozofski ustroj, ki so temelj našega delovanja in progresivnega razvoja. Vabijo nas, da pogledamo še globlje. V jedro našega dojemanja družbe in njene vpetosti v širši zemeljski in kozmični ekosistem. Da najdemo nekaj novega, ki bo služilo blaginji in uravnoteženemu trajnostnemu razvoju uspešnejše kot dosedanji sistemi in razumevanja.


V mrežah naštetega se porajajo številna konkretna vprašanja: ali je trenutni strankarski sistem, ki je prežet s podkupovanji, neiskrenostjo in egocentričnimi, enostranskimi odločitvami, še prava podlaga za demokratično družbo? Ali je “od zgoraj navzdol” hieararhični pristop k vodenju, ki predspostavlja superiornost in temelji na znanju, neuradnih povezavah in socialnemu statusu, res pravi način za 21.stoletje? Ali je borza, ki dovoljuje številne špekulacije, celo guljufije, res edini način, da uveljavljena ali novo nastala podjetja in nosilci idej lahko enostavno pridejo do svežega kapitala za razvoj? Mislim, da NE.

Sem pa prepričana, da so za prehod v sodobno družbo, potrebne večje in ne le lepotne spremembe na nivoju struktur, ki nas obdajajo in naj bi nas podpirale v iskanju optimalnih rešitev in ravnovesja. Da bi vas vzpodbudila v vaših razmišljanjih in iskanju odgovorov na zgornje pomisleke, vam ponujam v obdelavo 3 sklope pogledov, ki so se manifestirali iz izkušenj, znanja in povezav s prostorom.

Najprej vas vabim, da si pogledamo koncept (poslovne) evolucije.

Informacije s terena kažejo, da evolucija obstaja tudi v poslovnih okoljih, oziroma v vseh vrstah organizacij. Vzpodbujajo razmišljanje, da se prehodi med fazami ne dogajajo po nekih predvidljivih korakih. Nasprotno. Vsaka organizacija ima sebi lastno dinamiko razvoja. Vsaka potrebuje različno časovno obdobje za prehod iz ene faze v drugo. Slednje je odvisno tudi od izhodiščnega družbenega in ekonomskega stanja, v katerem organizacija deluje.
Video:Business evolution

V nadaljevanju vas vabim, da pogledamo, kaj je ključno vodilo (poslovne) evolucije.

Kaj res vodi evolucijske prelive? Kaj v resnici vzpodbuja razvoj našega življenja, odnosov, projektov in organizacij? Kdaj se razvoj v resnici zgodi? Bi to lahko bili ustrezni pogoji, v katerih delujemo, kot je značilno za življenjski krog bakterij? Bi to lahko bila gostota zavesti, ki je plod kolektivnega delovanja, radovednosti in ignorance?
Video: Density of Consciousness

Nenazadnje, kateri tip voditeljstva lahko sledi in polno deluje v novih razmerah?

Kako voditi svet, ki temelji na ustvarjalnosti, inovativnosti, intuicije, radovednosti in sposobnosti posameznikov ali skupin? Svet, poln nepredvidljivih premikov, neprestanih sprememb in globalizacije? Vse bolj postaja očitno, da sodobni voditelji ne vodijo več, vsaj ne v klasičnem smislu. Preprosto morajo biti polno prisotni v prostoru. Da navdihujejo ljudi. Da vzdržujejo tonus, energetski naboj mreže, povezav med ljudmi in povezav s potrebami ter cilji. Da z močjo lastne integritete in manifestacijo sprememb z zgledom, vzdržujejo inovacijski ekosistem kjer lahko ljudje varno in polno ustvarjajo, se razvijajo in delujejo. Trenutno tudi sama testiram opisan tip voditeljskega pristopa. Rezultati so vzpodbujajoči, hkrati pa razkrivajo številne neizkoriščene potenciale posameznikov, skupin in predhodnih evolucijskih faz razvoja. Pa vendar, moč kolektivne zavesti timov in podjetij, še posebej pa številne iskrice v očeh, potrjujejo, da smo na pravi poti.
Video: Leadership within

Če bi se radi srečali z različnimi novimi pogledi na razvoj naše družbe, inovacijskih ekosistemov, načini vodenja in primeri dobrih praks iz Slovenije, Avstrije, Indije, Kalifornije in Norveške, vas vabim, da se nam pridružite na 1. mednarodni InCo konferenci o inovacijskih ekosistemih, ki bo 21. aprila 2011, v Državnem Svetu RS v Ljubljani.

Skupaj bomo izzivali in iskali nove meje razumevanja delovanja sodobne družbe in prepričana sem, da bomo po tej konferenci razumeli več. Dajmo, zgostimo zavest prostora in aktivno ustvarjajmo našo sedanjost in prihodnost.

Pozdrav, Violeta

Ni komentarjev: